A több mint kilencven éves Winter Lajos és Köning Mici (Fotó: prowinter.sk)

Winter Lajos Ipolyságon született 1870. november 1-jén, és amikor apja Winter Sándor, aki Tardoskedden született az Erdődy Ferenc gróftól 1889-ben bérbe vette a pöstyéni fürdőt, sorsa megpecsételődött. Ma már tudjuk, hogy elévülhetetlen érdemei vannak a pöstyéni fürdő felvirágoztatásában. Egész életét a fürdő ügyének szentelte, a kommunista éra azonban nagyon méltatlanul bánt vele.

A rendszerváltozás után fordult a kocka, in memoriam a város díszpolgára lett, a város főutcája az ő nevét kapta és most májusban megvalósul szobrának felavatása is. Ott ül majd a fedett híd egy padján, ahogy az egyik korabeli fénykép is megörökítette.

A Pro Winter Polgári Társulásnak öt év után közadakozásból sikerült annyi pénzt összegyűjtenie, hogy elkészíttethették Winter Lajos bronzszobrát.

A leleplezésre májusban kerül sor, a régóta tervezett és most megvalósított szobor ott kap elhelyezést, amely a legméltóbb a fürdő alapítójának az emlékéhez.

Ez volt a kedvenc helye – nyilatkozta Katarína Hallová, a szobor megalkotásának egyik kezdeményezője. Szavai szerint 2011-ben fogalmazódott meg a gondolat, hogy a világhírű fürdő megalapítója megérdemelne egy szobrot a városban. A közadakozást 2014-ben kezdték el és 2018 végére 48 500 euró gyűlt össze. Az ügyet anyagiakkal számos pöstyéni támogatta, egyének, cégek, de az ország más részeiből is érkeztek pénzküldemények. A polgári társulás listáján 120 adományozó neve szerepel, azonban a Pöstyéni Fürdőigazgatóság az adományozásból nem vette ki részét,

Jelenleg a szobor már a bronzba öntés folyamatában van, az utolsó simításokat végzi rajta az alkotó, a fiatal Roman Hrčka szobrászművész. Az avatás kétnapos ünnep lesz a városban. Május 10-én pénteken a Művészetek Házában levetítik Dušan Trančík filmjét, amely Winter Lajos mozgalmas életéről készült. Másnap, 11-én a szobor leleplezése után zenei programokra kerül sor a parkban.

(Fotó: prowinter.sk)

A híres fedett híd, az úgynevezett Kolonád-híd műemlék, így a városházán kívül a Nagyszombati Műemlékvédelmi Hivatallal is egyeztetni kellett a szoborállítás ügyében.

Ipolyságról Pöstyénbe

Winter Lajos élettörténete fájdalmasan kemény. Az ipolysági magyar-zsidó családban született Lajos életének ötven évét áldozta a pöstyéni fürdőre, számos épületet építtetett a Fürdő-szigeten, fürdőházakat, szállodákat, amelyek ma is működnek, szociális érzékenységét sokan áldották.

Pöstyén neki köszönhetően lett világhírű és számtalan rendezvény színhelye, a korabeli legfelsőbb körökben mozgó elit találkozóhelye a földkerekség minden pontjáról.

1899-ben az ő ötlete volt a fedett híd bejáratánál álló Mankótörő elnevezésű híres szobor elhelyezése is, amely a fürdő jelképe lett.

A kommunizmus idején azonban

Winter Lajost kitiltották a fürdő területéről, ezért naponta ott üldögélt a híd egyik padján és szemlélte saját művét.

Így emlékeznek rá a régi pöstyéniek, meg úgy, hogy derűjét a legkegyetlenebb időkben, a legnagyobb szegénységben sem vesztette el. Bár az akkori rendszer nem bánta volna, ha eltakarodik a városból, ő ragaszkodott szeretett Pöstyénjéhez. Halála előtt nem sokkal még meglátogatta fiát Amerikában, de visszatért a városba, pedig Amerikában sokkal jobb viszonyok között élhetett volna. A koncentrációs tábort is megjárt fürdőalapítónak legalább haló porában valami kárpótlást jelenthet a májusban felavatandó szobor, no meg az emlékezet, hiszen az utókor nem felejtette el.

(TASR/Felvidék.ma)