Illusztráció (TASR)

2018 szeptemberében beindult az egész Kárpát-medencét lefedő Falugazdász program, melynek keretén belül Szlovákia déli járásaiban a dunaszerdahelyi székhelyű Szlovákiai Agrárkamara képviseletében 13 falugazdász kezdte meg ezzel kapcsolatos munkáját.  

A program elsődleges feladata támogatni a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő vállalkozásokat és magángazdákat, elősegíteni sikeres termelésüket és megkönnyíteni számukra minden egyéb, a szakmával összefüggő uniós és nemzeti jogszabály előírásainak teljesítését. Legyen szó szakmai tanácsadásról, vagy szlovákiai, magyarországi és európai uniós pályázati lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatásról.

Mivel  az itt élő magyar agrárvállalkozókhoz, legfőképpen a kis-és középgazdálkodói réteghez egyáltalán, vagy nem kellőképpen jut el a gazdálkodást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos, szakmai jellegű tájékoztatás, úgy gondoljuk,

a falugazdász fontos segítője lehet a gazdáknak.

Ez főleg az államnyelv, illetve a modern információs technológiák megfelelő szintű ismeretének hiányából, illetve abból fakad, hogy a magyar ajkú kis-  és középgazdálkodói réteg nem rendelkezik megfelelő érdekképviselettel.

A Falugazdász program célja, hogy a határon túl olyan falugazdászokat alkalmazzanak, akik magas szintű  agrárvégzettséggel és informatikai ismeretekkel  rendelkeznek, illetve jól ismerik a szlovák és a magyar nyelvet, így tényleges segítséget tudnak nyújtani az érintett gazdálkodóknak.

A  falugazdászok a jövőben a  külhoni gazdaságfejlesztési programokba benyújtott pályázatok véleményezése terén, valamint a sikeres pályázatok ellenőrzése szempontjából is kiemelt szerepet tölthetnek majd be. Fontos leszögezni, hogy a segítségnyújtás és szaktanácsadás a gazdálkodók számára díjmentes!

A falugazdászok személyesen keresik fel a déli  járások gazdálkodóit, hogy tájékoztatást adjanak tevékenységükről (az elérhetőség az AKS honlapján található www.aksds.sk). Ezért kérjük a gazdákat, hogy forduljanak bizalommal az egyes régiók körzetvezetőihez bármilyen, a munkájukat érintő problémával kapcsolatban. Az év elején találkozókra kerül majd sor valamennyi régióban, ahol lehetőség nyílik megvitatni a gazdatársadalom aktuális problémáit, gondjait, mint például a módosított földbérleti törvény gyakorlati alkalmazását.

A teljes Kárpát-medencét lefedő program hálózatának működtetéséhez a szükséges pénzügyi fedezetet Magyarország Agrárminisztériuma  biztosítja.

Jelenleg 107 külhoni szakember láthatja el fontos információkkal és a gazdálkodáshoz szükséges tanácsokkal a határon túl élő és gazdálkodó termelőket.

Az alább ismertetett dokumentumokból részletesebben megismerkedhetnek a falugazdászok  munkakörével, illetve megtalálják az elérhetőségeiket is.

A falugazdászok feladatai

  • A gazdák nemzeti, anyaországi, vagy EU-s pályázati lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatása és az ezt célzó rendezvények megszervezése. A pályázati dokumentumok összeállításában és ellenőrzésében való segítségnyújtás.
  • Szakmai tanácsadás nyújtása a gazdáknak a gazdálkodásukat érintő területen.
  • Beszerzési és értékesítési árak ismertetése (vetőmag, műtrágya, növényvédő szerek, élőállat stb.)
  • Értékesítési csatornák felkutatása, felvásárlási központokkal való kapcsolatfelvétel és a gazdák ezzel kapcsolatos tájékoztatása.
  • A termelés, feldolgozás és értékesítés területén igényelt tanácsadás.
  • A gazdák és a vidéki lakosság által megfogalmazott kérdések összegyűjtése, valamint ezen kérdések megfelelő intézményekhez és szakmai szervezetekhez való továbbítása.
  • A gazdálkodók segítsége a kereskedelmi, vagy az egyéb nyilvántartásba vételi eljárásokban.
  • A termeléshez, feldolgozáshoz és értékesítéshez szükséges szakhatósági engedélyeztetés elősegítése.
  • Segítségnyújtás a gazdálkodók részére a térinformatikai (GSAA) támogatási kérelem megrajzolásánál, valamint a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében.
  • Informálni, segíteni a gazdákat a közvetett és közvetlen pályázati kifizetések lehetőségeiről (priame/nepriame platby na plochu), valamint a földtörvényben történő változások ismertetése.

A felvidéki falugazdászok névsora és elérhetőségei

Név Telefonszám E-mail Körzet
1 Ing. Narancsík János 0948 048 505 info@pronatur.sk Galánta – Vágsellye
2 Olláriová Adriána 0905 515 166 agrobook2018@gmail.com Komárom
3 Ing. Cserge Zsolt 0905 243 056 zsolt.cserge@gmail.com Érsekújvár
4 Ing. Bodon Dávid 0915 533 377 bodon.d20@gmail.com Losonc – Rimaszombat
5 Ing. Tanko Tamás 0905 542 672 tomas.tanko@post.sk Rimaszombat – Poltár
6 Ing. Burkus Imre 0918 383 565 imiburkus@gmail.com Rozsnyó
7 Mgr. Gergely László, PhD. 0944 119 436 gergely85laci@gmail.com Kassa
8 Ing. Dargo Tamás 0907 263 622 tomas.dargo@gmail.com Királyhelmec
9 Óváry Tamás 0950 408 837 tomas.ovary@gmail.com Nagykapos–Tőketerebes
10 Ing. Fuksz Andrej 0905 833 226 purinask.fa@gmail.com Nagykapos
11 Regionálna Agrárna komora Dunajská Streda – Regionális Agrárkamara Dunaszerdahely 031/552 13 42 aksds@aksds.sk Dunaszerdahely