Ünnepi szóra várva Muzslán (Fotó: FI facebook)

Dr. Grezsa István, Kárpátalja fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos és Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke október 25-én az Érsekújvári járásban felújított óvodák közül adott át hármat, Kisújfalun, Köbölkúton és Muzslán. Ezenkívül is vannak falvak a térségben, ahol befejeződtek a munkálatok, de az átadási ünnepséget még nem tartották meg.

Kisújfalu – „Együtt lenni jó, kisújfalusinak lenni nagyon jó!”

A kisújfalusi óvoda átadásán a nemzetiszín szalagot Grezsa István kormánybiztos, Menyhárt József, az MKP országos elnöke, Geri Valéria polgármester, Sárai Hajnalka és Takács Éva intézményvezetők vágták el.

Geri Valéria polgármester köszöntötte a vendégeket a felújított óvoda épületében. Bemutatta a kisközség életét és közösségeit.

A 694 lakos közül szinte mindenki valamely közösség tagja, ez a titka a falu aktív életének, melyet a példaértékű összetartás jellemez a színmagyar református (95%-ban magyar anyanyelvű, 90%-ban református felekezetű) községben.

Szalagvágás a kisújfalui óvodában Grezsa István, Menyhárt József, Geri Valéria és az intézmény igazgatónői (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Köszönetet mondott Magyarország kormányának a támogatásért, az MKP országos vezetésének, a Bethlen Gábor Alap által nyújtott segítségért és mindazoknak, akiknek fáradhatatlan munkája által megvalósult az óvoda teljes megújulása.

A felújított épületben a földszinten működik a Kisújfalui Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Takács Éva megbízott igazgató vezetésével, tizenkét kisiskolással. Az emeleti rész az óvodásoké, tizennyolc kisgyermek látogatja az intézményt.

A 38 millió forintnyi támogatásból korszerűsödött az épület, megújult a talajborítás és a villanyhálózat, a nyílászárók és vizes blokkok cserélődtek, megtörtént a külső és a tetőszigetelés, megújult a konyha is. Felújításra vár még az udvar, amit a továbbiakban közös munkával oldanak meg. Az önkormányzat és a kisújfalusi közösségek a jövőben is mindent megtesznek azért, hogy a kisiskola 1-4. évfolyama a községben maradjon, és az óvodával együtt virágzó színfoltja legyen a falu életének – mondta a polgármester asszony.

Az óvoda profilja a környezettudatosság

„Közösségünk, településünk megmaradásának legfőbb záloga az óvoda és az iskola, magyarságunk bölcsője és biztosítéka. Tizenhat éve a Napsugár nevet kapta, talán azért, mert nélküle nincs élet. Óvodánk profilja a környezettudatosság. Gyerekeinket arra vezetjük, miként lehet a varázslatos környezetet megőrizni, szülőföldünket fejleszteni és nemzeti kultúránkat ápolni, és arra, hogy együtt lenni jó, kisújfalusinak lenni nagyon jó” – mondta ünnepi beszédében Sárai Hajnalka igazgatónő.

Grezsa István a magyar kormány üdvözletét tolmácsolta a kisújfalusiaknak.

A kisközség tevékenységét Berzsenyi idézetével erősítette meg:

„Nem sokaság, hanem a lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.”

Külön köszöntötte a nagyszülőket, akik a szülőket kisegítve sokszor központi szerepet játszanak a család életében. „Az elmúlt egy órában azt érzékeltem, hogy ez a közösség példát ad, miként lehet a régmúltat megőrizni, megújítani és továbbadni. Ez a példaértékű munka az elmúlt száz esztendő bármely tragédiája és vesztesége ellenére is erősíti a nemzeti megmaradást” – mondta a miniszteri biztos, majd sok sikert kívánt a község és a tanintézmények további munkájához.

Az ünnepségen jelen volt még: Czibula Ádám, a BGA felvidéki irodájának ügyvezető igazgatója, Dr. Sajtos Sándor, a testvértelepülés Tahitótfalu polgármestere, Nt. Tatár István lelkész, Farkas Iván és Bolya Szabolcs, az MKP Nyitra megyei képviselői, Szőcs Ferenc, Köbölkút polgármestere, Halász Béla építészmérnök, a beruházás vezetője, valamint Ballán Alfréd, az MKP bajtai polgármesterjelöltje.

