Fórum a kisújfalui kultúrházban (Fotó: Menyhárt József)

A hét folyamán az MKP országos elnöke, Menyhárt József köztársaságielnök-jelölt a déli régióban folytatta lakossági fórumát, melynek során január 21-én és 23-án három települést keresett fel a párkányi régióban, Kürt, Szőgyén és Kisújfalu községeket. Az elnök úr mindhárom helyen Kocúr László pártelnök és Bolya Szabolcs megyei képviselő, az MKP érsekújvári járási elnökének kíséretében ejtette meg látogatásait.

A „Beszélgessünk közös dolgainkról!” címszó alatt meghirdetett találkozó első részében Menyhárt József néhány otthonba is bekopogtatott, beszélgetett a családtagokkal, akik szívesen aláírták az államfőjelöltséget támogató aláírásgyűjtési ívet.

Menyhárt József és moderátora, Bolya Szabolcs Szőgyénben – (Fotó: Menyhárt József)

A családokhoz való „kopogtatást” követően a lakossági fórumon – mindhárom helyszínen –találkozott az érdeklődőkkel, helyhatósági képviselőkkel, polgármesterekkel, az MKP alapszervezetének tagjaival, valamint regionális politikusokkal, intézmények és társulások vezetőivel, a falu lakosságával.

„Nemsokára köztársasági elnököt választ az ország. Azért indulok a márciusi választáson, mert a köztársasági elnöki tisztség az egész országról és annak összes polgáráról szól. Rólunk, magyarokról is. Március 16-án arra a kérdésre kell felelnünk, hogy milyen legyen a magyar közösség hangja. Jelöltségemmel a szavahihetőség, az őszinteség és az elkötelezettség alternatíváját kínálom közösségünknek és az ország minden polgárának”– hangsúlyozta Menyhárt József.

Látogatás a szőgyéni Svajvcer családnál (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Szőgyén és Kisújfalu óvodája az elmúlt évben részesévé vált a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programnak. Az elnök úr a fórumokon ezt így fejtette ki:

„A Magyar Közösség Pártja nagyon fontosnak tartja az anyanyelvű képzés mellett azt, hogy az óvodában, majd ezt követően az alapiskolában, gyermekeink olyan körülmények között folytathassák tanulmányaikat, amelyet megérdemlünk. Nem elég arra várni, hogy mi jut, kérni kell azt, ami jár. A magyar kormány óvodafejlesztési programjának köszönhetően 13,1 milliárd forint érkezett a Felvidékre, melyből több mint 140 óvoda újult meg. A sort nem zárhatjuk le, hiszen majdnem ugyanennyi óvoda vár még felújításra, köztük a kürti óvoda. Reméljük, hogy miként Kisújfalun és Szőgyénben már megvalósult, a közeljövőben Kürtön is sor kerülhet az óvoda felújítására. Nem várhatunk arra, hogy csak az anyaország újítsa fel az óvodáinkat. Szlovákiában olyan képviselet kell a politikumba, amely eléri azt, hogy a mi adófizetőink pénze a mi óvodáinkra, a felvidéki magyar óvodákra jusson vissza.”

A fórum résztvevői Bertók István zongoraművész virtuóz játékét hallgatják (Fotó: Menyhárt József)

A déli régióban gyakran felmerülő kérdés a munkahelyteremtés, a munkahelyhiány, hiszen a párkányi régióból a legtöbben a határon túl, az anyaországban találnak csak munkát.

„Fogyásunk oka az is, hogy gazdasági gondok sújtják a felvidéki magyarság zömét. Hiába építünk óvodákat, ha nincsenek gyermekek. Azért nincsenek gyermekek, mert a fiatalok nem maradnak itt, mert nincs munkalehetőség. Ezért fogyunk el, ez a fogyásunk egyik oka. Ennek ellenében nemcsak az anyanyelv és a kultúra megtartására, de a munkahelyteremtésre is gondot kell fordítani. Amíg Szlovákiában a kisebbségek 4 millió eurót kaptak kulturális fejlesztésre, addig az anyaország 28 millióval támogatta a felvidéki magyarságot. A Baross-terv révén 1521 nyertes pályázó jutott támogatáshoz, és már megjelent a Baross Alapítvány 2019-re kiírt pályázata is, mely új lehetőségeket biztosít a vállalkozóknak.

Célom, hogy minél többet legyek a felvidéki magyar emberek között. Ismerem a falvak gondjait, tudom, hogy panaszként mi van a vidék tarsolyában. Ismerem Gömörországnak a nyugattól keletig tartó részét, tudom, hogy a Mátyusföldön mivel és milyen problémával küzdenek az emberek. Nemcsak a keleti részre összpontosítok, hanem a Csallóközre,  Komárom vidékére egyaránt. Hozzánk, az MKP központjába futnak be azok az információk, melyek regionális pártként minket érintenek. Hiteles képviselet kell mindnyájunknak, melyet megmutattunk a megyei választások idején és az önkormányzati választásokon is” – hangsúlyozta az elnök úr.

A Kisújfalusi Községi Hivatal előtt, Menyhárt József kísérőivel és Geri Valéria polgármester asszonnyal (Fotó: Menyhárt József)

Kitért a májusi EU-választásokra is, amikor az MKP két képviselőt szeretne kijuttatni Brüsszelbe, akik a felvidéki magyarság hangját tolmácsolják. Felmerült a V4-ek kérdése, a keresztény értékrend képviselete, melybe az európaiság és a felvidéki magyarság is bele van foglalva.

Ilyen és ehhez hasonló, a közösségünket érintő eszmecsere folyt a „kopogtatások” alkalmával és a fórumokon egyaránt. A beszélgető estek moderátora az Érsekújvári járás falvaiban Bolya Szabolcs, az MKP járási elnöke, az est vendége pedig minden alkalommal Bertók István zongoraművész volt.

A „kopogtatás” és a fórum folytatódik a Felvidéken, közös dolgaink, közösségünk érdekében. Fontos, hogy erős és egységes politikai képviseletünk legyen a nagypolitikában.

Ezért cserélnek eszmét és hallgatják meg Menyhárt József elnök urat oly sokan a Felvidék falvaiban és városaiban a találkozások alkalmával, hiszen ő a felvidéki magyarság képviseletében áll helyt köztársaságielnök-jelölként a március 16-ai választáson.

„Én tettem oda az arcomat, de nem egyedül vívom a harcomat” – mondta el a tréfás rímet az irodalomtanárként is ismert Menyhárt József, és arra kérte a jelenlévőket, hogy hittel és bizalommal támogassák a felvidéki magyarság közös ügyét, melyet ez esetben köztársaságielnök-jelöltként képvisel.