Soltész Miklós (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

Pénteken a nagytúri templomban tartottak hálaadó szentmisét a térségben mindazért a magyar állami támogatásért, amelyből számos egyházi ingatlant sikerült  felújítani. Az Ipoly mente öt településén végeztek felújításokat a magyar kormány hathatós támogatásával.

Az ünnepi alkalmon részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is. Az esemény előtt a Felvidék.ma kérdésére többek között a támogatások céljairól valamint a tervekről is szólt.

Az Ipoly mente több településén is végbementek felújítások. Miért tartja fontosnak a magyar kormány ezeket a támogatásokat?

A támogatások az identitás erősítése mellett a kapcsolatépítésről is szólnak. Az Ipoly menti támogatások során hathatósan együttműködtünk a Besztercebányai Egyházmegye vezetőségével is. A közösség és a hit erősítése mellett így az együttműködést és a kapcsolatok mélyítését ugyancsak szolgálják a felújítások. Ezt tapasztaljuk Kárpát-medence-szerte is, a felújításokkal a többségi nemzeteket is gazdagodnak.

Másrészt a keresztény eszmék megvédését szintén jelképezik a megszépült templomok a felvidéki magyar közösségekben. Míg Nyugat-Európában templomokat zárnak be, rombolnak le, addig mi itt a Kárpát-medencében templomokat újítunk, s mint a nagytúri példa is mutatja, újakat építünk fel. Számunkra a kereszténység érték, ebbe kapaszkodunk. A kereszténység foglalja közre mindazt az értéket, amit az emberiség őriz. Tartsanak ki magyarságukban, kereszténységükben, erősítsék a nemzetek között, magyarok és szlovákok között a kapcsolatokat. Erre mai világunkban óriási nagy szükség van, hiszen ha nem kapaszkodunk össze, akkor elveszünk. Összekapaszkodva meg tudjuk menteni az európai keresztény eszméket.

A nagytúri templom részben magyar állami támogatásból épült fel (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A következő időszakban a magyar kormány miként próbálja támogatni a Kárpát-medencei magyar közösségeket?

Három alappillért hangsúlyoznék, melyek a magyar kormány tevékenységében is megnyilvánulnak. Elsőként kiemelném a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programot. Nagy szükség van rá, mivel a magyar közösségek megmaradását szolgálja. A kapcsolatépítés szempontjából továbbá igen fontos a hidak építése az Ipoly folyón keresztül. Ezek az Ipoly menti magyarságot szolgálja, hiszen így könnyebben elérhetőek akár a magyarországi nagyüzemek is. Nem kell elköltözniük a megélhetésért, a felvidéki magyarok megmaradnak a szülőhelyükön. Harmadikként a magyarságot képviselve a kereszténységet is képviseljük. Ez a szemlélet a mai változó Európában védőbástyaként szolgál.

Miként látja a Kárpát-medencei magyar közösségeket? Miben különböznek az egyes külhoni magyar térségek?

Az egyes külhoni magyar térségek eredendően eltérő helyzetben vannak. Így a magyar kormány támogatása is specifikus a régiók tekintetében. Kárpátalján például sem az ukrán politikai vezetés, sem az ukrán gazdaság nem segíti az ottani magyarokat, sőt háttérbe szorítja az ott élő nemzetiségeket. Felvidéken teljesen más a helyzet. A magyar és a szlovák kormány közti kapcsolat jó. Ugyancsak kiváló a kapcsolat az egyes egyházi vezetőkkel is. Ezt bizonyítja az egyházi támogatások sora is.  A felvidékiek teljesen más gondokkal küzdenek. A magyar kormány minden esetben próbál súlyozni, ahol a legnagyobb baj van, ahol a legnagyobb szükség van a segítségre, oda irányul a legtöbb támogatás. Ezt a szempontot figyelembe véve részesülnek támogatásokban.