Az óvoda és a kisiskola neveltjei műsorral köszöntötték az ünnepet, versekkel, énekekkel, népi gyermekjátékokkal kedveskedtek a közönségnek. A nagyterem megtelt szülőkkel, nagyszülőkkel és a község intézményeinek, szervezeteinek képviselőivel, kisújfalusiakkal, valamint a távolabbról érkezett vendégekkel. (Berényi Kornélia)

Köbölkút – „Az óvoda az a közösség, mely a magyar identitás megőrzésének első színtere”

Köbölkúton, az ünnepélyes óvodaátadón a nemzetiszín szalagot Grezsa István miniszteri biztos, Menyhárt József országos MKP-elnök, Czibula Ádám, a BGA Alap küldötte és Szőcs Ferenc polgármester vágták át.

Köbölkút óvodájának átadóünnepségén, imát és áldást mond Siekel István plébános. Jelenlévők: Balogh Renáta igazgatónő, Szőcs Ferenc polgármester, Menyhárt József MKP országos elnök, Grezsa István kormánybiztos és Czibula Ádám a BGA felvidéki irodájának igazgatója (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Imát és áldást mondott, majd felszentelte az épületet Siekel István helyi plébános. A vendégeket Balogh Renáta igazgatónő köszöntötte.

„Ha egy emberhez olyan nyelven szólsz, amit ért, az értelméhez szólsz, ha viszont az anyanyelvén beszélsz hozzá, azzal a szívét érinted meg” – idézte Nelson Mandela gondolatát az igazgató. Majd így folytatta: „Az anyanyelvünkhöz való kapcsolat egy különleges belső kapocs, egy szeretettel teli kötelék, mellyel kapcsolódunk a családhoz, személyes és nemzeti múltunkhoz.”

Szőcs Ferenc polgármester beszédében megköszönte a magyar kormány támogatását, és mindazok hathatós segítségét, akik hozzájárultak a köbölkúti óvoda megújulásához.

A 143 ezer euró támogatásból megújult a teljes külső burkolat, a tetőszerkezet szigetelése, a fűtésrendszer egy része, valamint megvalósult a nyílászárók cseréje. Majd lokálpatrióta köbölkútiként tiszteletét fejezte ki azon családok iránt, akik olyan utat választanak gyermekeiknek, melyen az őseik is jártak. Bízik abban, hogy ezek a gyermekek már az óvodában megalapozott identitásukat megőrzik, megerősítik és továbbadják azt.

Grezsa István kormánybiztos elmondta, hogy Magyarország kormánya az óvodafejlesztési program keretében nyújtott támogatással hitet és reményt kíván nyújtani az elszakadt országrészek magyarságának. „Trianon veszteségeit csak akkor tudjuk pótolni, ha nemzeti közösségbe szerveződünk, ami által erőssé válunk. Ennek alapja az anyanyelv és a magyar kultúra ismerete, művelése. Minden tudományos kutatás azt bizonyítja, hogy csak anyanyelvünkön válhatunk egésszé, személyiségünkben, nemzeti hovatartozásunk megőrzésében így válhatunk jó magyarrá, jó kereszténnyé, és meggyőződésem szerint jó szlovákiai állampolgárrá egyaránt.”

Grezsa István ünnepi beszédet mond a köbölkúti óvodában (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Czibula Ádám, a Bethlen Gábor Alap felvidéki irodájának elnöke is szólt az egybegyűltekhez és örömét fejezte ki az ünnepség jelentősége alkalmából.

Menyhárt József, az MKP országos elnöke Köbölkút címerére utalva elmondta, hogy a kút mélyén rejlik a tiszta forrás, az élet vize, az örök érték, mely számukra az anyanyelven való képzést, a nemzeti kultúrát jelenti, mely összeköti a múltat a jelennel, és a jövőbe mutat. „Ha már a magyar kormány bízik bennünk, nekünk is hinnünk kell magunkban, és abban, hogy ahol magyar nyelven írják a jövőt, magyarul is beszéljék azt, mindenütt a Kárpát-medencében, ahová Isten teremtett bennünket, így Köbölkúton is” – fejezte be ünnepi beszédét.

