Berényi Margit a kitüntetéssel (Fotó: Tarics Péter)

A Panoráma Világklub és a Czegei Wass Albert Alapítvány által meghirdetett Wass Albert-emlékév keretében december 11-én, Budapesten, a Józsa Judit Galériában Wass Albert-díszoklevelet és ajándékot vett át Berényi Margit, a Nobilitas Carpathiae felvidéki civil szervezetének tagja, több évtizednyi áldozatos, lelkiismeretes kulturális és közéleti tevékenységéért.

A díszoklevél szövege szerint:

„Elismerve és megköszönve azt az önzetlen és példamutató munkát, amelyet Wass Albert szellemi hagyatékának széles körű megismertetéséért végez.”

A kitüntetést a Czegei Wass Albert Alapítvány és a Panoráma Világklub nevében dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapító elnöke, a Wass Albert-emlékév főszervezője adta át Berényi Margitnak. A felvidéki magyar civilek nevében e sorok szerzője gratulált, és adta át a díszoklevéllel járó Életfa keresztet, amely Józsa Judit erdélyi származású kerámiaművész alkotása.

„Külön érték számomra, hogy hatalmas tagsági bázissal rendelkező magyarországi civil szervezettől, a Panoráma Világklubtól és a Czegei Wass Albert Alapítványtól kaptam ezt a díjat, s nemcsak észrevették, hanem értékelték is a munkámat. Ez az elismerés kötelez. Többek között arra, hogy tevékenységemmel továbbra is hitet, magyarságtudatot adjunk Érsekújvár magyarságának” – nyilatkozta az átadást követően.

A felvidéki kulturális élet szereplője

Berényi Margit a felvidéki Érsekújvárban él és tevékenykedik. A felvidéki magyar kulturális és közművelődési élet jelentős képviselője, akinek mindig szívügye volt a magyar nyelv, a magyar kultúra hatékony ápolása, népszerűsítése. Nemcsak kultúraszervezőként és magyar szervezetvezetőként, hanem előadóművészként is tevékenykedik évtizedek óta. A magyar irodalom, a magyar vers mindig meghatározó volt életében.

A felvidéki magyar közösség jelentős képviselője, aki a Csemadokban – tevékenykedik immár több évtizede. 1986-tól Csemadok Érsekújvári Alapszervezetének vezetőségi tagja, majd 2004-től 2011-ig – tehát nyolc évig – az elnöke volt.

A Csemadok égisze alatt  megalakította az irodalmi kört, mellyel számos irodalmi-verses összeállítást készített és adott elő. A Csemadok Érsekújvári Területi Választmányának vezetőségi tagja és alelnöke is volt. Oroszlánrésze volt 2005-ben a Csemadok tulajdonába került székház felújításában és az ezzel összefüggő pályázati források megszerzésében, az anyagi források gyűjtésében, téglajegyek értékesítésében.

Életre hívta a „Verszuhatag” című költészetnapi egész napos versmondó maratont óvodások, valamint általános iskolák és középiskolák diákjai, illetve felnőtt versmondók részvételével, melyen nyolc év alatt alkalmanként 200-250 versmondó vett részt. Három alkalommal hirdetett meg irodalmi pályázatot gyermekírók részére, melynek művei könyvben is megjelentek, három kötetben, „A képzelet szárnyain – Gyermekírók antológiája” címmel. Mindezek mellett énekmondó fesztiválokat szervezett, nemcsak Érsekújvárban, hanem a környező felvidéki települések iskoláiban, művelődési házaiban is.

Tevékenységével gazdagítja Érsekújvár magyar kulturális életét     

2011-től a magyar nemesi családok Nobilitas Carpathiae felvidéki civil szervezetének tagjaként, illetve a kulturális bizottság elnökeként tevékenykedik és gazdagítja Érsekújvár és ezen keresztül a felvidéki magyarság kulturális életét.

A szervezet elnökével, Práznovszky Miklóssal együtt hiánypótló rendezvényeket szervez. Ilyen többek között az évente megrendezett Szent Jobb megemlékezés, az 1956-os megemlékezések, az Esterházy János-emlékmise a felvidéki mártírpolitikus emlékére, valamint előadások Magyarország Szent Koronájáról.

2013-tól az 1956-os Vitézi Lovagrend Világszövetsége Vitézi Rend tagjává avatták, 2017-ben a vitézi  középkereszt kitüntetéssel ismerték el a Vitézi Rendben végzett munkáját.

2014-ben – többedmagával – petíciót indított a második világháború után a felvidéki magyarok százezreinek kitelepítését szolgáló Beneš-dekrétumok és más rendeletek tárgyában.

Kezdeményezésükre három emléktáblát készítettek és avattak fel: Forgách Ádám érsekújvári várkapitány, Thain János múzeumalapító, illetve gróf Esterházy János felvidéki mártírpolitikus tiszteletére.

Évente megrendezi a magyar kultúra napját az érsekújvári református templomban. Elindította a Kavalkád-est sorozatot, amelyre érsekújvári gyökerekkel rendelkező művészeket, azok barátait, kollégáit hívja meg, műsoros-beszélgetős estet szervez velük.

Csaknem tíz éve minden évben Wass Albert-emlékestet rendez Érsekújvárban, majd 2012-ben kapcsolódott be először a debreceni Egyesült Magyar Ifjúság 2003-as kezdeményezésére évente megrendezendő, az egész Kárpát-medencét átölelő, 25 órán át tartó Wass-Albert-felolvasásba, amelyen az erdélyi író és költő műveiből hangzanak el részletek.

Több irodalomtörténeti előadást szervezett az elmúlt tíz évben Wass Albert életéről és munkásságáról, középpontba állítva az írófejedelem szülőföld iránti szeretetét. Berényi Margit hitvallása ebben a témában a következő:

„Célunk az, hogy Wass Albert segítségével közösségformáló igyekezetünk minél több felvidéki nemzettársunk körében ébressze fel az érdeklődést a magyar kultúra iránt, s hogy minél többen merítsünk hitet és erőt a ránk hagyott irodalmi kincseiből!”

Mindezek mellett műtősnővérként dolgozik, s egy fiúgyermek boldog édesanyja, aki sikeres színész-előadóművész. Berényi Margit élete és munkája, illetve valamennyi tevékenysége során mindig következetes, kitartó és precíz volt, s mindenekelőtt szigorú önmagával szemben. Hétköznapi emberként pedig emberséges és segítőkész. Mindezek alapján Berényi Margit érdemes és méltó több évtizedes kulturális és közéleti tevékenységének elismerésére, beleértve Wass Albert örökségének népszerűsítését.

Berényi Margit a napokban ünnepelte szép életjubileumát, 60. születésnapját. Így nemcsak az elismeréshez, hanem a kerek születésnaphoz is – sokunk nevében – szívből gratulálok.