Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma

December 8-án, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén, mely nálunk parancsolt ünnep, egy 41 fős zarándokcsoport látogatott el Pozsonyba. Fő célpontjuk azonban a Pozsonyhoz közeli ősi magyar pálos kegyhely, Máriavölgy volt.

Szombaton éjfélkor indultak a Délvidék különböző pontjairól: a teljesség igénye nélkül Moholról, Újvidékről, Adáról, Bezdánból, Szabadkáról, lelki vezetőik Varga Melánia szerzetesnővér Szabadkáról és Zélity Mihály plébános Bezdánból volt, aki már 19 éve végzi ott lelkipásztori szolgálatát.

Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma

Az atyával kapcsolatos az a szép, maradandó emlékünk, amikor 2010 augusztusában Szent István király ünnepén, az új kenyér megáldásakor részt vehettünk családi kirándulás keretében Pozsonyból egy délvidéki körúton a Bácskában. Mindjárt fel is elevenedtek a közös emlékek.

Kissé fáradtan, de a helyhez közeledve egyre lelkesebben, felelevenítve a régi szép pozsonyi emlékeket érkeztek meg Máriavölgybe.

Itt röviden megismerkedtek a kegyhely történetével, a csodás gyógyforrással, a kegytemplommal, majd déli tizenkét órától megjárták a 14 stációból álló keresztutat. Minden egyes állomásnál más-más hívő imádkozott a Harangszó című részletes énekes- és imakönyvből.

Ezt követően fél kettő után elkezdődött az ünnepi szentmise a kegytemplomban, melynek főcelebránsa főtisztelendő Németh Rezső atya volt. Koncelebrált és az evangélium olvasásában közreműködött a zarándokokat kísérő Mihály atya.

Szentbeszédében Rezső atya megemlékezett az ünnepről, Szűz Máriáról, aki egyedüliként volt azok közül, aki szeplő nélkül foganta meg szent fiát, a Mindenható Urunkat, Jézus Krisztust. A misén az olvasmányokat és a hívek könyörgését a hívek közül hárman olvasták fel. Énekeltek az ünnephez illő Mária-énekeket, az Isten legszebb temploma, a Te vagy földi éltünk és a Mondj szívem dalt és magasztald Máriának szent nevét kezdetűeket.

Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma

A mise után lehetőség volt megvásárolni a kegyhelybeli berámázott Mária-képet. Áldás után a zarándokok átvonultak a lelkigyakorlatos házba, ahol Krištofovič atya, a kegyhely főnöke üdvözölte lengyelül a zarándokokat.

Krištofovič atya a Getszemáni Vigasztaló Testvérek Kongregációjának tagja, akik ellátják egy ideje Máriavölgyet és fogadják a zarándoktestvéreket.

Majd Rezső atya részletes, figyelemfelkeltő előadását hallgathatták meg a kápolnában, ahol szent Fausztina Kowalska ereklyéje is látható.

Rezső atya megszívlelendő gondolatait az advent, az Úrjövet várása, a karácsonyra való hangolódás köré építette. Elmondta, nagyon fontos, hogy legyen meg a szentgyónás mind az öt része, ahhoz, hogy az érvényes legyen: a lelkiismeret-vizsgálat, bűnbánat, bűnbocsánat, feloldozás és elégtétel. Szót ejtett figyelmes hallgatóságának Assisi Szent Ferenc stigmatizációjáról, az ő öt krisztusi szent sebéről is. Szólt a röpimák fontosságáról, a házasság szentségéről.

Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma

Az elmélkedés végén a Máriavölgyi kegyhely zarándokénekét énekelték el az „Uram, jó nekünk itt lenni” kezdetű ének dallamára. Végül még emlékbe kegytárgyakat vettek, elbúcsúztak a a Szűzanyától és vittek útra, illetve haza a csodás gyógyforrásvízből is.

Másnap, advent második vasárnapján részt vettek a pozsony-óvárosi ferences templomban a magyar misén, melyet Vittek György és Zélity Mihály atyák mutattak be. Ezt követte a pozsonyi városnézésük Reiter Éva idegenvezetésével.

Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma

Végül ebéd után a karácsonyi vásárban néztek még körül, kóstolták meg ezt-azt, majd az esti órákban hazaindultak. Szerencsésen megérkeztek éjfél körül hajlékaikba, a Délvidékre.