Az áldozat liturgiája (Fotó: Tóth Klára/Felvidék.ma)

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont Szent Kereszt felmagasztalása kápolnájában szentmisét tartottak január 2-án. A zsúfolásig megtelt kápolnában a szentmisét Mons. Ďurčo Zoltán nyitrai püspöki helynök szolgálta ThDr. Karaffa János plébános és fr. Cebula Pawel OFM Conv. lengyel minorita szerzetes, Esterházy János boldoggá avatási eljárásának kinevezett tisztségviselője részvételével Esterházy János boldoggá avatásáért és a közép-európai népek megbékéléséért.

A szentmise főcelebránsa, Ďurčo Zoltán prédikációjában a közelmúlt eseményeire tért ki. Az adventi időszakban Áder János, Magyarország köztársasági elnöke ünnepi ebédre hívta meg a Kárpát-medencében élő egyházi méltóságokat: érsekeket, püspököket, helynököket a Sándor-palotába, melyen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, továbbá miniszterek és államtitkárok is.

Mons. Ďurčo Zoltán püspöki helynök és Karaffa János plébános (Fotó: Tóth Klára/Felvidék.ma)

Áder János köszöntőjét János evangéliumából vett idézettel kezdte: „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért.” Majd Esterházy Jánost állította példaképül, aki  életeket mentett, kiállt a magyar és szlovák nép békés együttéléséért és a legsötétebb időszakokban sem veszítette el hitét.

„Áder János beszéde hiteles volt, hiszen a múlt év tavaszán az Esterházy János Zarándokközpontban fogadhattuk és velünk imádkozott itt, ebben a kápolnában.”

– szólt a püspöki helynök.

A zsúfolásig megtelt kápolna (Fotó: Tóth Klára/Felvidék.ma)

„A sok szép karácsonyi kép közül kiemelkedett a fehér hóval lepett tájban a kápolna képe. A fehér a tisztaság jele, a szűziességé. A domb a színeváltozás hegyéhez hasonlóan emelkedik ki környezetéből. Elsőként Paulisz Boldizsárnak jutott eszébe, hogy a kopár hegyen jó lenni, imádkozni, elmélkedni és ebből a gondolatból született meg a kápolna. A színeváltozás hegyén Jézust a szeretett tanítvány, János kísérte, aki mindenhol ott volt, ahol nagy dolgok történtek – az utolsó vacsorán, és ott állt Jézus keresztje alatt is. A kápolna dombjára rengetegen zarándokoltak el az Isten házába imádkozni, s ugyanakkor Esterházy János iránti tiszteletüket kifejezni. A következő hónapokban sok értékes pillanat jön el” – vélekedett a püspöki helynök.

Az ember szedegeti a kalászokat, kévébe köti, ebből van a kenyér. Mi is ezt fogjuk tenni, Esterházy János életéből összegyűjtjük a kalászokat és az oltárra helyezzük. Gyűjtsünk szép nagy csokrot, ezzel is segítve a megbízott posztulátor munkáját!

– fejezte be a szentbeszédet a püspöki helynök.

Fr. Cebula Pawel minorita szerzetes, kinevezett posztulátor (Fotó: Tóth Klára/Felvidék.ma)

A szentmisét követően fr. Cebula Pawel, a boldoggá avatási eljárás posztulátora elmondta, a boldoggá avatási eljárás tulajdonképpen egy per, melynek során

be kell bizonyítani a világ előtt, hogy Esterházy János tényleg vértanú, akit azért gyilkoltak meg, mert Krisztus tanítványa volt.

Esterházy esetében már történtek apró csodák: Marek Jędraszewski krakkói érsek számtalan elfoglaltsága ellenére is eljött Alsóbodokra, a temetésre. Megszerezte Jan Graubner olomouci érsek engedélyét az eljárás elindításához, majd a Vatikáni Kongregációhoz fordult – ahol általában hónapokat, éveket kell várni az eljárás elindításának jóváhagyására – és már másfél hónap után megérkezett a válasz.

Előtérben Molnár Imre Esterházy-kutató (Fotó: Tóth Klára/Felvidék.ma)

A posztulátor arról is szólt, hogy a per aknamező, mert nem mindenki van meggyőződve Esterházy János vértanúságáról.

A rosszat csak jóval lehet legyőzni, a hívek feladata, hogy imádkozzanak: nemcsak Esterházy János boldoggá avatásáért, hanem azért is, hogy a Közép-Európában élő nemzetek megbékéljenek egymással.

Esterházy János személye révén Alsóbodok lehet az a hely, ahol a lengyel, cseh, szlovák és magyar nemzet békét köthet egymással.

A következő szentmisére 2019. február 6-án kerül sor Lépes Lóránt komáromi plébános, a Mária Rádió munkatársának szolgálatával a Szent Kereszt felmagasztalása kápolnájában.