Az ünnepségen jelen volt Geri Valéria, Kisújfalu polgármestere, Farkas Iván, Bolya Szabolcs és Szigeti László megyei képviselők, a faluban működő szervezetek és intézmények képviselői, szülők és köbölkútiak.

Korszerűsített, megszépült óvodákkal gazdagodott a Felvidék déli régiója. A megújult tanintézmények óvó falai közt erősödik az a kapocs, mely olyan marad egész életre, „mint egy féltve őrzött emlékdoboz, tele a gyermekkor illatával, színeivel, hangjával, és amit bárhová magával vihet az ember.” (Berényi Kornélia)

Muzsla óvodájának felújításához a magyar állam 250 ezer euróval járult hozzá

Muzslán az 1980-as években épített óvoda állapota már-már tarthatatlanná vált, ezért a kiemelt támogatások között volt az egyemeletes, 45 személy befogadására alkalmas épület. Farkas Iván polgármester az elmúlt időszak több mint száz beruházásos programja mellett az óvoda megújítását tartotta az egyik legfontosabb feladatának.

A közbeszerzést elnyert Pohori építészeti cég szinte rekordidő alatt (június és szeptember között) végezte el a felújítási munkálatokat. A tetőszigetelés, villany- és fűtéshálózat, a kazáncsere, a külső és belső javítások egy esztétikus, biztonságos és gazdaságos épületté, otthonná tették a régi óvodát.

Szalagátvágás Muzslán (Fotó: Bokor Klára)

A polgármester a munka menetét a kezdeti állapotoktól kezdve a befejezésig egy prezentációban mutatta be a szülőknek, vendégeknek és persze a gyerekeknek.

A vendégek között jelen volt Grezsa István miniszteri biztos, Menyhárt József, az MKP országos elnöke, Szigeti László, Bolya Szabolcs megyei képviselők, Czibula Ádám, a BGA komáromi biztosa, Köbölkút, Kisújfalu polgármesterei, Pohori Tamás, és Karakán Gábor építész, valamint a helyi képviselők és a szülők.

A nagyon kellemes légkört árasztó óvoda egyik fő profilja a hagyományőrzés. Ezt tükrözte vissza hangulatos programjuk is.

Hornyák Márta óvodaigazgató köszönetet mondott a magyar államnak a hathatós segítségért, valamint a polgármesternek is, hogy külön figyelmet szentelt a jövő nemzedék nevelésének.

Farkas Iván polgármester hangsúlyozta, gyermekeink számára a legfontosabb, hogy egészséges, biztonságos és kellemes környezetben töltsék óvodás éveiket. S ezen otthonukban a legfontosabb a hagyományok, a kultúra, a magyarságtudat és az anyanyelv őrzésének a megalapozása.

Grezsa István a magyar állam nevében köszöntötte a szülőket, óvónőket. Örömét fejezte ki, hogy Muzsla község azok közé a települések közé tartozik, melyek élen járnak a fejlesztésben, s hogy a polgármester a sok beruház közepette az óvoda felújítását a legfontosabb feladatai közé sorolta.

A gyerekek műsora Muzslán (Fotó: FI facebook)

A magyar állam e támogatással szeretné erősíteni az itt élő magyarok és a jövő nemzedék magyarságtudatát, mert azon múlik a jövő. Nekünk görcsösen ragaszkodnunk kell a fajtánkhoz, kultúránkhoz, hagyományainkhoz, szülőföldünkhöz. Éreznünk kell, hogy megéri magyarnak lenni, e nemzeti közösségbe tartozni – hangsúlyozta a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos.

Menyhárt József a gyermekek öröméről szólt, amely ott csillogott a szemekben, hiszen a kellemes otthon érzése örömet, boldogságot ad mind a szülőnek, mind a gyermeknek. Köszönetét fejezte ki a szülőknek, hogy magyar óvodába íratták gyermekeiket.

A muzslai ovisok apraja-nagyja egy kis műsorral kedveskedett a megjelent vendégeknek. (Dániel Erzsébet)