Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma

Szőgyénben, a templom mellett áll az az impozáns épület, melyet 114 évvel ezelőtt emeltek a régi szőgyéniek, hogy a község első emeletes épületeként az iskola szerepét töltse be hosszú évtizedekig, majd immár négy évtizede óvodaként szolgáljon.

A magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának keretében érkezett a szőgyéni önkormányzat mellett működő óvoda felújítására a támogatás, melyből megújult az épület tetőszerkezete, sor került az összes nyílászáró cseréjére, korszerűsödtek a mosdók, a víz- és a szennyvízvezeték, és a hűtőtestek cseréje is megtörtént. A külső falburkolat is megújult, valamint az ereszek és a csatornarendszer. Több termet kifestettek, köztük a földszinti folyosót, amely számtalanszor beázott. A szülők és a gyerekek részére a bejáratot az udvar felőli oldalra helyezték át, a közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében, és az akadálymentesítés is megoldódott.

A támogatáshoz az önkormányzat költségvetéséből is érkezett hozzájárulás, hogy a 720 négyzetméter alapterületen fekvő kétszintes épület felújítása megvalósulhasson. A nyári szünet idején kezdődtek a munkálatok, és az intézmény tizenkét napos késéssel nyitotta meg kapuit az új tanév kezdetén, miközben a külső felújítások folytatódtak.

Az épület földszintjén egy osztály működik, mellette hálószoba, öltözők, ebédlő, konyha, mosdók és szociális helyiség, míg az emeleten két osztály, két hálószoba, tornaterem, mosdók, egészségügyi helyiség és az igazgatói iroda található. Az udvar is tágas, 1311 négyzetméter áll az ötven óvodás rendelkezésére.

A megújult tornaterem (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az ünnepélyes megnyitón Vígh Gábor polgármester köszöntötte a vendégeket és mondott köszönetet a magyar kormány támogatásáért, amivel régi álom valósulhatott meg, mely a község legkisebbjei, az óvodások javát szolgálja. Megköszönte a BGA-tól a községnek juttatott támogatásokat, melyek megmaradásunkat szolgálják. Kovács Lívia igazgatónő is háláját és örömét fejezte ki az óvodafejlesztési program keretében nyújtott támogatásért melynek köszönhetően a jövőben szép és biztonságos környezetben dolgozhatnak a pedagógusok és fejlődhet a jövő generációja.

Az ünnepségen jelen volt Czibula Ádám, a Bethlen Gábor Alap felvidéki irodájának ügyvezető igazgatója, aki elmondta, hogy a magyar kormány figyelemmel kíséri a külhoni területeken élő magyarok sorsát, és kiemelten fontosnak tartja azok erkölcsi és anyagi támogatását. A megmaradás egyik legfontosabb záloga a nemzeti kultúra, az oktatás, és annak első lépcsőfoka, az óvodai oktatás. Majd külön köszönetét fejezte ki a szülőknek, akik a magyar tanintézményeket választják gyermekeik számára.

Jelen volt még Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnöke, Bolya Szabolcs megyei képviselő, az önkormányzat, a képviselő-testület és az óvoda alkalmazottai, valamint a szülők.

Kovács Lívia intézményvezető, a pedagógusok és óvodások (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Smidt Veronika községi könyvtáros és kultúrfelelős az óvoda mellett működő szülői munkaközösség tagjaként, az iskolatanács alelnökeként, valamint szülőtársai nevében szólt az egybegyűltekhez és mondott köszönetet mindazoknak, akiknek köszönhetően megvalósult az óvoda megújulása. A gyerekek programmal kedveskedtek a vendégeknek, akik végül megtekintették az épület termeit.

Szőgyénben is, miként a Felvidék számos óvodájában megújult az a tanintézmény, ahol a felhőtlen gyermekkor játéka és meséi mellett a tudást, az anyanyelvhez és a szülőföldhöz való ragaszkodást oltják a gyermekek lelkébe.

Végezetül álljon itt Polák Zénó óvodás őszinte vallomása: „Szerettem a régi óvodámat, de az újat jobban szeretem!”