A családi délután előadói (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Köldökzsinór programot 2018-ban a Felvidéken az érintettek mindössze 10%-a vette igénybe, ezen az arányon kíván változtatni a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás.

Rimaszombatban a házasság hete alkalmából családi délutánra hívták a újszülötteket nevelőket és a várandós édesanyákat. A vendégek ismertették a Gólyahír, a Köldökzsinór, a Cseperedő és az Óvodafejlesztési programok lényegét, amelyeket magyarországi támogatással vehetnek igénybe a felvidéki családok.

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért képviseletében Székely András, a KINCS elemzési vezetője, a Magyar Államkincstártól dr. Dani Csaba, a Családtámogatási Főosztály vezetője, a Rákóczi Szövetség elnöke, Csáky Csongor és a helyi Református Egyházközség lelkésze, Molnár Sándor, a Ringató foglalkozás rimaszombati vezetője, valamint Hubay Anita ismertette meg az érdeklődőkkel programjaik legfőbb ismérveit.

A résztvevők között éves Magyar7  előfizetést sorsoltak ki, amit Virsinszky Tamás adott át a nyertesnek (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Már születéskor megszólítják a magyar közösségbe érkező gyermekeket

A Rákóczi Szövetség tevékenységi körét két nagy fókuszcsoporttal fejti ki: a középiskolásokkal és a magyarul beszélő családokkal, hogy magyar iskolát válasszanak gyermeküknek. Az ismert Beiratkozási-program 2017-ben bővült újabb elemmel, mely a GÓLYAHÍR – Újszülöttköszöntő program nevet kapta.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke kifejtette, hogy a magyar iskolaválasztás melletti döntés egy életre szól.

Igyekszünk mindent megtenni az itteni partnereinkkel, hogy a szülőket megerősítsük abban, hogy a magyar intézményválasztás a helyes

– tette hozzá. Mint elmondta, ekkor fogalmazódott meg, hogy a szülőket talán már késő megszólítani akkor, amikor a gyermekük óvodás. S megszületett az Első könyvem gondolata, mely tartalmazza a klasszikus babanapló elemeit.

Tavaly a Kárpát-medencében 8000 újszülöttnek tudták átadni a könyvet, ebben nagy segítségükre vannak az településvezetők, az óvónők, az egyházak, a célalapok. Igyekszenek kifejezni, hogy minden magyar gyermekre számít a Kárpát-medencei magyar közösség akkor, amikor háromévesen óvodába, majd hatéves korban iskolába kell íratni a gyermeket.

„A Felvidéken évente közel négyezer magyar gyermek születik. Az utóbbi két évben sikerült ezt a programot úgy felfejleszteni, hogy közel a felükhöz eljutott az Első könyvem” – tájékoztatott Csáky Csongor.
Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A jövőben a Rákóczi Szövetség együttműködve a Szövetség a Közös Célokért társulással a babanaplóval együtt egy tájékoztatót is eljuttat a szülőkhöz, melyben a Köldökzsinór program legfontosabb tudnivalóit foglalják össze. Ugyanis főképpen a Felvidéken kevesebben élnek a lehetőséggel, mint ahányan jogosultak lennének rá, ezért volt fontos küldetése a rimaszombati családi délutánnak, amelyen az érintettek a szakemberekkel megvitatták az esetleges felmerülő problémákat is.

A Köldökzsinór program népszerűsítésén dolgoznak

A Felvidéken 2018-tól a magyarországi családtámogatási ellátási formák közül a Köldökzsinór programon belül az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása, a babakötvény a határon kívül élő magyarok számára is elérhető.

A kérelmet a baba megszületését követő fél éven belül kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Ehhez a szülőknek és a babának Magyar igazolványra van szükségük, amelyek ügyintézésében a pozsonyi nagykövetség, a kassai főkonzulátus, és a Szövetség a Közös Célokért társulás munkatársai állnak az érdeklődők rendelkezésére.

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért, a KINCS intézetet 2018-ban, a családok évében kezdte meg működését annak érdekében, hogy a népesedési problémák megoldására megtalálják a legmegfelelőbb és leghatékonyabb válaszokat, valamint elérjék azt, hogy az országot megtartó családok még inkább megerősödjenek, sokasodjanak és bővüljenek.

„A Köldökzsinór programmal kapcsolatos felmérések azt mutatják, hogy a program ismertsége még nem elégséges, ezért bír nagy jelentőséggel az ezzel kapcsolatos fórumok megrendezése, hiszen az a feladatunk, hogy minél szélesebb körben megismertessük a programot” – nyilatkozta Székely András.

