(Fotó: Svancár Lajos)

A lekéri Dudich Ferenc Polgári Társulás második alkalommal rendezte meg a falu könyvtárában a regionális helytörténeti találkozót.

A tavalyi évhez hasonlóan nagy volt az érdeklődés, és megduplázódott az előadók száma is, ami azt is jelzi, hogy Zselízen és környékén többen foglalkoznak helytörténetírással, kutatással.

Ez nagyban köszönhető a lévai Barsi Múzeum és levéltár magyar szakembereinek, akik bármikor, bármiben készségesen segítenek a megszállott amatőr kutatóknak.

A megnyitóban Juhász Gábor üdvözölte az egybegyűlteket. A  bemutatkozásnál elmondta, hogy több mint tíz éve foglalkozik helytörténeti kutatással, régi tárgyak gyűjtésével, kiállítás szervezéssel. Négyezer kötetes könyvtárában igen sok régi ereklye, könyv, dokumentum segíti mindennapi munkáját, amit természetesen a főállású munkája mellett végez.

Juhász Gábor a társulás elnöke azt is elmondta, miért tartja fontosnak, hogy településeink, falvaink múltját feltárjuk, rögzítsük könyv formájában is, mert ahogy ő állítja,

amelyről nem maradnak dokumentumok, az a község elveszik. Számtalan példa van erre, hogy egykori települések nyomait keressük.

Az előadások témái nagyban kötődtek a világháborús évfordulókhoz, de az 1938-as visszacsatolást ugyancsak érintették.  Simon Attila bemutatta a Fórum Intézet küldetését, és segítséget, együttműködést ajánlott fel a „megszállott” amatőr kutatóknak, akikről elmondta, hogy csak nagy-nagy tisztelettel tud szólni róluk. Ők nemcsak időt, de sokszor pénzt is áldoznak erre a munkára.

Majd bemutatta legújabb könyvét, a Csak álltunk és sírtunk című kötetet, melyért hálás azoknak, akik a dokumentumokat adták és emlékeket idéztek a könyv anyagához. Így születhetett meg az általa szerkesztett hazai kiadvány. (Babucs Zoltán magyarországi történész könyve Győzött az igazság – A Felvidék hazatérésének képes albuma címmel is ebben az időben jelent meg).

Simon Attila (Fotó: Kovács István)

Paterka Pál komáromi régész előadása is egy izgalmas téma volt, Geofizikai kutatások templomokat és kolostorokat keresve címmel, amelyeket a Garam mentén végeztek az utóbbi időszakban. Több érdekes középkori helyet tártak fel, melyeket a jövőben még tovább folytatnak.

A díjnyertes Garammikolai monográfia bemutatása is érdekes volt Ladislav Uhliar mérnök szlovák nyelvű előadásában.

Az 1967-ig önálló település múltjáról megjelent kétnyelvű nagyon szép kivitelű könyvet  2018-ban a martini múzeum és a pozsonyi népművelési intézet által meghirdetett Év Krónikája c. országos versenyben díjazták.

A Zselízhez csatolt település múltját főleg amatőr kutatók tárták fel, de nagy segítségükre voltak a lévai múzeum szakemberei, a fordítást Novák Margaréta végezte.

Vincze László a Nyitrai Megyei Levéltár alkalmazottja a Lévai I. világháborús eseményekről adott tájékoztatást.

Bréda Tivadar a felvidéki magyar katonák II. világháborús kutatását vázolta fel. Az egykori magyarországi terület szinte minden táját kutatja ma Szlovákiában, a Hadtörténeti Múzeum megbízásából.

(Fotó: Svancár Lajos/Felvidék.ma)

Szintén a II. világháború eseményeit, Érsekújvár bombázását mutatta be Melecski Lajos. A hétszáz éves lévai várról Novák Margaréta, a múzeum történésze tartott előadást.

A többi előadó is főleg helytörténeti kutatásaikról, kiadványaikról, terveikről számolt be.
Polka Pál az elpusztult Zselíz melletti Nagymindszent településről, Luky János Barsendréd nemesi családjairól, Ján Žlnka Fajkürt történetéről mondott részleteket előadásában, Csonka Ákos a zselízi középkori freskók nemrég feltárt titkairól tartott előadást, Peter Wurczer barsbaracskai két nemesi családot mutatott be. A szervező Juhász Gábor pedig a lekéri apátság történetét ismertette előadásában.

Valamennyi előadásból kitűnt, hogy ezeknek a kutatóknak mennyire fontos a múltunk értékeinek feltárása, mentése, s valóban időt, fáradtságot nem kímélve megszállottjai szülőföldjük kincseinek, elődeik tiszteletétől vezéreltetve.

A találkozóra csaknem minden előadó vitt a már eddig megjelent kiadványokból, de régi, akár múlt századi kiadványokban is böngészhettek az érdeklődők.