Január 22-e, mely egyúttal a magyar kultúra napja, boldog Batthyány-Strattmann László liturgikus emléknapja is. Az egyház ekkor emlékezik meg a Batthyány nemesi család ezen híres és igazán nemes életvitelű, a szegények orvosaként is ismert leszármazottjáról.

A Pozsony közelében található mai hármashatár környezetében több helyszínhez is kötődik. Elsősorban a Moson megyei Dunakilitihez születése révén, ahol 1870. október 28-án látta meg a napvilágot szülei hatodik gyermekeként. Középiskolai tanulmányait az ausztriai, kalksburgi jezsuita kollégiumban, majd Kalocsán végezte. Ezt követően a bécsi egyetemen tanult többek között csillagászatot, kémiát és fizikát. 1900-ban orvosi diplomát szerzett. Feleségével, Mária Terézia von Coreth grófnővel 13 gyermekük volt.

Itt kerül a képbe a következő helyszín, az ausztriai Köpcsény, azaz Kittsee település Őrvidék tartományban, Pozsonytól mindössze 5 km-re. Ezen a településen, ahol a régi kastélyban laktak, 1902-ben László kórházat alapított. Kezdetekben mint általános orvos működött, emellett először sebésznek, majd később szemorvosnak specializálódott. Naponta 80–100 pácienst vizsgált. Teljesen elhatározta magát amellett, hogy a „szegények orvosa” akart lenni, amely mellékneve aztán rajta maradt és máig használatos.

A betegeit ingyenesen gyógyította, a szegényeknek még pénzt is adott. Vagyona jelentős részét elajándékozta.

Az első világháború után a család Körmendre költözött, ahol szintén építtetett egy kórházat. 1929-ben megbetegedett, rákban szenvedett. A löwi szanatóriumban halt meg 1931. január 22-én az Aranygyapjas rend lovagja, Vas vármegye örökös főispánja, Batthyány-Strattmann László.

Január 20-án, vasárnap erre a nemes életű személyre emlékeztek a köpcsényi Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus templomban délelőtt fél tíztől ünnepi mise keretében. A szentmise keretében felolvasásra kerültek a közösség gyermektagjai részéről boldog emlékű László életpályájának fontosabb állomásai. Ezenkívül az oltár elé feljegyezték és felelevenítették a vele kapcsolatos fontosabb tudnivalókat, fényképekkel színesítve az adatokat.