Peter Bačkovský és Pataky Károly, a megye alelnökel közösen adták át a megye elnökének emlékplakettjét (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Fennállásának 70. évfordulóját ünnepeli idén a Királyhelmeci Gimnázium, erről a jeles eseményről díszünnepély keretében emlékeztek meg az intézmény meghívott vendégei, pedagógusai, diákjai és a szülők.

RNDr. Ténai Mária beszédében felidézte az intézmény elmúlt 70 évének legfontosabb mérföldköveit. Mint fogalmazott: „Ez a folytonosság ékes bizonyítéka annak, hogy gimnáziumunk, ahogy elődeink is, képes túlélni politikai hullámveréseket, gazdasági kríziseket, képes megújulni, és folytatni azt a hagyományt, amely intézményünket híressé tette.”

Elmondta, hogy a folytatáshoz bölcsesség, hit, összefogás, és elsősorban magas színvonalú szakmai munka kell, a tanárok, diákok és a szülők részéről egyaránt. „Azért jöttünk ma össze, hogy hálát adjunk, hogy ez az iskola 70 évig szorgosan, tartalommal megtöltve, tisztelettel övezve fenn tudott maradni, s egyben alázattal néz az elkövetkezendő évek és kihívások elé” – fogalmazott. Hozzátette: „Hálát kell adnunk azért, hogy a Bodrogközben és az Ung-vidéken voltak és vannak elhivatott pedagógusok, akik felelősségük tudatában, szívvel és szeretettel vezérelve oktatnak és nevelnek”.

RNDr. Ténai Mária ünnepi beszéde (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Köszönetet illeti a családokat, hogy úgy gondolják, gyermekeik jó kezekben vannak az intézményben, s ezért szellemi nevelésüket és értelmi fejlődésüket bizalommal bízzák a gimnáziumra. „Hálát adunk azért is, hogy a helyes útmutató eredményeképpen diákjaink, ezek a fiatal felnőttek, felkészülten lépnek be az nagybetűs élet forgatagába” – mondta.

Kiemelte: „Egész életünkben csak a jelen van hatalmunkban, sohasem több. Hatványozottan igaz ez a fiatalokra, hiszen a gyermekkor és a kora ifjúság tapasztalatai válnak majd későbbi ismereteik mozgatóivá. Ezért fontos az „alma mater“ a maga hatékony és produktív oktatói-nevelői módszereivel, felszerelt tantermeivel, és főleg lelkes tanáraival. Ezt igazolandó Helmeczy Mihály szavait véve kölcsön: A jónak, a szépnek, az okosnak és az igaznak a terjesztése a mi feladatunk” – szögezte le.

Peter Bačkovský átadja az intézmény vezetőjének a megye elnökének köszönőlevelét (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Hozzátette: „Hetven év egy emberöltő is lehet, sikerekkel teli, néha akár kudarcokkal is fűszerezve. Siker és kudarc, a tapasztalatok megszerzése, a helyes út megtalálása a végcél. Tesszük ezt mi is, hiszen ez az emberöltőnyi tapasztalat remélhetőleg a helyes út megtalálásához visz, mert úton vagyunk, haladunk, felfedezünk, dolgozunk a szellemléttől a megvalósulásig. Legyen ez bármelyik a 6 181 volt diák, vagy akár a 223 volt és jelenkori tanár közül, akik azóta életpályájukkal közvetlenül, vagy közvetve formálták, formálják iskolánk arculatát, szellemiségét”. Majd így folytatta: „Az iskolánk történelemkönyvében 70 oldalt már teleírtak, ránk várnak a következők. Kívánom, hogy úgy éljük, és úgy írjuk napjainkat, hogy ha utódaink olvassák, elismeréssel hajtsanak fejet, mondván, ez igen, így kell ezt csinálni” – zárta az igazgatónő.

Mgr. Peter Bačkovský, Kassa Megye Önkormányzata iskolaügyi osztályának vezetője (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

A program további részében Mgr. Peter Bačkovský, Kassa Megye Önkormányzata iskolaügyi osztályának vezetője köszöntötte az ünneplőket. Tolmácsolta Rastislav Trnkának, Kassa megye elnökének jókívánságait, és átadta köszönőlevelét az intézmény vezetőjének. Ezt követően Pataky Károllyal, a megye alelnökével közösen átadták a megye elnökének emlékplakettjét az intézmény 70 éves jubileumának alkalmából az oktatás fejlesztésének terén kifejtett áldozatos munkáért, melyet a Bodrogközi régió felemelkedésért végzett az intézmény.