Székely András, a KINCS elemzési vezetője Rimaszombatban tartott előadást (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Tavaly év végéig összesen közel 10 ezer igénylés érkezett be, a világ minden részéről éltek a lehetőséggel. Ennek kétharmada, 6600 igénylés a Kárpát-medencei országokból: Erdélyben majdnem 5000, a Vajdaságból több mint 900, a Kárpátaljáról valamivel több mint 200, a Felvidékről kevesebb, mint 400.

Székely András, a KINCS elemzési vezetője szólt a magyar családpolitikáról, az aktualitásokról. Kifejtette, hogy a családok megfelelő működése a lelki egészséggel kapcsolatos. Elmondta, elemzések is igazolják, hogy a házasság reneszánszát éli, kezdi visszanyerni régi értékét. A családpolitikai intézkedések preferenciát fejtenek ki, hogy a gyerekek felnevelése ne jelentsen kockázatot.

A Köldökzsinór program működésével kapcsolatos tapasztalatokról Dani Csaba, a Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztályának vezetője osztotta meg a gondolatait, aki az érdeklődőknek személyre szóló tanácsadást is nyújtott.

Dani Csaba, a Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztályának vezetője tanácsadást tartott Rimaszombatban (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az anyasági támogatás igényléséhez formanyomtatvány kitöltése és elküldése szükséges a születéstől számított hat hónapon belül. Ezt követően igazolási kérelmet lehet benyújtani, ha valaki önhibáján kívül nem tudta intézni. A főosztályvezető felhívta viszont a figyelmet, hogy ez 45 napig lehetséges, ezt követően az ellátás jogosultságának a megállapítására nincs mód. Hozzátette, a babakötvény, a letéti számla bármikor igényelhető, ha valaki csak ezt szeretné igényelni, akkor az egy másik formanyomtatványon keresztül intézhető.

„A kérelem alapján a gyermeknek a Magyar Államkincstárban egy letéti számlát nyitunk, amelyre rákerül 42 500 Ft. Ezt a számlát a gyermek 18 éves koráig vezeti a kincstár. A magyarországi éves fogyasztói árindex alakulásához igazodóan megfelelő 7-9%-os kamat kerül jóváírásra. A letéti számláról, akinek van lehetősége és szeretné, a pénzt át lehet tenni egy Start-számlára, ez már egy bankszámla-szerződés, amelyre lehetséges befizetés a szülők vagy a hozzátartozók részéről is, ilyen esetben a kamatozás magasabb lehet” – tájékoztatta a résztvevőket Dani Csaba.

Az anyasági támogatáshoz Szlovákia esetében három dokumentum szükséges: a gyermek kétnyelvű anyakönyvi kivonatának a fénymásolata, a kérelmező személyes adatait tartalmazó okmányának másolata (személyigazolvány), és a gyermek Magyar igazolványának a fénymásolata. A kérelem elbírálásáról határozat születik, s egyidejűleg történik meg a kifizetés is. Jó tanácsként elmondta, hogy lehetőleg mindenki bankszámlára kérje.

Várandós anyukák a rimaszombati családi délutánon (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Ringató foglalkozás és új óvoda Rimaszombatban

A magyar gyermekek fejlődése is fontos az anyaországnak, így különféle egyéb programokkal segítik az szakembereket a fejlesztésben. Ebből a Cseperedő és az Óvodafejlesztési programot ismerhették meg a szülők a családi délutánon.

A Cseperedő program 2015 májusában indult útjára, melynek célja az országos mama-baba klubhálózat kialakítása. A Cseperedő programot két fő irányvonal határozza meg, egy részről a Ringató foglalkozások, másrészt a Szülők iskolája. Jelenleg a Cseperedő program keretén belül Szlovákiában 44 helyszínen valósulnak meg heti rendszerességgel Ringató foglalkozások és havi rendszerességgel Szülők iskolája.

Hubay Anita a Tompa Mihály Alapiskola pedagógusa, jelenleg főállású anyaként tevékenykedik 9 hónapos kisfia mellett. A Ringató foglalkozással 2014-ben találkozott először, és még azon év őszén el is végezte Budapesten a tanfolyamot. Foglalkozásait jelenleg a Rimaszombati Városi Művelődési Központban tartja keddenként 16 órai kezdettel, ahová minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

Hubay Anita a Ringató foglalkozások jótékony hatásairól szólt (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Csillagházban először volt Ringató foglalkozás, ahol erre az alkalomra alakítottak ki alkalmas teret a tanácsteremben. A zenei kíséretet Endrődi Attila, a Petőfi program füleki ösztöndíjasa biztosította.

