(Fotó: Fülek városi hivatal)

Fülek önkormányzata csatlakozik a helyi polgárőrségeket érintő új pályázati felhíváshoz, melynek köszönhetően a város utcáin két új tag is járőrözhetne. A projekt pénzt takarít meg a város költségvetése számára, és javít a polgárőrök munkakörülményein.

A városi képviselők az októberi testületi ülésen hagyták jóvá az SZK Belügyminisztériumának címzett támogatási kérelmet, amely a helyi polgárőrség működtetésére irányul. A több mint 200 ezer euró összegű támogatáshoz az önkormányzatnak 5 százalékos társfinanszírozással kellene hozzájárulnia.

Jelenleg a városban nyolctagú polgárőrség működik, amelyet egy régebbi pályázati felhívás keretén belül hoztak létre még tavaly decemberben. Amint azonban azt a városi hivatal elöljárója, Mágyel Andrea elmondta, a régi felhívásnak volt néhány hiányossága.

„A kiírásakor nem számoltak a minimálbér évente történő emelkedésével. Ezért a polgárőrségre nyújtott támogatás a 435 eurós minimálbérből indult ki, mely már nem érvényes. Hozzá kellett fizetnünk” – magyarázta az elöljáró.

Az új felhívásban a projekt finanszírozásánál már figyelembe veszik a minimálbér emelkedését is.

Ugyanakkor a pályázati felhívásban 25 százalékos átalányt szabtak meg, amelyből az önkormányzatnak biztosítania kellett az alkalmazottak étkeztetését, munkaruházatát és felszerelését, a szociális alap képzését és az esetleges bérpótlékok kifizetését. Az új felhívásban ezt 40 százalékra emelték.

„Ez szintén jelentősen kíméli a városi kasszát. Főleg a nyári hónapokban kell a polgárőröknek sok városi rendezvényen jelen lenniük, hogy felügyeljenek a rendre. A hétvégi és éjszakai pótlékok kifizetése után, amelyek megillették őket, lassan nem maradt pénzünk még az étkeztetésükre sem, a felszerelésükre és egyéb szükséges dolgokra pedig már egyáltalán nem, s azokat nekünk kellett fizetnünk. A megemelt átalányra ezért nagy segítség lesz” – tette hozzá Mágyel Andrea.

A város által megpályázni szándékozott új felhívás további pozitívuma a polgárőrök számának 10 főre való növelése. „Ez további két családnak jelent jövedelmet” – szögezte le az elöljáró.

Meghosszabbodik a projekt futamideje is, mivel az új felhívás szerint az eredetihez képest két hónappal később fejeződik be.

A polgárőrök munkaköre változatlan marad. Továbbra is szociális és asszisztensi szolgáltatásokat fognak nyújtani, mégpedig főleg a közrend fenntartása során, együttműködve az állami és városi rendőrséggel, ahogy a közúti közlekedés folyamatosságának és biztonságának, a köz- és magánvagyon védelmének, valamint a környezetvédelem biztosításának terén is.