Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke (Fotó. Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Tisztújító közgyűlést tartott a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége október 27-én Rimaszombatban, a Csillagházban. Új elnököt, alelnököt, ellenőrző bizottságot és országos választmányt választottak a küldöttek, és meghatározták a következő időszak programját is.

Vörös Mária megbízott elnök Jókai Tibor hirtelen halálát követően vette át a szövetség elnöki pozícióját. A választásokon jelöltként már nem indult. A területi választmányoktól beérkezett javaslatok szerint Fekete Irén és Fodor Attila neve került rá a szavazólapokra. Viszont a közgyűlésen Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet vezetője visszalépett, így egyedüli jelöltként az 50% +1 szavazatért Fekete Irén, az SZMPSZ irodavezetője mérettette meg magát.

Fekete Irén 2015-től, három évig dolgozott Jókai Tiborral. A pedagógusszövetség megalakításától részt vesz annak a munkájában. Előbb Nemesócsán alapszervezeti elnök volt, ahol 30 évig tanított, ebből 18 évig  igazgatóhelyettesként működött. Majd a komáromi területi választmány elnökeként tevékenykedett nyolc évig.

„Jókai Tibor helyébe lépni egy nagyon nagy kihívás. Megpróbálok úgy dolgozni majd mindennapjaimban, ahogyan tőle láttam, s az ő szellemiségét továbbvinni. Az a szerencse, hogy ő mindenbe bevezetett engem, s egy nagyon jó vezető volt. Sok mindenre megtanított, és irányt mutatott” – mondta. Kifejtette, ezért hangsúlyozza mindig, hogy a folytonosságot meg kell tartani.

„Nagyon jóleső, hogy a mögöttem álló több évet, amit akár a pedagóguspályán vagy akár, amit a szövetség különböző munkaterületein töltöttem, éppen azok méltányolják, akiknek az érdekében dolgoztam. Mindenképpen azt mondom, hogy a folyamatosságot meg kell őrizni, s legfőképpen az összetartással tudunk nagyon erősek lenni” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Fekete Irén.

SZMPSZ közgyűlés (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az új elnök már kortesbeszédében is leszögezte, hogy a programból adódó feladatokat elkötelezetten viszi tovább, és azokat még bővíteni szeretné. S mint mondja, nem egyedül, hanem csapatban, a pedagóguskollégáival. Elmondta, szeretné, ha továbbra is zökkenőmentes lenne a kapcsolatuk az anyaországi támogatókkal, a Kárpát-medencei pedagógusszövetségekkel és a nemzeti pedagóguskarral. Emellett hatékonyabbá szeretné tenni a munkát a Comenius Pedagógiai Intézettel és a szlovákiai oktatási szervezetekkel.

Az alelnöki pozíciókra Ádám Zita, Hack László, Papp Andrea, Tamás Erzsébet és Vörös Mária kapott jelölést, közülük hárman visszaléptek a jelöléstől, így Vörös Mária és Hack László lettek a szervezet új alelnökei. Hack László a nagyszelmenci Dobó István Alapiskola igazgatója.

A közgyűlés örökös tiszteletbeli alelnökké választotta Ádám Zitát, aki az új elnök szakmai tanácsadója is lesz egyben.

Az SZMPSZ programját a 2018-2022-es időszakra Vörös Mária terjesztette elő

„Ahogyan eddig, ezután is hat stratégiai cél mentén zajlanak majd azok a feladatok, amelyeknek meg kell felelni” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Vörös Mária.

Vörös Mária, Ádám Zita, Fekete Irén (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Mint megtudtuk, ebben szó van a részvételről a szlovákiai magyar nemzeti közösség művelődésében és társadalmi életében; hogy hogyan vesznek részt a szlovákiai oktatás rendszerében, milyen tevékenységet fejtenek ki az ennek szerves részét képező magyar nevelési-oktatási intézményrendszer védelme és fejlesztése érdekében.

Továbbá kifejtették, hogy miképpen segítik a magyar iskolák munkájának; magyar pedagógusok szakmai fejlődésének támogatását; a magyar tanulók és diákok művelődési lehetőségeinek a bővítését. S nem utolsósorban az SZMPSZ szervezetfejlesztése, mint stratégiai pont szintén lényeges.

„Mind a hat stratégiai cél rendkívül fontos, ezért ezek egyes alfejezetekre osztódnak. Nem mindegyik esett azonos súllyal latba az eltelt időszakban, de minden területen nagyon tevékenyen dolgozott a szövetség az elmúlt időszakban” – értékelte Vörös Mária a 2017-2018-as időszakot. Hozzáfűzte, a szövetség programját nagyon felelősen állították össze már az előző választási időszak elején is.

Szavazás az SZMPSZ közgyűlésen (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Azt tapasztaltuk, hogy annyira kiterjedt és részletes, s olyan átfogó ez a program, hogy ennél gazdagabb tevékenységet már nem tud a szövetség felvállalni. A módosításban arra ügyeltünk, hogy az, amire nincs ráhatásunk, azt a megfogalmazásban is érzékeltessük”

– magyarázta Vörös Mária.

Kifejtette, több olyan terület van, amelynek nem csak a pedagógusok az egyedüli szereplői, ők cselekvő résztvevői és támogatói lehetnek a közösségi programoknak. Így pl. a művelődéspolitika helyett oktatáspolitika került az új programba, hiszen szakmai szervezetként az oktatás területén fejtik ki tevékenységüket. Valamint minden iskolának a sajátja a nevelési-oktatási tartalmak kidolgozása és implementálása a gyakorlatban, a szövetség e téren nem a kidolgozást, hanem az együttműködést, továbbképzésekkel a segítséget tudja felajánlani, s a fenntartók részére pedig tanácsadást tudnak biztosítani.

Kiemelte, hogy a jövőben szeretnék a magyar pedagógusok szakmai érdekeit fokozottabban képviselni, s a felvidéki pedagógusokat az egész Kárpát-medencei együttműködésbe jobban bekapcsolni.

SZMPSZ-közgyűlés Rimaszombatban (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Fontos, hogy a szervezeti élet a helyi, a regionális, a területi és országos szervek között jobb legyen, szeretnénk a kört bővíteni és a minőséget javítani. Ehhez hozzátartozik, hogy a regionális pedagógiai központok országos jellegű feladatokat is ellássanak”

– szögezte le Vörös Mária.

S ahogyan a program záró része is megfogalmazza, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Programja a Szlovákiában élő magyar nemzeti közösség oktatásügyének megóvását és fejlesztését szolgálja. Mint a pedagógusszövetség vezetői vallják, lehetőséget és teret kívánnak biztosítani tagságának, minden magyar pedagógusnak és oktatásügyi dolgozónak, hogy rátermettségéhez, erejéhez, érdeklődéséhez és igényeihez mérten kivegye részét a munkából, közösségünk megmaradása és épülése érdekében.