Módosult a Baross-19-NMG pályázatra vonatkozó pályázati felhívás tartalma és a pályázat benyújtására előírt határidő. Az új beadási határidő 2019. március elseje, 16 óra.

A módosulás eredményeképpen a pályázati konstrukció tárgya kiegészült egy további kategóriával, így a pályázat keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás a módosított pályázati felhívásban rögzítettek szerint igényelhető lesz élelmiszeripari feldolgozáshoz kapcsolódó beruházáshoz, vagy élelmiszeripari termékek forgalmazásához kapcsolódó, induló regionális beruházásokhoz is, amelyek a Bizottság 651/2014/EU rendelete alapján regionális beruházási támogatásra jogosultak.

Módosult továbbá a Baross-19-NMG pályázat benyújtásának határideje is:

Az új határidő a pályázat elektronikus benyújtására: 2019. március elseje 16 óra,

a pályázati adatlap és a nyilatkozatok papíralapú benyújtásának legkésőbb – személyesen, vagy ajánlott postai úton –az elektronikus benyújtás határidejének leteltét követő 5. munkanap 16 óráig kell megtörténnie a következő címre: Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft., Támogatáskezelési Igazgatóság, 1095 Budapest, Ipar utca 5.

A módosított pályázati felhívás megtekinthető ITT.

Továbbá tájékoztatják a pályázókat, hogy

a Baross-19-NMG pályázat benyújtásának nem feltétele, hogy a pályázó cég (illetve a pályázó cégben bekövetkezett tulajdonosváltozás) bejegyzése a cégjegyzékbe a pályázat benyújtásáig megtörténjen.

A pályázat benyújtásakor elegendő csatolni az illetékes cégbírósághoz (nyilvántartó hatósághoz) beterjesztett társasági dokumentációt, valamint a cégbíróság igazolását arról, hogy a változás bejegyzésére vonatkozó kérelem benyújtásra került.

További részletek ezzel kapcsolatosan a Kérdések-válaszok menüpontban találhatóak.

A Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. által nyújtott vissza
nem térítendő támogatás a magyar–szlovák határ menti térségben működő mikro-, kis-, és középvállalkozások számára határon átnyúló együttműködés keretében megvalósuló,

közös mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházásokhoz és mezőgazdasági termékek feldolgozásához, vagy forgalmazásához kapcsolódó beruházásokhoz nyújt pályázati lehetőséget.

A pályázatokat regisztráció után a Hálókitöltő programon keresztül lehet benyújtani, mely a www.baross-palyazatok.eu honlapon érhető el.

A projektnek a következő területeken kell megvalósulnia: a Szlovák Köztársaság Dunaszerdahelyi, Komáromi, Érsekújvári, Lévai, Nagyrőcei, Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati, Rozsnyói, Kassa-vidéki, vagy Tőketerebesi járásában.

Forrás: baross-palyazatok.eu