Fotó: Duray Rezső /Felvidék.ma

November 17-én, szombaton immár 35. alkalommal került megrendezésre a nagyszombati Könnyező Szűzanya kilencedjének keretében a magyar zarándoklat.

Tizenegy órára megérkezett Nagyszombat testvértelepülésének, Szombathelynek a nyolctagú küldöttsége is a Szent Miklós-székesegyház elé. Fél tizenkettőig rövid városnézésen vettek részt.

Az ünnepélyes bevonulás pontban fél tizenkettőkor történt, élen a nemzetközi Szent György Lovagrend tagjaival, majd a ministránsok, kispapok, papság, kanonokok, a vendég Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök és a vendéglátó Orosch János nagyszombati érsek zárta a menetet.

Bevonulásra a Simkó Ferenc költő által írt, a 241-es számú, Ki ragyogni látod édes életünk kezdetű ének dallamára énekelt Hullajtod könnyeid bűneink fölött, mi is megsiratjuk vétkeink Veled kezdetű nagyszombati himnusz első három versszakát énekelték el Záreczky György kántor közreműködésével. Nagy Péter, Varga Róbert és Balla Gáspár atya gyóntatott, Kovács Pál atya vezette a lelki programot.

Ezután a lorettói litánia énekelt változata következett, mely könyörgéssel zárult. Orosch János érsek üdvözölte Palánki Ferenc püspök urat, aki örömmel jött a Könnyező Szűzanyához és mindjárt közös bűnbánatra buzdított, amivel meg is kezdődött a szentmise.

Az evangéliumot Mészáros Dávid diakónus olvasta fel. Ferenc püspök úr, aki egyben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának elnöke is, részt vett az október 28-án zárult római szinóduson. Erről is szólt homíliájában, melynek idén központi témája a fiatalok párkeresése, házassága, gyermeknevelése, hivatáskeresése. Ezek nagyon komoly dolgok, hiszen ezeknek az elhatározásoknak egy életre kell szólniuk.

„Fogadjuk be Mária üzenetét, tanuljunk Máriától, dicsérjük őt és az Anyaszentegyházat ma is” – mondta.

Sokszor a szeretetünket ki kell érdemelni, még a családtagjainknak is, Isten szeretetét azonban nem kell kiérdemelni, hiszen az magától létezik. Segít, hogy életünkben Isten fia, Jézus Krisztus legyen a középpontban.

Egy alkalommal ilyen megfontolandó, tanulságos kérdés hangzott el valahol, melyet Ferenc püspök atya idézett: „Akarsz-e egy sikerfilmben mellék-, vagy egy csapnivaló, rossz filmben főszereplő lenni?”. Bizony, elgondolkodtató, melyik mellett döntünk. Köszönjük meg Máriának, a nagyszombati Könnyező Szűzanyának, hogy megsegített és kérjük, segítsen továbbra is.

„Mária, drága Szűzanya, köszönjük, hogy segítettél, kérünk, segíts bennünket továbbra is”

– zárta homíliáját Ferenc püspök. Ezzel lezárult a szentmise igeliturgiája, következett az áldozati, melynek elején a Szent György Lovagrend tagjai vitték az oltárra az adományokat.

Eközben a Te vagy földi éltünk kezdetű Mária-éneket, majd áldoztatásra a Krisztus teste és szent vére kezdetű éneket énekelték. Az áldozás végén Orosch érsek úr megköszönte Ferenc püspök úrnak a részvételét és a szentmise főcelebrálását.

Majd Kiss Róbert vikárius köszöntötte a testvértelepülés, Szombathely városa nyolctagú küldöttségét, élükön dr. Takátsné dr. Tenki Máriával.

Tóth László kanonok úr Deákiról a Szent Erzsébet Rózsája díj idei két kitüntetettjét méltatta: Inczédy Lajost Ekecsről és Záreczky György kántort, aki immár 30 esztendeje folytat kántori tevékenységet Pozsonyligetfaluban, a sasvári bazilikában, Vezekényen és a történelmi Deákiban. Emellett hatgyermekes édesapa is, a díjat a felesége vette át, hiszen ő a kóruson végezte kántori szolgálatát.

Az ünnepélyes áldás után a pápai, majd a magyar himnuszt énekelte a gyülekezet. A zarándoklatra Molnár Tamás atya, a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztora vezetésével vonattal érkeztek zarándokok Pozsonyból.

Fél kettőtől pedig városnézésen vettek részt Brogyányi Mihály vezetésével.

A szerző felvételei a rendezvényen készültek.

https://www.facebook.com/pg/felvidek.ma/photos/?tab=album&album_id=2130813803607591