Cserkészekkel az élen indul a bevonulási menet (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Augusztus 25-én, a hónap utolsó szombatján idén is megrendezték Bécsben államalapító királyunk ünnepét a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség és további szervezetek közreműködésével a Szent István első vértanú tiszteletére felszentelt székesegyházban (Stephansdom).

Az esős, hűvös, borongós időjárás ellenére nagy számban érkeztek zarándokok az egész Kárpát-medencéből, hagyományosan népviseletbe öltözötten, helységnévtáblákkal, zászlókkal, piros–fehér–zöld színű szalaggal átkötött cipókkal, gyümölccsel, borral.

Az egykor kezdődő ünnepi szentmise előtt a Stephansplatzon gyülekeztek a csoportok és vonultak be a dómba az Angyaloknak királynéja kezdetű Mária-éneket énekelve.

Az ünnepi szentmise (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Ezután Simon Ferenc bécsi magyar katolikus esperesplébános üdvözölte a bejelentkezett csoportokat, zarándokokat, majd a sekrestyéből bevonult a menet a 72. számú Széchenyi István Cserkészcsapat cserkészeivel az élen, a Máltai-, illetve Szent György-lovagokkal, ministránsokkal, papokkal, köztük Molnár Ottó főcelebránssal. Felvidékről jelent volt Bíró Sándor nyárasdi és Nemes Attila illésházi plébános híveivel.

Ferenc atya a mise elején üdvözölte Ottó prelátust, a gráci magyarok lelkipásztorát. Ugyancsak köszöntötte Nagy Andor bécsi magyar nagykövetet, aki e hét szerdai beiktatása óta elsőként ezen a felemelő eseményen vehetett részt. “Méltó és igazságos, hogy itt jelenik meg először a nagykövet úr”– mondta Simon esperesplébános, majd üdvözölte a felvidéki, erdélyi, délvidéki, bácskai, ausztriai és nem utolsósorban a bécsi magyarokat. “Imádkozzunk nemzetünkért és a békéért” – zárta köszöntőjét.


Felvidék – Perbete, bevonulásra készen (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

A misén Lévay Tibor főkántor működött közre orgonán. A mise végén a prelátus atya megáldotta a hozott ételeket, majd felcsendült a pápai, a székely és a magyar himnusz. A kivonulás előtt a cserkészek átvitték Szent István ereklyéjét a máriapócsi oltárhoz.

A mise után a hagyományőrző néptánc- és énekcsoportok fellépése volt megtekinthető a dóm tövében. Felvidékiek voltak mások mellett Kismácsédról a Gyékényes néptánccsoport, a Szél fújja pántlikám, a Nyitracsehi Gyermek- és Ifjúsági Tánccsoport, a Nyitracsehi Férfi Éneklőcsoport és még sokan mások. Legmesszebbről, Székelyudvarhelyről a Boróka Néptáncegyüttes érkezett.