Máriatali búcsú (Fotó: Duray Rezső/Felvidék.ma)

A Magyarok Nagyasszonya ünnepnapjához kapcsolódóan az azt megelőző szombaton, október 6-án megrendezték a Pozsony melletti ősi magyar, Nagy Lajos király korabeli pálos kegyhelyen a magyar zarándoklatot több száz zarándok részvételével.

Az ünnepi főpapi szentmisét litánia és elmélkedés előzte meg Mahulányi József nagymegyeri esperesplébános vezetésével.

A szentmise elején, melyet a nemrégiben felújított Mária-barlangnál tartottak, Albán József bősi plébános, a Remény, az egyetlen felvidéki magyar katolikus hetilap főszerkesztő-helyettese köszöntötte a zarándokokat. Felelevenítette, hogy az egyik hagyomány szerint egy édesanya torzszülött gyermekét megmosdatta a gyógyvízben, aki ezután meggyógyult. Ehhez kapcsolódott Haľko József pozsonyi segédpüspök, aki a szentmise főcelebránsa, s egyben ünnepi szónoka volt. Mi is tisztítsuk meg szívünket, lelkünket és tartsunk őszinte bűnbánatot, hogy méltóképpen vehessünk részt a szentmisén – mondta.

Búcsújárók (Fotó: Duray Rezső/Felvidék.ma)

József püspök homíliájában három szimbólumot emelt ki a Mária-zarándoklatokhoz kapcsolódóan: a rózsafüzért, a fénybe öltözött Magyarok Nagyasszonyát, továbbá az Eukarisztiát a 2020-ban szeptemberben Budapesten megrendezendő Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus kapcsán.

Szólt az idén felújított, újraírt hálatáblákról, melyeken a Szűzanyának fejezték ki a hívek köszönetüket segítségéért, közbenjárásáért. A továbbiakban kiemelt egy ilyen feliratot, mely így szól: „Köszönöm, hogy segítettél a vállalkozás sikerében”. Vagyis nemcsak magánszemélyek, de vállalkozás is adott hálát itt, Máriavölgyben hálatábla formájában.

József püspök szólt az egykori zarándoklatokról, mások mellett a Lippay György esztergomi érsek, bíboros, hercegprímás által vezetettről, aki gyalogosan, a hagyomány szerint mezítláb jött Máriavölgybe híveivel.

Mindannyiunknak, akik itt járunk, fel van kínálva a Szentlélek ereje. Mi is a Mária-zarándoklatok, búcsújárások legfőbb célja? Elmélyíteni kapcsolatunkat Jézussal, a zarándoklás során Máriával.

Búcsújárók (Fotó: Duray Rezső/Felvidék.ma)

A szentmisén Parák Ágnes kántornő vezetésével Mária-énekek és az Oltáriszentségről szóló énekek hangzottak el. Az ünnepi áldás előtt Herdics György atya, a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola bős-dunaszerdahelyi kihelyezett tagozatának rektora, a Remény főszerkesztője, címzetes apát mondott köszönetet az Ipoly mentéről is érkezett zarándokoknak, ahogyan a 90 fős anyaországi Mária rádiós híveknek Szabó Tamás rádióigazgató vezetésével. Elmondta, 1996-ban indították el ezeket a búcsújárásokat, akkor még a templomban sereglettek össze a hívek, mára pedig annyian lettünk, hogy betöltöttük a Mária-barlang előtti szabad térséget.

Herdics György szólt a gyásznapról is az aradi vértanúk kivégzése kapcsán, akik ugyancsak azt cselekedték keresztény hitükért, amit fontosnak tartottak.

Az ünnepi áldás után a pápai és a magyar himnusz, majd a Boldogasszony Anyánk dallama csendült fel. A szentmise után az egyes helyszínekről érkezett zarándokok végigjárták a Krisztus Urunk kínszenvedését felidéző keresztút 14 stációját.