Korotnok, Köteles László a branyiszkói emlékműnél (Fotó: Krompaszky Tünde/Felvidék.ma)

A Csemadok Szepsi Alapszervezete és a szlovákiai magyar honismereti és értékőrző társulások szervezésében honismereti emlékútra került sor az 1848/49-es szabadságharc szepességi történései 170. évfordulója és az 1918-as felvidéki honvédő harcok 100. évfordulója alkalmából.

December 8-án egy autóbusznyi lelkes, a magyar történelem iránt érdeklődő csoport indult, hogy lerója tiszteletét a hazájuk védelmében elesett hősök emléke előtt.

Első megállónk Szepesgörgőn (Spišský Hrhov) volt, ahol a helyi kora gótikus Szent Simon és Júdás római katolikus templom tövében alusszák álmukat a Görgey fivérek, Görgey Béla és Görgey Konstantin huszár főhadnagyok.

A Görgey fivérek a cseh légiókat hetekig fenntartó, alig 30 katonát számláló Moncskó különítmény tagjaiként, Trencsénkutason (Kotešová) 1918. december 5-én estek el a cseh légiókkal vívott egyenlőtlen harcban.

Történelmi adósságot törlesztettünk, mikor hősi haláluk 100. évfordulóján, imával és a himnusz eléneklésével emlékeztünk meg hősiességükről és hazaszeretetükről.
Ligeti Dávid (Fotó: Krompaszky Tünde/Felvidék.ma)

Szepesgörgő másik nevezetessége a hatalmas Csáky kastély, amelyet a XIX. század végén Csáky Vidor építtetett neobarokk stílusban. Az impozáns épület jelenleg iskolaként működik.

A község határában egy jelentős technikai műemléket csodálhattunk meg. A XVI. században épített és a máig használatos 40 m hosszú, 10 m széles reneszánsz boltozatos kőhidat, mely az egykori Lőcse – Szepeshely útvonalon feküdt.

Innen a Mikszáth „Fekete városából” megismert Lőcse városa felé vettük utunkat.

Lőcsén a Városi Múzeumban Mária Novotná, múzeumigazgató tartott igen értékes szlovák nyelvű előadást az 1848-as emlékekről, különösképpen a Lőcsén felállított Honvéd emlékműről, amelyet Faragó József lőcsei szobrász készített.

Mária Novotná előadása (Fotó: Krompaszky Tünde/Felvidék.ma)
A Honvéd emlékművet 1873. május 21-én avatták fel, ötven évig állt a helyén, a branyiszkói győztes csata emlékére. Az 1919. augusztus 11–12. közötti éjszaka a cseh „sokolisták” ledöntötték.

A szobor talapzata a helyén maradt évtizedekig, majd ugyanerre a talapzatra helyezték el 1949-ben Ľudovít Štúr szobrát. A szobor azóta is ott áll.

Lőcsén a Štúr szobor a Honvéd-szobor talpazatán (Fotó: Krompaszky Tünde/Felvidék.ma)

A ledöntött honvédszobor megmaradt darabját, a fejet, éppen kiállításra készítették elő a múzeum egyik helyiségében, egy másik darabja, a törzse még restaurálásra vár.

Az ebéd után dr. Ligeti Dávid hadtörténész, a Veritas Történetkutató Intézet munkatársa tartott érdekes és több hozzászólást kiváltó előadást az első világháború 1918/1919-ben lezajlott eseményeiről.

Beszámolt a hadi, politikai és társadalmi történésekről, amelyek végül a Felvidék megszállásához, és az azt követő megmozdulásokhoz vezettek.

A hazafelé vezető úton a Branyiszkói hágó alatt található Korotnokon (Korytné) a helyi temetőben található honvédemlékműnél tisztelegtünk az 1849-es branyiszkói harcokban elesett hősök előtt.

Szepességi túra (Fotó: Krompaszky Tünde/Felvidék.ma)
A branyiszkói emlékművet korábban a Honismereti Kerékpártúra aktív tagjai mentették meg az enyészettől. A gazzal teljesen benőtt helyet kitisztították és látogathatóvá tették.

A Branyiszkói hágó bevételéért vívott harcokról illetve az emlékmű sorsáról Köteles László, az emléktúra főszervezője szólt, elmondta, hogy a falu attól kezdve rendben tartja az emlékművet. Köteles László egyébként az egész rendezvény alatt, az út során is naprakész információkkal látta el az érdeklődőket Szepességről, történelmünkről, a jelen történéseiről. Ezzel is sokat tett azért, hogy nemzeti értékeink és emlékeink ne merüljenek feledésbe.