Illusztráció (Fotó: Martin Ambróz/Felvidék.ma, archív)

Fülek önkormányzata 100 ezer euró összegű regionális támogatást igényelt a Losonci járás fejlesztési akciótervéből. Az inkluzív oktatást szeretnék bevezetni a Mocsáry Lajos Alapiskolában, ahol a tanulók 96 százaléka marginalizált közösségekből származik.

Mint megtudtuk, a projekt keretén belül a hátrányos helyzetű lányoknál és fiúknál a háztartási és ház körüli munkákra irányuló alapvető készségeket akarják kifejleszteni.

Kotlár Ildikó igazgatóhelyettes elmondta, a tanulók többsége szociálisan hátrányos környezetből érkezik az iskolába. Ezért ezeknek a gyerekeknek egyéni bánásmóddal járó specifikus oktatási feltételeket kell teremteni.

„A gyermekek iskolába lépésekor érezhető a könyvismeretből, ceruza- és papírhasználatból, vagy konstruktív és didaktikus játékokból fakadó tapasztalat hiánya. Szociális környezetük nem nyújt számukra elégséges ösztönzést személyiségük fejlesztéséhez, testi, lelki és beszédbeli fejlődésükhöz” – magyarázta az igazgatóhelyettes.

Kifejtette, a gyerekeknél hiányoznak a higiéniával és munkavégzéssel kapcsolatos szokások, valamint a társadalmilag elismert értékrend ismerete.

„Nincsenek hozzászokva a feladatok önálló megoldásához, ahogy ahhoz sem, hogy maguk döntsenek, ami gondot okoz nekik az önálló munkavégzés és az alkotóképességet fejlesztő feladatok megoldása terén” – fűzte még hozzá.

A sokat próbált családokból származó gyerekek érdekében 

Agócs Attila polgármester szerint a projekt keretén belül a város segíteni akar nekik az alapvető készségek megszerzésében, és ösztönözni kívánja őket, hogy tanuljanak tovább valamelyik középiskolában.

„Látjuk, hogy a helyi gyárakban is van munka, ami érdekelhetné ezt a csoportot. Csakhogy gyakran éppen a középiskola hiányzik ezeknek a munkaköröknek a betöltéséhez” – tette hozzá.

Az inklúzión alapuló projektnek mindenekelőtt motiválnia kell a gyermekeket, miközben a szülő feladatát az iskolának kellene ellátnia.

Az önkormányzat saját költségére tervdokumentációt dolgoztatott ki, mellyel regionális támogatásra pályázott a járás akciótervén belül az SZK Kormányhivatalánál.

Az elkövetkező három évben a városnak fokozatosan 100 ezer eurót kellene merítenie, melyből felújítanak négy tantermet, megvásárolják a szükséges segédeszközöket és szerszámokat, ugyanakkor fedezik a növelt energiafogyasztás költségeit és a projektmenedzserek bérét, valamint annak a négy pedagógusnak a javadalmazását, akik a szokásos kötelességeik kereteit túllépve szentelnek időt és energiát a gyermekek inklúziójára.

A program megvalósítása

A 13-16 év közötti szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat két csoportra osztják: Sütünk, főzünk és Család, háztartás tevékenységet végzőkre. Hetente kétszer foglalkoznak majd háztartási eszközök javításával, főzéssel, sütéssel, varrással, gyermekgondozással és az alapvető higiéniai szokások elsajátításával.

Mindehhez a projektből megvásárolt konyhai és háztartási eszközök, például hűtőszekrények, tűzhelyek, mikrohullámú sütők, konyhai robotgépek és varrógépek állnak majd a rendelkezésükre. A fiúk elsajátítják a fúrógépek, fűrészek, a kalapács és pléhnyíró olló használatát. Nem fognak hiányozni a babafigurák és pelenkázópultok sem.

„Átfogjuk az élet valamennyi területét, amelyeket a gyerekeknek ismerniük kellene ahhoz, hogy teljes értékű életet élhessenek és esélyük legyen egy szebb jövőre, mint a szüleiké volt” – fejtette ki a polgármester.

A közbeszerzés a végéhez közeledik. A munkálatoknak pedig már a közeli napokban el kellene kezdődniük.