A varsói Jozef Roman Maj pápai prelátus atya (Fotó: Felvidék.ma)

A varsói Jozef Roman Maj pápai prelátus atya az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont Szent Kereszt felmagasztalása kápolnájában Esterházy János mielőbbi boldoggá avatásáért és az ő közbenjárására egy beteg gyógyulásáért tartott lengyel nyelvű szentmisét december 4-én.

A prelátus atya az előző napon Budapesten kortársa, az ugyancsak vértanú boldog Jerzy Popieluszko emlékére, a budapesti Lengyel Intézet által szervezett rendezvényen tartott előadást egykori barátjáról és küzdőtársáról. A rendezvényről Lengyelországba hazaindulva ejtette útba az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont Szent Kereszt felmagasztalása kápolnáját, mint mondotta, elsősorban azért, mivel Esterházy János temetésén szolgálati okok miatt nem lehetett jelen.

Maj atya Lengyelországban elsők között hirdette meg Esterházy János tiszteletét, szóban és írásban is tanúsítva a néhai mártír gróf hősies erényeit.

Többek között tisztelettel emelte ki Esterházy Jánosnak a lengyel tisztek katyni kivégzése kapcsán tanúsított szolidaritását, lengyelországi találkozásait a lengyel hazafiakkal, illetve a lengyel menekülteknek nyújtott önzetlen segítségét.

A varsói Jozef Roman Maj pápai prelátus atya (Fotó: Felvidék.ma)

Alsóbodoki látogatása során tartott szentmiséjében örömét fejezte ki, hogy a híradások olvasása után most személyesen is leróhatta kegyeletét Esterházy János végső nyughelyénél.

A hely szellemétől megilletődve köszönte meg a kegyhely alkotóinak „csodálatos” munkáját, s azt, hogy az impozáns kápolna kupolájában megjelenítették a visegrádi országok címereit is. Mint mondotta, Esterházy Jánosban ő kezdettől fogva e négy ország megbékélésének és együttműködésének zálogát látta.

Arra kérte a jelenlévőket és jelen nem lévőket is, imádkozzanak továbbra is állhatatosan

„Isten szolgája, Esterházy János mielőbbi boldoggá avatásáért”,

s a közép-európai népek megbékéléséért. A jelen lévő fiatalokhoz fordulva pedig azt kérte, ismerjék meg és legyenek tanúságtevő továbbadói Esterházy János gazdag lelki értékeinek és örökségének.

Maj prelátus atya a szentmisét követően a sziklabarlangban Esterházy János és Paulisz Boldizsár lelki üdvéért lengyel kísérőivel egy ősi lengyel szenténeket énekelt el, majd megtekintette az Esterházy Múzeumot, s interjút adott a Mária Rádiónak. Kíséretében volt dr. Piotr Samerek, a pozsonyi lengyel nagykövetség diplomatája, illetve Joanna Urbańska, a budapesti Lengyel Intézet igazgatónője is.

Paulisz Marián, Alsóbodok polgármestere megköszönve a prelátus atya látogatását és az Esterházy János megismertetése ügyében végzett lengyelországi áldozatkész munkásságát, az Esterházy János Zarándokközpont emlékérmét adományozta a prelátus úrnak.