Tarr Ferdinánd (Fotó: http://www.refzem.eu)

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház mindenkor fontosnak tartotta a gyülekezetek nagy közösségét alapsejtekként építő családokat, de a 2018-as esztendőt a családok évének nyilvánítva ezt még hangsúlyosabbá akarja tenni. Ezért is áll idén több egyházmegyei és gyülekezeti alkalom középpontjában a család.

Az ilyen jellegű egyházi rendezvényeken a családi kapcsolatokat kívánják erősíteni az értéket közvetítő programok által, de vannak alkalmak, amelyek specifikusan a családi élet egy-egy helyzetéről, a különböző életszakaszokban adódó nehézségekről, vagy éppen örömökről és áldásokról szólnak.

Így a Zempléni Egyházmegye területén is több családi napot szerveznek, ahol a gyerekek és felnőttek közösen lehetnek együtt, de az ilyen jellegű gyülekezeti alkalmak mellett több előadás is megvalósul, amelyeken neves szakemberek kívánják segíteni és erősíteni gondolataik megosztásával a családokat.

Kendi Csaba (Fotó: http://www.refzem.eu)
Családi napot szerveztek Kistárkányban

A kistárkányi gyülekezet augusztus 26-án, 14 órai kezdettel családi délutánt szervezett. A Karcsaparti Dicsőítők szolgálatát és Kendi Csaba esperes igei bevezetését követően Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató előadása következett „Egymást szeretni születtünk címmel”.  A lelkes előadó lekötötte a hallgatóság figyelmét, hiszen a jelenlévők a koruktól, vagy családi helyzetüktől függetlenül valamennyien érintettek voltak az érdekfeszítő előadás témájában és akár saját életük vonatkozásában is találhattak kapcsolódási pontokat. Az előadást követően személyes ismerkedésre, találkozásra is nyílt lehetőség az előadóval a terített asztal mellett, hiszen a helyi gyülekezet vendégségre, „nagycsaládi estebédre” hívta a jelenlévőket.

A rossz idő ellenére is sokakat vonzott az alkalom, hiszen a református templomba nem csupán helyiek, de a környező településekről is érkeztek Krisztus nagy családjába tartozók, az igére és értékes gondolatokra vágyók.

A helyi lelkipásztor, Tarr Ferdinánd köszöntőjében utalt rá, hogy az időjárás kicsit átrendezte a terveiket, hiszen azt szerették volna, ha a templomkert megtelik és az előre elkészített sátrak alatt tudnak beszélgetni, találkozni egymással, miközben a gyerekek játszanak, ám erre a rossz idő miatt sajnos nem kerülhetett sor. Nagyjából így van ez a családi életünkkel is – fogalmazott a lelkipásztor –, hiszen eltervezünk valamit, amikor fiatalok vagyunk, mikor összeházasodunk, de kicsit átrendeződnek a dolgaink, jönnek a viharok, mindenféle problémák, bajok, ám Isten azt akarja, hogy így is megálljunk, így is kiálljunk, így is megmaradjunk családi kötelékeinken belül és ne dobjuk el azt magunktól, amit nekünk az Úr adott.

Ennek megvalósításához olyan erőforrásokra van szükség, amelyek nem maguktól vannak, nem a mi tehetségünkből adódnak, hanem felülről származnak, a mennyei Atyától. Ezekkel az erőforrásokkal van lehetőség előre jutni, gazdagodni a családi napon – zárta felvezető gondolatait a lelkipásztor.

A délután folyamán a Karcsa–parti dicsőítő zenekar az előadás felvezetőjeként, majd az istentiszteleten Istent magasztaló énekeket énekelt és tanított a gyülekezetnek.

További egyházmegyei alkalmak

A tervezett előadások sorában szeptember 21-én 17 órai kezdettel prof. dr. Bagdy Emőke előadására kerül sor a királyhelmeci gimnázium aulájában. A neves pszichológus, író, egyetemi tanár „A család jövője, a jövő családja” címmel osztja meg gondolatait.

A családok éve kapcsán rendezett egyházmegyei alkalmak központi rendezvénye szeptember 23-án lesz Nagykövesden. A családi délutánra ugyancsak várják a gyerekeket és a felnőtteket, hiszen a 13 órakor kezdődő rendezvény programelemeit úgy állították össze, hogy mind a gyerekek, mind a szüleik megtalálják a nekik szóló, őket építő programokat, amelyek nemcsak szórakoztatnak, hanem helyesebb, keresztyénibb családi életre, kapcsolatokra vezetnek.

Az ősz folyamán még több rendezvényre, előadásra sor kerül, amelyek ugyancsak a család fontosságára, Istentől való rendjére irányítják majd a figyelmet, helyes irányt mutatva egyre inkább összekuszálódó világunkban.

(www.refzem.eu/Felvidék.ma)