A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is elítéli az elmúlt napokban komoly közfelháborodást kiváltó törvénymódosítást, mely megtiltja az „idegen” himnuszok nyilvános éneklését Szlovákiában. Az egyház Zsinati Tanácsa a szerkesztőségünkhöz eljuttatott nyilatkozatában a lelkiismereti- és vallásszabadság durva megsértésének tekinti az intézkedést és arra biztatja a gyülekezeteket és intézményeket, hogy a továbbiakban is a megszokott módon énekeljék nemzeti imádságunkat.

Alább a református egyház nyilatkozatának szövege olvasható teljes terjedelmében:

Nyilatkozat

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa, mint az egyház kormányzó szerve az alábbi nyilatkozatot hozza a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által 2019. március 27-én megszavazott 63/1993 törvénymódosítása kapcsán, mely a nemzeti himnuszok korlátozását jelenti:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház tagjainak, gyülekezeteinek és testületeinek többsége magyar. Egyházunknak a lelkiismereti és vallásszabadságból adódóan elidegeníthetetlen joga, hogy a magyar himnuszt, mint nemzeti imádságunkat és liturgiánk egy elemét, hittel énekelhesse.

Amennyiben az állam az egyház számára biztosított szabadságjognak eme lelkiismereti tartalmát akadályozza, az az Egyház hitelveibe, nyilvános vallásgyakorlásába való súlyos beavatkozásnak minősül, amely a demokratikus jogállamiság egyik alapszabadságát súlyosan és aggályosan korlátozza.

Lelkiismereti és vallásszabadságunknak ezen durva megsértése Egyházunk számára elfogadhatatlan. Biztatjuk gyülekezeteinket, egyházi szerveinket és intézményeinket, hogy nemzeti imádságunkat az eddig megszokott módon továbbra is énekeljék.

Fazekas László, püspök
Fekete Vince, főgondnok