Fotó: kurultaj.hu

December 21-e a téli napforduló ünnepe. Az ünnep, amely a keleti pusztai népeknél, így őseinknél is, a legkiemelkedőbb örömnap lehetett. A kínai krónikák már a hunok esetében is feljegyezték a sötétség fordulójának megünneplését. A turáni népek hitvilágában ez a nap a megújulást, az újjászületést is jelképezte. A sötétség átfordulását a világosságba: karacsun, (azaz karácsony) ünnepe.

A sztyeppei lovas nomád népek hitvilágában, így a magyarokéban is nagyon fontos szerepet játszott a „téli napforduló” megünneplése. Az év legrövidebb napja (december 21.) és ebből adódóan az év leghosszabb éjszakája ekkor van (néha december 22-re esik).

A „kara”– feketét, sötétet jelent a türk nyelvekben és feltehetően a régi magyar nyelvben is, valamint az ősi türk nyelvekben csun – fordulás, esetleg a son – legutolsó szóösszetételből származik a karácsony szavunk.

A feketeség csúcsa és annak „átfordulása” után egyre nő a fény, a világosság ideje. A téli sötétség vége – a hosszú téli éjjelek innentől fogva egyre rövidülnek. A fény növekedésbe való átfordulását, a majdan elérkező tavasz és megújulás reményét ünnepelték az Anyatermészetet tisztelő ősi hitvilágban.

A karacsun – karácsony olyan erősen gyökeredzett a magyar hagyományban, hogy a magyarság körében jóval később meghonosodott keresztény ünnepre a „karácsony”-ra (itt már Jézus születése) is az eredeti ünnepet jelölő ősi szavunkat vetítették át.

Szinte minden európai nyelvben a karácsony ünnepet Jézus Krisztus nevéből (pl. angol: christmas) vagy az Ő megszületéséből, a születni szóból (olasz: natale, spanyol: navidad, illetve a szláv nyelvekben például az orosz rozsdesztvo is a születésre emlékeztet). Kivételt szinte csak a magyar képez (meg a román: craciun, ejtsd: kröcsun amely a magyar karácsony, esetleg egy hasonló alakú besenyő, illetve kun szó átvétele). A magyar ünnepet jelölő szóalakban fennmaradt őseink hitvilágának egy kicsiny szelete és a keleti lovas nomád rokonnépekkel való közösség tudata.

A Turán Szövetség az utóbbi évek hagyományaihoz híven az idén is megünnepli a téli napfordulót, december 21-én délutántól kezdődően ünneplünk együtt, majd közösen virrasztunk 22-én hajnalig.

A Turán Szövetség központi ünnepsége az idén a délvidéki Temerinben kerül megrendezésre. Az idei ünnepünkről részletesebb információ itt.

(kurultaj.hu/Felvidék.ma)