A napokban jelent meg az irodalmi, művészeti és természetbarát elektronikus havilap legújabb száma. A lap több felvidéki vonatkozású írást is tartalmaz.

A legújabb szám mintegy száz oldalon foglalkozik a Börzsönyhöz és az Ipoly mentéhez köthető települések történelmi, művészeti értékeivel. Mindezek mellett a térség aktuális eseményeiről szóló beszámolók is olvashatók a lapban.

Felemelkedni a sorozatos küzdelmek és tragédiák után is címmel az ipolysági Csáky Károly néprajzkutató, publicista vázolja fel a múltban a térségen átvonult három kolerajárvány következményeit.  Mint a tanulmány bevezetőjében olvasható: „Az emberiség történetében mindig is voltak olyan nagy tragédiák: természeti csapások, éhínségek, járványos betegségek, melyek tizedelték, vagy még nagyobb nyomorba döntötték a népességet; súlyosbították az életmódot, a mindennapok küzdelmeit. De a harcot valahány ilyen csapás után is tovább kellett vívni. A hívő ember – fohászkodva az ő Istenéhez is – a legkilátástalanabb helyzetekben is tudott bizakodni; képes volt felemelkedni és talpra állni, újabb generációknak életet adni.” Az anyag képillusztrációi között szerepelnek a kolerajárvány után a felvidéki falvakban állíttatott emlékhelyek, a járványban elhunytak sírjelei is.

A Felvidékhez köthető események beszámolóinak sora a horpácsi Mikszáth-megemlékezéssel kezdődik. Az ipolybalogi Szent Korona Kórus október közepén Brüsszelben vendégszerepelt Csáky Pál meghívására. Rövid beszámoló olvasható továbbá a lap főszerkesztőjének, Karaffa Gyulának Ipolyságon megtartott irodalmi estjéről.

Karaffa a helyi könyvtár vendégeként bemutatta megjelent köteteit, s felvázolta irodalmi és közéleti tevékenységét is. Mint mondta, igazi jöttmentként hazatalált a Börzsöny lábánál.

Az idei év Sajó Sándor-emlékév. Ennek apropóján az elektronikus lap beszámol az ipolysági születésű, Trianon fájdalmát megéneklő költő óbudai emléktáblájának leleplezéséről.

A Börzsönyi Helikon célkitűzései között szerepel a térség művészeinek a bemutatása is. A riportok és interjúk mellett a lap illusztrációiként az itt tevékenykedő, illetve valamilyen módon a Börzsöny térségéhez köthető képzőművészek alkotásairól készült fotók jelennek meg. A jelenlegi számot a Helembán élő Múlyadi Nagy László fotográfus alkotásai  színesítik.

Múlyadi Nagy így vall önmagáról: „Parlagon heverő fotósnak tartom magamat, olyannak, aki nem váltotta be a magához fűzött reményeket, nem aknázta ki a vele született adottságot, mindezt önhibájából, akiről többen elmondták, hogy a láthatatlan fotós, a szeretet fotósa. A fényképezőgépet nagyon ritkán veszem kézbe. Legfeljebb, ha sétálni megyek az erdőbe. Egyrészt azért, mert rakoncátlan és ő is megérett a rokkantsági nyugdíjra. Másrészt pedig azért, mert a fotó, a jó fotó ugyan ma is érték, de én nem tudok velük mit kezdeni. Kissé elzárkóztam a világtól azzal, hogy vidékre vonultam (…)”

A Börzsönyi Helikon irodalmi lapként több verset, novellarészletet, esszét is tartalmaz, egyebek mellett Csáky Károly verse is olvasható a lapban.

A Börzsönyi Helikon elektronikus formában ITT olvasható.