Fotó: merce.hu

A Filmhíradók online legújabb válogatása az őszirózsás forradalom eseményeit igyekszik 12 filmtudósítással bemutatni.

Mint köztudott, az őszirózsás forradalom – amit a történetírás polgári demokratikus forradalomként emleget – népi elnevezését a katonák tábori sapkáján az uralkodói névjellel ellátott sapkarózsa helyére tűzött, a felkelés jelképévé vált őszirózsáról kapta.

Miután október 23-án Tisza István a parlamentben elismerte a háborús vereséget (a „háborút elvesztettük”), a Károlyi Mihály vezette Függetlenségi és 48-as Párt, a Jászi Oszkár vezette Polgári Radikális Párt és a Garami Ernő és Kunfi Zsigmond által irányított Magyarországi Szociáldemokrata Párt október 24-én, a Károlyi-palotában megalakította a Magyar Nemzeti Tanácsot, Károlyi Mihály elnökletével.

A portál szerkesztői tehát 12 film segítségével mutatják be azt a három, illetve négy napot, amely megrengette, ha nem is a világot, de Magyarországot, a magyar történelmet.

Rögtön az első film a Kezdődik a forradalom címet viseli, és a lánchídi csatát mutatja be, ami ennek a háromnapos forradalomnak a nyitánya volt. Habár a „lánchídi csata” megnevezést kapta, de csata éppenséggel nem volt, hanem a tömeg és a karhatalom összecsapása. A csata végkimenetele három halott és ötven sebesült volt. Október 28-án ugyanis a Károlyi-féle párt székháza előtt összeverődött néhány ezres tömeg elindult a budai várba, hogy József főhercegtől a Hadik-kormány menesztését és Károlyi miniszterelnökké való kinevezését követelje. A menetet a forradalom oldalára átállt katonaság nem állította meg, hanem a Lánchídon a karhatalom a tömegbe lőtt.

Másnap a tízezresre duzzadt tömeg újfent elindult Budára, és a karhatalom ezúttal már nem merte az útját állni.

A következő filmtudósítás az egy nappal korábban, a parlament előtt megtartott népgyűlést mutatja. A tömeget, a szónokokat. A szónokok közt ott volt gróf Batthyány Tivadar, a 31-én megalakuló Károlyi-kormány belügyminisztere, Lovászy Márton, a Károlyi-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere és Garbai Sándor szociáldemokrata politikus.

A harmadik Wekerle-kormány hivatalosan október 30-án bukott meg. Nem hivatalosan azonban csak 31-én, mivel a helyébe lépő Hadik-kormánynak ideje sem volt megalakulni, elsöpörte a népharag.

A Magyar Nemzeti Tanácsra felesküdött katonai egységek ugyanis 31-én délutánra elfoglalták Budapest középületeit, és József főherceg, az uralkodó nevében az antantbarát Károlyit nevezte ki miniszterelnöknek. Az erről szóló tudósítás elején látszik, ahogy Károlyi Mihály távozik a főherceg palotájából, majd Lovászy Márton az Astoria erkélyéről kihirdeti a tömegnek Károlyi miniszterelnökségét. A filmkockákon azok a géppuskák is látszanak, melyeket a katonaság állított fel a forradalom központjának számító szálló védelmére.

Néhány filmnek bizony a némasága mondja el a legtöbbet, amivel szinte tapinthatóvá teszi azoknak a napoknak a feszültségét. Ahogy a lázongó katonákat mutatja, vagy azt, ahogy hideg profizmussal szerelnek össze egy géppuskát az egyik ház ablakában.

A történelem szerelmeseinek értékes információkat nyújtanak ezek a filmek a forrongó Budapestről, azokról a sorsfordító napokról. Nekik tehát kötelező az oldalra ellátogatniuk, a többieknek pedig csak ajánlani tudom!