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési programon belül a felvidéki óvodafejlesztéseket Molnár Sándor zsinati főtanácsos, a Rimaszombati Református Egyházközség lelkésze ismertette.

A Rimaszombati Református Egyházközségnek is lehetősége nyílt jelentős mértékű óvodafejlesztési beruházás megvalósítására Rimaszombatban.

Az elmúlt közel másfél év előkészítő, tervező és építési munkálatai lassan befejeződnek. A Tompa Mihály Református Gimnázium iskolakertjében, a Gorkij utca felől gyermekeink számára hosszú távon méltó és fejlődésük szempontjából a 21. század követelményeinek megfelelő környezetet tudnak biztosítani az óvodai foglalkozáshoz.

A beruházó Rimaszombati Református Egyházközség, valamint a Tompa Mihály Református Gimnázium 2019. február 26-án 17 órai kezdettel a Csillagház előadótermében szeretné tájékoztatni a leendő növendékek szüleit, a pedagógusokat, az érdeklődő közönséget, valamint a sajtó képviselőit a Református Óvoda és Református Alapiskola indításának jelenlegi állásáról.

A tájékoztatón résztvevők megismerkedhetnek az épülő óvodaépülettel, a belső berendezés terveivel, valamint a nevelési program céljaival és fő irányvonalaival.

Ringató foglalkozás a Csillagházban (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Lélekemelő kapcsolódás a házasság hete központi rendezvényeihez

Magyarországon már tizenkettedik alkalommal rendezik meg a házasság hetének eseménysorozatát. A mozgalomhoz programokkal bárki csatlakozhat. A Felvidéken is több rendezvényt szerveznek, hogy ráirányítsák a figyelmet a házasság, a család fontosságára. Rimaszombatban Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese és a felesége, Nagyné Révész Andrea szólt a házaspárokhoz, s adta át számukra a házassági áldást, s azt kívánta, hogy bölcsen és felelősségtudattal neveljék a gyermekeiket.

„Ami ma a házasságot támadja, az nagyon komoly hadviselésnek tűnik. Ahogy olvasgattam a híreket, éppen azzal szembesültem, hogy a francia parlament jóváhagyta, hogy az iskolákban nem szabad anyának és apának nevezni a szülőket, hanem szülő 1 és szülő 2 van, nehogy valakinek a nemi identitását sértsék. Ha nem adunk át értéket és követendő példát, akkor nagyon komoly támadás éri a családokat” – hívta fel a figyelmet az esperes.

Nagy Ákos Róbert kifejtette, nagyon örült, hogy a családi délutánon többször megjelent a KINCS, az Államkincstár fogalma, mert valóban minden élet kincs.
Nagyné Révész Andrea és Nagy Ákos Róbert (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„A szentírás tanítása szerint kincs a férfi és az asszony, s bennünket, mint kincseket is egymásra bízott a mindenható Isten. Isteni ajándék a házasság lehetősége, s még nagyobb isteni ajándék az, hogy mi gyermekeket vállalhatunk, s nevelhetünk fel. Emellett egy óriási felelősség is, amivel manapság nagyon-nagyon fontos, hogy jól bánjunk” – nyilatkozta Nagy Ákos Róbert. Hozzátette, ezért lényeges, hogy bennünket, határon túliakat

támogatnak abban, hogy nemzeti öntudatunkat is felvállalva gyermekeket vállaljunk, s megfelelő szellemben neveljük őket.

***

A rimaszombati rendezvény a Családláncon keresztül Budapesthez is kapcsolódott. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége idén is megrendezte hagyományos családi napját az Országházban, mely éppen február 16-ára esett, s arra több száz magyar család érkezett a Kárpát-medencéből.

A Rimaszombati járást Molnár Gábor és családja képviselte. Ők a Pro-Le-Ti Polgári Társulással részt vettek a parlamenti programokon, majd ellátogattak a Fővárosi Nagycirkusz előadására is. A parlamenti foglalkozások és a bemutató minden bizonnyal emlékezetes marad kicsiknek és nagyoknak.

Felvidéki magyar családok Budapesten az Országházban (Fotó: Bölcskei Tímea/Felvidék.ma)

A Szövetség a Közös Célokért társulás 2015-ben csatlakozott a házasság hete magyarországi rendezvénysorozatához. Azóta a saját programjaik mellett szervezőerővel segítik a felvidéki civil szervezeteket is, hogy ezen a héten rendezvényeikkel a házasság örökkévaló értékére irányítsák a figyelmet.