Kép: rakocziszovetseg.org

A Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja március 15-én 116 középiskolának teremt lehetőséget Kárpát-medencei utazásra. Ennek megfelelően több mint 5000 középiskolás diák utazhat ünnepelni egy másik magyar közösséghez legalább egy határ átlépésével. A Felvidékre 42 magyarországi iskola képviselői érkeznek a napokban.

A szövetség 1994 óta minden évben meghirdeti március 15-i diákutaztatási programját annak érdekében, hogy a középiskolások számára március 15-e megünneplését élményszerűvé tegye, és szolgálja a magyar–magyar kapcsolatok építését.

A 116 utazó iskola közül Felvidékre 42, Erdélybe, illetve Partiumba 30, a Vajdaságba 12, Horvátországba 8, Szlovéniába 3 és Kárpátaljára 1 középiskolai csoport utazik. Határon túlról 20 középiskolai csoport utazik az anyaországba.

A fogadó iskolák között találjuk többek között a szőgyéni Magyar Tannyelvű Szakközépiskolát, a rozsnyói kétnyelvű gimnáziumot, a szepsi Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskolát. Ugyanakkor Diószegre, Rimaszombatba, Kassára, Nagykaposra, Párkányba és Újvárba is ellátogat egy-egy iskolai csoport. Léva, Királyhelmec és Pozsony szintúgy fogad diákokat.

Több felvidéki fogadó intézmény már szorosabb kapcsolatot ápol a vendégül látott iskolával.

Az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium diákjait látja vendégül. Mint Pálffy Dezső, az Ipoly menti intézmény igazgatója a Felvidék.ma-nak korábban elmondta, az aszódi tanintézménnyel szoros a kapcsolat, 2016-tól testvériskolai szerződés is erősíti azt. Kölcsönösen ellátogatnak egymás rendezvényeire is. A diákok között barátságok szövődnek, s ezáltal is mélyülnek a magyar közösségi kapcsolatok.

A március 15-i utazási pályázatot bármely Kárpát-medencei középiskola benyújthatta. A Rákóczi Szövetség az utazó diákok számától függően legfeljebb 300 ezer forint értékű utazási kerettámogatást ajánlott fel a sikeres pályázóknak.

Tavaly közel 400 Kárpát-medencei középiskola több mint 15 ezer diákja utazhatott a Rákóczi Szövetség nemzeti ünnepekhez és emléknapokhoz kapcsolódó diákutaztatási programjának segítségével.