Ferencz Béla mérnök, a Gazdasági Minisztérium államtitkára (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

A vendégek hozzászólásával folytatódott az ünnepi szónoklatok sora, melyben szót kért az iskola egykori diákja, Ferencz Béla mérnök, a Gazdasági Minisztérium államtitkára.

„Örömmel tettem eleget a meghívásnak, hiszen nagyon kellemes emlékeim vannak az intézményben eltöltött évekre. Diákként itt segítettem takarítani az átadása előtt álló új iskolaépületet, de itt tanultam a gépírást is, olyan szinten, hogy néha a titkárnőimet is megszégyeníthetném az írás gyorsaságát illetően. A mai napig kapcsolatban vagyok az alma materral. Mindig örömmel segítek nekik egy jó ötlet vagy pályázat megvalósításában. Mi sem bizonyítja jobban az iskola erőfeszítéseinek a sikerességét, mint az, hogy a volt diákok jó kapcsolatot ápolnak az őket egykor oktató intézménnyel” – fogalmazott az államtitkár.

Pataky Károly mérnök, Királyhelmec polgármestere és Kassa megye alelnöke (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Pataky Károly mérnök, Királyhelmec polgármestere és Kassa megye alelnöke egykor szintén az iskola padjait koptatta. Hozzászólásában elmondta, hogy családjából sokan itt tanultak, s ez trend folytatódik a jövő generáció képviselői esetében is. Ezt követően a polgármester átadta az iskola képviselőnek az intézmény első, az iskola logójával és a város címerével díszített zászlóját.

A további programrészben a szülők és az iskolában végzettek képviselői kaptak szót, melynek keretében Nagy Mónika és Szaxon Ferenc a szülők nevében fogalmazták meg az intézményhez kapcsolódó gondolataikat, majd az iskola volt diákja, ma a Korompai Gimnázium igazgatónője, PaedDR. Darina Dudičová szólt a jelenlévőkhöz. Beszélt a diákévek szépségéről. „Minden olyan távoli, de egyszerre közeli is, mintha csak tegnap lett volna, hogy itt ültünk az iskolapadokban. A régi épület, ahova mi jártunk, kopottas volt kis ablakokkal, kezet mosni lavórban lehetett és csak egy kályha ontotta a meleget. Mégis volt ennek a helynek a varázsa. Tudással és egy életre elég élménytárral gazdagított minket ez az intézmény” – emlékezett az egykori diák.

Szűcs Sándor első diák emléklapot kapott (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Az ünnepély záró részében került sor az elismerések átadására. Az emléklapok mellett az újonnan alapított Pro Alma mater Gymnázium – Gimnázium Királyhelmec elismerés első alkalommal került kiosztásra, melyben az intézmény azon jelenlegi és volt pedagógusait és diákjait részesíthetik, akik jelentősen hozzájárultak a gimnázium fejlődéséhez és hírnevének öregbítéséhez. A díjakat az intézmény vezetője adta át.

Emléklapban Oltman Klára, Szűcs Sándor, dr. Gyimessi György, Zsebik Károlyné, Molnár Zoltánné, Jozef Račko (in memoriam) első diákok részesültek.
Köszönőlevelet vehetett át Aurélia Csatlósová, Erika Buková, Uniles sro, valamint dr. Kalinai Gyula (in memoriam).
Pro Alma mater Gymnázium – Gimnázium Királyhelmec díjat kapott RNDr. Eugen Mikláš, Molnár János (in memoriam), Lovas Tibor mérnök, Mgr. Eva Šebestová, Molnár Gabriella, Gabriela Ószová és Mgr. Marta Košarová. Az abszolvensek kategóriájában Ferencz Béla mérnök, dr. Peter Petrek, Peter Brázda mérnök, Ilko Diószegi Mónika,  Kanócz Tamás mérnök, Bűti Orsolya és Lukaš Sopko Zima vehették át az újonnan alapított díjat.

A néptánccsoport műsora (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Befejezésül az „Az ifjúság 70 éve” című műsorblokk került bemutatásra, melynek keretében Mgr. Pecsők Marianna és PaedDr. Pál Valéria vezetésével verset, táncot és zenét egy csokorba kötve mutattak be az iskola diákjai. Felléptek: az iskola színjátszói, a „Vad rózsák” néptánccsoport, a „Helmeci banditák” tánccsoport és a „Mosoly” énekkar. Az ünnepély végén a jelenlévők elénekelték a Gaudeamus igiturt.

A 70. évforduló megünneplése azonban itt még nem ér véget, hiszen október 12-én az iskola aulájában megrendezik az iskola volt diákjainak platina érettségi találkozóját, melyet további, a jubileumhoz köthető rendezvények követnek majd.

Az eseményről még több képet ide kattintva tekinthetnek meg.