A 80 éves Prokopp Mária professzor asszony (Fotó: info.esztergom)

Esztergom a szülővárosom, Istennek hála! Ez egy csodálatos ajándék! Európa gyöngyszeme, hazánk fővárosa háromszáz éven keresztül….” Ezekkel a szavakkal méltatta Prof. Dr. Prokopp Mária Esztergomot, a királyi várost, mely szeretve tisztelt professzor asszonya 80. születésnapja megünneplésére konferenciát szervezett, a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma és a Balassa Bálint Múzeum kezdeményezésére.

Március 22-én, a Vármúzeum lovagtermében került sor az ünnepi konferenciára, ahol unokahúga, Prokopp Margit ismertette az ünnepelt életútját. Tisztelői, kollégái, hajdani munkatársai köszöntötték a professzor asszonyt, elsőként Romanek Etelka, Esztergom polgármestere.

Szeretnék Esztergom nevében köszönetet mondani azért, hogy vagy nekünk. Köszönetet szeretnék mondani a város szellemi és erkölcsi értékeinek gazdagításáért végzett kimagasló és elévülhetetlen munkásságodért. Köszönetet szeretnék mondani Esztergom ismertségét is növelő, országosan és nemzetközi szinten is nagyra becsült tudományos, kutató, pedagógiai munkásságodért. És köszönetet szeretnék mondani azért, hogy számunkra bemutatod, hogy a művészet titkait hogyan kell megfejteni, segítségeddel meghalljuk a művészet üzenetét, titkát és mások számára is tudod ezt közvetíteni és mindez hivatásoddá vált. Mindezekért három évvel ezelőtt, 2016-ban Esztergom díszpolgára lettél és én azt kérem a Gondviseléstől, hogy erőben, egészségben, szeretetben, azzal a hihetetlen energiával, amivel élsz közöttünk, a továbbiakban is legyél segítségünkre, fáklyaként mutasd nekünk a helyes utat. Az egész életed példa arra, hogyan kell élni, mi az igazi érték. Isten éltessen nagyon sokáig szeretetben és egészségben!” – köszöntötte az ünnepeltet Romanek Etelka polgármester.

Ezt követően Horváth Béla, a Vármúzeum korábbi igazgatója, Horváth István, a Balassa Múzeum nyugalmazott igazgatója és Tóth Sándor költő is köszöntötte Prokopp Máriát. Az ünneplés folytatásában pedig szakmai konferencián elevenítették fel a résztvevők az ünnepelt munkásságát, mely tükrözte országos és nemzetközileg is elismert hírnevét.

Romanek Etelka, Esztergom polgármestere köszönti dr. Prokopp Máriát (Fotó: info.esztergom)

Az anyaországi kollégák közül Vukov Konstantin egyetemi docens, a Találkozások Esztergommal és Boticellivel című előadásában emlékezett a közös munkájukra, majd dr. Horváth István régész, a Balassa Múzeum nyugalmazott igazgatója „Saxa loquntur – a kövek beszélnek” című előadásával fejezte ki tiszteletét Prokopp Mária munkássága iránt. Wierdl Zsuzsanna Munkácsy Mihály-díjas festőművész, az esztergomi királyi kápolna restaurátora, az esztergomi studiolo vezető kutatója az esztergomi várhegy középkori falképeinek rekonstrukciós kutatását ismertette és idézte fel közös sikereiket.

Kornélia Kolářová Takácsová Prágából érkezett, az esztergomi Porta Speciosa és a tišnovi Porta Coeli kapcsolatait elemezte magyar nyelven, hiszen felvidéki magyarként kollégája a tapasztalt és elismert művészettörténésznek, Prokopp Máriának, így több ízben meghívta már őt a prágai egyetemre.

A Felvidék kutatásainak témakörében Monika Tihányiová előadásában a pelsőci Bebek család és Gömör vármegye történelméről kapott áttekintést a hallgatóság, a gömöri falképek kutatásáról és a XIV. századi templom falképeiről, továbbá bemutatták Monika Tihanyiová A pelsőci Bebek család, Egy nemesi család tündöklése és bukása című könyvét.

Koreň Péter festő, restaurátor-művész a „Rejtett kincsek a vakolat alatt” című előadásában Pelsőc, Kövi, Ólubló, Nyitrakoros és Zselíz templomai egyedülálló falképeinek feltárását és restaurálását mutatta be vetítéssel egybekötött előadásában. Végezetül a felvidéki kutatásokról Polka Pál, a Zselízi Városi Múzeum igazgatója tartott előadást, míg György András Somorja középkori kincseit ismertette.

Szakálos Éva felvidéki muzeológus, a rendezvény háziasszonya, a Balassa Bálint Múzeum munkatársa „Felvidék csodái” címen a gömöri faliképek kutatásairól és a százdi templom XIV. századi falképeiről tartott interaktív előadása zárta az ünnepi konferenciát, s egyben köszönetet mondott a professzor asszonynak, amiért mindig szívén viselte a felvidéki kutatások sorsát.

Végezetül álljon itt Tóth Sándor költőnek, Prokopp Mária gyermekkori barátjának az ünnepre írt költeményéből néhány sor: „Szólnak a kövek/ lényegünk nem változik/ tartják a kort, évezredet /fölér hangjuk a csillagokig…”

Dr. Prokopp Máriát a napokban köszöntik még az esztergomi Helischer József Városi Könyvtárban és a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetemen is.