Fotó: Futaki Gábor
„A harcot, amelyet őseink vívtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezi végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk, és nem is kevés.”

                                                                         (József Attila)

Pénteken, február 22-én rendhagyó történelemórára került sor a párkányi gimnáziumban. A történelemóra házi kiállítás megnyitójával kezdődött, melyet a Limes-Anavum Regionális Honismereti Társulás és a szentendrei székhelyű Vigyázók Had-és Kultúrtörténeti Egyesület állított össze.

A kiállítás témája magába foglalja a II. világháború, a Kárpátalja és a Felvidék hadi eseményeit. A megnyitón Uzsák Éva tanárnő köszöntötte a kiállítás szervezőit, Bréda Tivadart, a Limes-Anavum Regionális Honismereti Társulás alelnökét és Hangácsi Istvánt, a Vigyázók Had-és Kultúrtörténeti Egyesület elnökét, valamint Futaki Gábort, az egyesület titkárát és a gimnázium diákjait. Az iskola házi kiállítását hivatalosan Mocsi Beáta PhDr., az iskola igazgatónője nyilvánította megnyitottá. Megnyitójában megköszönte a két egyesületnek a lehetőséget, hogy az iskola diákjai részt vehettek a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség által létrehozott és működtetett niederbronni ifjúsági látogatóközpontban egy tanulmányi kiránduláson.

Ennek keretében szintén tanulmányozhatták a magyar Hadtörténeti Intézet központi irattárában található dokumentumokat is és megtekinthették a Hadtörténeti Intézet és Múzeum I. és II. világháborús emlékeit.

A fegyvertárban pedig kézbe vehették, kipróbálhatták a különböző korokban használatos fegyvereket. Az igazgatónő felhívta a diákok figyelmét többek közt arra is, hogy az itt látható tablók és egyéb kiállított tárgyak nemcsak a történelmet, mint tudományt szolgálják, hanem a nemzeti öntudatot is erősítik. És ebben a szellemben ismételten kiemelte, hogy nekünk itt, a Felvidéken kell magyarnak lennünk, annak ellenére, hogy nehezebb, rögösebb úton közlekedünk.

Ezt követően Hangácsi István röviden ismertette az egyesület tevékenységét, majd elmesélte a hallgatóságnak az egyik kiállított tárgy, egy lovassági szablya történetét és megtalálásának körülményeit, melyre Eger környéki kutatásaik során bukkantak a szőlősorok között.

Bréda Tivadar, a Limes-Anavum alelnöke ismertette a diákokkal a Felvidéken megmaradt magyar hadisírok állapotát és a kutatások körülményeit, nehézségeit. Ezek után került sor a rendhagyó történelemóra megtartására. Hangácsi István az I. és II. világháborúban elesett magyar katonák  Kárpátalján található sírjainak felkutatását és körülményeit ismertette, majd a felújítási munkálatokról tartott részletes, figyelemfelkeltő előadást.

A Kárpátaljáról pedig Tivadar vezette át a hallgatóságot a Felvidék hadi eseményein keresztül a hadisírok és hadszínterek kutatásainak fontosságára. Kiemelte a Szilicei-fennsíkon harcoló magyar alakulatok embert próbáló hősiességét, mellyel három hétig tartották a fennsíkot a közel harminc ezer főt számláló román sereggel szemben, így biztosítva bajtársaiknak a visszavonulást Rozsnyó irányába.

A kiállítás és a rendhagyó történelemóra tanulságai alapján a diákok beleélhették magukat abba a helyzetbe, hogy milyen érzés is lehetett elengedni fiút, apát, férjet vagy testvért azzal a tudattal, hogy talán sosem látják viszont.

A diákok és a szervezők közösen emlékeztek azokra is, akik névtelen, jelöletlen sírokban, idegen földben nyugszanak.

A párkányi gimnázium diákjai március végéig szívesen várják a környező alap- és középiskolák tanulóit. A látogatók részére azok a diákok tartanak történelmi sétát, akik részt vettek a niederbronni tanulmányi kiránduláson.