Fotó: Zombori Áron

Budapesten a Magyar Nemzeti Levéltár kiállító termében sokan gyűltek össze, hogy köszöntsék dr. Zombori István történészt, nyugalmazott múzeumigazgatót jubileuma alkalmából.

Zombori István neve a Kárpát-medencében, így a Felvidéken is egyre ismertebb, hiszen járja, kutatja a történelmi helyeket Pozsonytól Királyhelmecig. Kutatásai által számtalan, a Felvidéket is érintő kiadványt szerkesztett, amelyek magyar, lengyel, és szlovák nyelven is megjelentek.

Zombori István élete összefonódott a magyar egyháztörténet harmincéves múltjával. Nevéhez fűződik a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (HEH), amely a magyar egyháztörténeti kutatás újjászervezésére és gazdagítására jött létre felekezeti megkülönböztetés nélkül.

Célja a különböző egyházak múltjának feltárása, vizsgálata, az egyházművészet, egyházi műemlékek fejlesztése, ápolása, kutatása kiadványok, adattárak, repertóriumok, atlaszok, képes albumok, hasonmás kiadványok segítségével.
Tudományos konferenciákat, előadásokat, kiállításokat, könyvbemutatókat szerveznek.

Az Alapítvány elősegíti a határon túli kisebbségi sorban lévő magyarság egyháztörténetének feltárását, továbbá támogatja az emigrációba került magyarok által a világon bárhol létrejött egyházak, egyházi szervezetek, egyletek, iskolák múltjának kutatását.

Sokan gyűltek össze Zombori István köszöntésére (Fotó: Zombori Áron)

A közhasznú nonprofit alapítvány vezetője dr. Várszegi Asztrik püspök, főapát, (Pannonhalma), szakmai vezetője dr. Zombori István történész, akik munkájukat térítés nélkül végzik. Az Alapítvány 1995. április 18-án került bejegyzésre, és részét képezi a MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIAI MUNKAKÖZÖSSÉG (METEM), amely 1988-ban azzal a céllal alakult, hogy egy, a magyar egyház ezeréves történetét átfogó és az egyház alapegységét, a plébániát figyelme középpontjába állító mű összeállítását hozza létre. Az Enciklopédiába az ezeréves múlt valamennyi parókiáját, legyen az a történeti Magyarországon, vagy Nyugat-Európában, az amerikai kontinensen vagy a világ más részén, tartalmazná.

Az Alapítvány kiterjedt kapcsolatot ápol a határon túli magyarság egyházi központjaival, Gyulafehérvár, Temesvár, Kolozsvár, Nagyvárad, Pozsony, Rozsnyó, Komárom, Kassa  illetékes egyházi szerveivel. E mellett Róma, Milánó, Párizs, Bécs, München, Königstein, Genf, Zürich, Torontó, Cleveland, New York magyar emigráció által létrehozott egyházi központjaival, magyar egyházi szervezeteivel, alapítványaival.
Együttműködik minden olyan civil szervezettel és alapítvánnyal, amely egyházi jellegű kulturális, tudományos és információs (publikációs) tevékenységet folytat.

Az ünnepelt Zombori István köszöntésére egy 450 oldalas kötetet készítettek, LABORATOR ASSIDUUS címmel. Mintegy negyven neves történész, egyházfő, tudományos főmunkatárs, levéltári igazgatók köszöntik benne írásaikkal az ünnepeltet.

A kötetet Somorjai Ádám OSB a Vatikáni Államtitkárság em. munkatársa és Somorjai Gabi szerkesztette. Az ajánlást és köszöntést Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, a METEM elnöke írta.

Mindannyian elismeréssel és nagy köszönettel szóltak Zombori István több mint harmincéves munkájáról, melyet  misszióként végez. Eddig mintegy háromszáz egyháztörténeti témájú kötetet szerkesztett, illetve jelentetett meg.”
A kötetben dr. Molnár Imre (történész, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója) is köszönti őt, „A családtagok Esterházy János kiszabadulása érdekében tett hazai és külföldi erőfeszítései” című írással.

Várszegi Asztrik főapát köszönti az ünnepeltet (Fotó: Zombori Áron)

Molnár Imrével folyamatos együttműködésben írták meg, és szerkesztették az Esterházy János életéről szóló lengyel, illetve szlovák nyelvű kötetet is.

Ugyancsak szerkesztette, illetve megjelentette a Nána helytörténeti kiadványt, s 2011-ben A SZABAD KÖZÉP-EURÓPA MÚLTJA JELENE ÉS JÖVŐJE című kötetet, melynek első része a Párkányi csatáról szóló nemzetközi konferencia anyagát tartalmazza, majd a második kiadás (2018-ban) a „Kereszténység, lengyel-magyar kapcsolatok, globalizáció” alcímmel jelent meg. Ez utóbbi kötet kapcsán járja a Felvidéket a sikeres kerekasztal-beszélgetések sorozatában.

2018-ban Párkányban a történelmi konferencián figyelemfelkeltő előadást tartott „Jozef Tiso és Esterházy János kapcsolata” címmel. Évente részt vesz Párkányban a Sobieski János megemlékezés koszorúzásán.

Legutóbb – februárban – pedig Szegeden az ő szervezésében került megrendezésre a „A cseh-szlovákiai magyarság megpróbáltatásai vallási, politikai, kulturális téren 1938-2010” című nemzetközi konferencia, ahol felvidéki előadók, hallgatók is jelen voltak.

Mi, felvidéki magyarok, akik kapcsolatban vagyunk Zombori Istvánnal, tisztelettel köszöntjük őt, és köszönjük ösztönző, biztató segítségét, hiszen nélküle köteteink nem jelenhettek volna meg, „missziós” munkájával pedig segíti a mi terveink megvalósítását is.