Illusztráció: hataratkelo.com

Ismét gyarapodott azoknak az igazolásoknak, dokumentumoknak a száma, melyek beszerzésére ezentúl már nem köteleznek bennünket a hivatalokban, ügyeink intézése során.

A kormány ugyanis jóváhagyta a bürokráciaellenes törvény módosítását, melynek alapján a hivatalok ezután már nem kérhetnek a jogi és természetes személyektől igazolást arról, hogy nincs adótartozásuk, továbbá nincs tartozásuk az egészségügyi biztosítókkal, valamint a Szociális Biztosítóval szemben, ugyanígy nem kérhetik a gyermek iskolalátogatásról szóló igazolását, valamint a civil és nonprofit szervezetek nyilvántartási bejegyzésének igazolását sem.

A törvénymódosítás ugyanis megszünteti a fizikai és jogi személyek azon kötelezettségét, hogy olyan felsorolt dokumentumokat szerezzenek be, illetve olyan tényeket igazoljanak, melyekhez a közigazgatási hivataloknak hozzáférésük van. Az iskolalátogatásról szóló igazolás bemutatásának, illetve a civil szervezetek jegyzékében történő nyilvántartásról szóló igazolás beszerzésének kötelezettsége idén szeptember elsejétől szűnik meg, a további három igazolás beszerzésére pedig az egyes információs rendszerek alkalmassá tétele miatt idén december elsejétől nem lesz már szükség.

Peter Pellegrini kormányfő mindezzel kapcsolatban elmondta, hogy a bürokrácia elleni harcot még ő indította beruházásokért és digitalizálásért felelős miniszterelnök-helyettesként, s az általa megkezdett tevékenységet utódja, Richard Raši folytatja.

„Ezekkel az intézkedésekkel sikerül elérni, hogy az állam feleslegesen ne terhelje polgárait olyan információkról szóló igazolások beszerzésével, melyekkel rendelkezik. Ezzel megkíméljük az embereket a felesleges hivatalba járástól és attól, hogy illetékfizetés ellenében olyan igazolásokat szerezzenek be, amelyekkel a továbbiakban is a hivatalokat kell járniuk” – jelentette ki Pellegrini.

„Ismét csökkent tehát a bürokrácia mértéke Szlovákiában, s csak arra tudom buzdítani a miniszterelnök-helyettes urat és az államigazgatásban dolgozókat, hogy folytassák ezt az igyekezetet, és tegyenek új javaslatokat arra vonatkozóan, miként lehetne további intézkedésekkel egyszerűbbé tenni a polgárok dolgát, megkönnyíteni a vállalkozást és az életet ebben az országban” – tette hozzá Pellegrini.

Richard Raši mindezt azzal egészítette ki, hogy megszüntették a cégjegyzékbeli és vállalkozói nyilvántartási kivonat beszerzési kötelezettségét, s ugyancsak nincs szükség már a tulajdonlap és a feddhetetlenségi igazolás beszerzésére sem. Ezzel nemcsak pénzt takarítanak meg, hanem rengeteg időt is, melyet az embereknek ezeknek a dokumentumoknak a beszerzésére kellett fordítaniuk.

„Tavaly szeptember elsejétől, amikor ennek a törvénynek egy része életbe lépett, valamint idén január elsejétől, amikortól a feddhetetlenségi igazolások beszerzésének kötelezettsége szűnt meg, a hivatalnokok több mint 80 ezer igazolást szereztek be a vállalkozói nyilvántartásból, csaknem 50 ezer tulajdonlapot, s közel 2 ezer feddhetetlenségi bizonyítványt” – összegezte Raši.

„Becsléseink szerint 2020 végére a bürokráciaellenes intézkedésekkel több mint 30 millió eurót takarítunk meg közigazgatási illetékeken, útiköltségen és azon a kiesett időn, melyet eddig hivatali ügyintézéssel és az ezzel összefüggő utazással kellett tölteniük az embereknek”

– zárta Raši. A bürokráciaellenes törvényjavaslat a kormány jóváhagyása után a parlament elé kerül.

(Felvidek.ma/WebNoviny.sk)