A reprezentatív kiadványt, amely a MTA és a magyar kormány együttműködésében jelent meg – elsőként a négy kötetre tervezett sorozatból – a Magyar Tudományos Akadémia székházában mutatták be a sajtó képviselőinek.

Lovász László, az MTA elnöke kordokumentumnak és nemzeti szimbólumnak nevezte köszöntőjében Magyarország Nemzeti Atlaszát, amelynek újdonsága a korábbi kiadványokhoz képest az, hogy nemcsak a magyar állam területére szorítkozik a természeti környezet részletes bemutatása, hanem a Kárpát-medence egészére. Hangsúlyozta, hogy a Magyar Tudományos Akadémia feladata, hogy a nemzetet szolgálja kincseinek bemutatásával. Ez a Kárpát-medence természeti kincseinek mai állapotát részletesen feltáró atlasz fontos pillanatot rögzít: most, amikor a környezetet fenyegető veszélyek világszerte a figyelem előterébe kerülnek, különösen felértékelődik kiadvány, mert tényeivel figyelmeztet, hogy ezeket a kincseket ne herdáljuk, inkább gyarapítsuk. Köszönetet mondott az alkotóknak, – nincsenek kevesen – 18 szerkesztő, 140 fejezetszerző, 219 térképszerző, 14 térképész, valamint több tucat szakmai és nyelvi lektor munkája testesül meg Magyarország Nemzeti Atlaszában. Végül megköszönte a kormánynak, elsősorban az emberi erőforrások jelenlévő miniszterének az anyagi támogatást, amelynek köszönhetően lehetővé válik az atlasz eljuttatása a középiskolákba és a felsőoktatási intézményekbe.

Lovász László az MTA elnöke (Fotó: Cservenka Judit/Felvidék.ma)

Kásler Miklós miniszter köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy az EMMI hozzájárulhatott a megjelenéshez, mert nemcsak anyagi eszközökkel álltak az ügy mögött, de szellemileg, erkölcsileg is fontosnak tartják, hogy bemutassuk azt a területet, ahol nemzetünk történelme, hagyományaival együtt alakult. Ezért is nagy a jelentősége annak, hogy az MNA 2018-tól megjelenő kötetei nem csupán Magyarországra, hanem a Kárpát-medencére és annak szomszédságára (a Kárpát–Pannon-térségre) – tehát 12 ország kb. félmillió négyzetkilométernyi területére és 34 ezer településére – vonatkozóan mutatják be a természet, a társadalom és a gazdaság térszerkezetét. Örömmel vállalták a hatezer kötet nyomdai költségeit és azt, hogy ebből háromezret ajándékként a Kárpát-medencei középiskoláknak és felsőoktatási intézményeknek juttatnak el. További sikereket kívánt a folytatáshoz, remélve, hogy az újabb kötetek is ilyen értékesek lesznek. Az atlasz további három kötete várhatóan 2019 és 2021 között jelenik meg, A magyar állam és helye a világban, Társadalom, illetve Gazdaság címmel.

Kásler Miklós (Fotó: Cservenka Judit/Felvidék.ma)

Kocsis Károly akadémikus, a kiadvány főszerkesztője az atlaszokat a zászló, a címer és a himnusz mellett a legfontosabb nemzeti jelképnek tartja: egy ország útlevelének. Szólt az előzményekről, az 1887-ben készült első, még az Osztrák-Magyar Monarchiát németül bemutató kiadványtól a legutóbbiig, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia még Szentágothai János elnöksége alatt, 1983-ban kezdeményezett, de csak 1989-ben, a rendszerváltozás előtti pillanatban jelent meg, akkor is kormányzati támogatással Magyarország Nemzeti Atlasza néven. A politikai változások miatt gyorsan elavult.

2009-től adtak ki kisebb atlaszokat angol illetve magyar nyelven. Mostanra a politikai viszonyok megengedik, hogy ne korlátozódjék az atlasz az állam területére, hanem a Kárpát-medence és az azzal szomszédos területek adatai, térképei is bekerüljenek, így terjedelme az 1989-eshez képest megduplázódott, és kétszeresére nőtt a térképek, ábrák száma is. Például tematikus térképeket is bőven találunk: a hazai élővilág elképesztő fajgazdagságáról, a környezet állapotáról és a hulladék kezeléséről, védett természeti területeinkről, az ökoturizmusról, valamint a kiemelkedő fontosságú hazai természeti veszélyekről: az ár- és belvízről, az aszályról, a talajerózióról, illetve az özönfajok terjedéséről és a virágpor-allergiáról.

A növényzettel, az állatvilággal, a természetvédelemmel és a tájakkal foglalkozó fejezetek is sokkal nagyobb teret kaptak, és szerepelnek olyan témakörök is, amelyek a természeti környezet és a társadalom összefonódását, kölcsönhatásait elemzik.

A kötet fő fejezetei:

Magyarország dióhéjban
Földtan
Geofizika
Domborzat
Éghajlat
Vizek
Talajok
Növényzet
Állatvilág
Tájak
Környezetvédelem
Természetvédelem
Természeti veszélyek

A Magyarország Nemzeti Atlaszának új adatokkal és térképekkel folyamatosan frissülő változata a a www.nemzetiatlasz.hu oldalon elérhető, ahonnan bárki szabadon letöltheti. Rövidesen megjelenik az első kötet angol változata is.