Portfolio.hu

Októbertől életbe lépett a 212/2018-as számú kataszteri törvénymódosítás, mely több fontos változást vezet be. Ezek többek között a kataszteri eljárásban egyes határidők módosulását, az ingatlanok árának nyilvántartását, az ingatlanok jegyzékét, vagy a kataszteri változások elektronikus követésének lehetőségét érintik.

A módosítás új határidőt vezetett be a jelzálogjog feloldására, mely az eddigi 60 naptári napról 5 munkanapra rövidül, elősegítendő ezzel a jelzálogpiac fejlődését és a vállalkozói környezet javítását. Lerövidül a bejegyzési határidő abban az esetben is, ha a javaslattétel elektronikusan történik a formanyomtatványon, ebben az esetben 60 napról 30 napra.

Ugyancsak a módosítás szerint a járási hivatalok kataszteri osztályai az eddigi hatáskörükön túl dönthetnek a kataszterben szereplő adatok javításáról, amennyiben azok a több tulajdonosú ingatlan kataszteri nyilvántartás módosítását érintik. Ennek feltétele, hogy az érintett személyek egyetértsenek a változtatással. „A telekkönyvi osztály nem arról határoz majd, hogy ki az ingatlan tulajdonosa, hanem arról, hogy a több bejegyzett tulajdonos közül ki marad bejegyezve a telekkönyvi nyilvántartásban. A cél a felesleges bírósági huzavona megelőzése,” magyarázza a Szlovák Köztársaság Geodéziai, Kartográfiai és Kataszteri Hivatala (ÚGKK SR).

A telekkönyvi osztály javíthatja a telekkönyvbe hibásan bejegyzett adatokat is a megújított ingatlan-nyilvántartás jóváhagyása alapján, amennyiben a hibát a bejegyzéstől számított ötéves határidő lejárta után fedezik fel. „Hangsúlyozni kell, hogy nem a teleknyilvántartási osztályok dolgozói által elkövetett hibáról van szó, hanem olyan téves adatokról, melyeket a bemutatott közokiratok alapján jegyeztek be a kataszteri nyilvántartásba,” figyelmeztet a hivatal.

A kataszteri nyilvántartásba bevezetik az ingatlanok értékének feltüntetését is. Eddig csak a mezőgazdasági és erdőterületek értékét tartották nyilván, ám a gyakorlat, valamint a Szlovák Nemzeti Bank, a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala és Pénzügyminisztériuma is megköveteli az összes ingatlan értékének feltüntetését. Ezt a törvénymódosítás hatályba lépésétől tartják nyilván, visszamenőlegesen azonban nem fogják megállapítani és bejegyezni.

Újdonságnak számít továbbá a kataszteri nyilvántartásban az ingatlanok jegyzéke, mely tartalmazni fogja a tulajdonos, a kezelő, a bérlő, vagy a jelzálog-hitelező összes ingatlanát. Az ingatlanok jegyzéke összeállítható az egész országra kiterjedően, ugyanakkor megyei, járási, vagy egy kataszteri területre kiterjedően is.

Az ingatlan-nyilvántartás változásait követő új elektronikus szolgáltatás célja az ingatlan-tulajdonjogok védelme lesz. Amennyiben a kataszteri tulajdonlapon változás történik, a szolgáltatás erről értesítést küld az érintettnek sms-ben vagy e-mailben.

A törvénymódosítás pontosítja, mely építményeket fognak a kataszterben nyilvántartani. Az eddigi szabályok szerint nem tartották nyilván a mérnöki létesítményeket és a kisebb építményeket. Az egyértelművé tétel érdekében ezután azokat az építményeket jegyzik be az ingatlan-nyilvántartásba, melyeket falak határolnak és tetőszerkezettel vannak ellátva.

További változás, hogy ezután nem kell geometriai tervet mellékelni a szerződéshez, köz- vagy egyéb okirathoz, mert az része a kataszteri hivatal dokumentációjának. Ez annyit jelent, hogy amennyiben a geometriai tervet az illetékes kataszteri hivatal hitelesítette a törvénymódosítás érvénybe lépése után, elegendő, ha az eljárás résztvevője a bejegyzésre, illetve módosításra vonatkozó javaslatban feltünteti a hitesítési számot, melyet természetesen egyúttal a szerződésben is fel kell tüntetni, tájékoztatott a Szlovák Köztársaság Geodéziai, Kartográfiai és Kataszteri Hivatala.

(tasr/Felvidék.ma)