A kitüntetettek a Tiszti Pavilon dísztermében (Fotó: Klemen Teréz/Felvidék.ma)

Olvasható a fenti szöveg a komáromi Tiszti Pavilon homlokzatán, s mikor ezt felírták, nem sejtették, hogy milyen fontos ez a jelszó. Ennek jegyében került megrendezésre immár 28. alkalommal a Komáromi Napok is, melynek programsorozata a győztes komáromi csata 170. évfordulójáról is megemlékezik.

Az ünnepséget a rendszerváltozás óta a két város közösen rendezi. A nyitórendezvény minden évben a két Komárom ünnepi testületi ülése, mely ez alkalommal Észak-Komáromban volt, ahol kiosztották a Pro Urbe díjakat, a Polgármesteri, az Észak-és Dél-Komárom Díszpolgára díjakat, melyekkel a polgármesterek városuk olyan polgárait ismerik el, akik az elmúlt időszakban kimagaslóan tevékenykedtek közösségünkért.

Stubendek László Dél-Komárom díszpolgára (Fotó: Klemen Teréz/Felvidék.ma)

Dél-Komárom Díszpolgára-díjat az idén Stubendek László, Észak-Komárom volt polgármestere kapta a két város érdekében kifejtett sokéves tevékenységéért. Stubendek László mérnök a kitüntetettek nevében elmondta:

„Kevés ember mondhatja el magáról, hogy egy város polgára és díszpolgára is egyben. Kevés ember mondhatja el magáról, hogy elhagyja a városát, átlép a határon és újra megérkezik városába. Hogy otthon lehet két országban, annak kettő, de mégis egy városában. Hogy Túlkomárom mást és mást jelent, attól függően,hogy hol vagyunk éppen. Kevés ember, de ezek vagyunk mi, komáromiak.”

Észak-Komárom Díszpolgára kitüntetést kapott Koltay Gábor Balázs-Béla díjas filmrendező, érdemes művész a város és a közösség hírnevéért végzett tevékenységéért.

Koltay Gábor, Balázs Béla-díjas filmrendező Észak-Komárom díszpolgára (Fotó: Klemen Teréz/Felvidék.ma)

Koltay Gábor tavaly kezdte el egy Komáromról szóló négyrészes film forgatását, melynek két része már bemutatásra került. A dokumentumfilm-sorozat a római kortól napjainkig mutatja be Komárom fejlődését, örökíti meg fontos pillanatait. A film eddig elkészült részét bemutatta a Duna televízió, de a Jókai és Tatra moziban is látható volt.

A kultúrában és a közéletben kifejtett sokéves, példamutató tevékenységéért Pro Urbe  postumus díjat kapott PaeDr. Kiss Péntek József,

aki Komárom szerelmese volt, lokálpatrióta, a szó legnemesebb értelmében.

Komárom kulturális életének emblematikus figurájaként volt a Jókai Napok és számos országos kulturális rendezvény szervezője, mozgatója. A díjat özvegye vette át.

Dél-és Észak-Komárom alpolgármesterei és polgármesterei (Fotó: Klemen Teréz/Felvidék.ma)

Szintén Pro Urbe díjat vehetett át nemrég meghalt édesapja, Keszegh István nevében a lánya, Keszegh Tünde.

Keszegh István Az oktatásban és a közéletben kifejtett sokéves, példamutató tevékenységéért kapta a megérdemelt kitüntetést még halála előtt nyolc nappal, átvenni azonban már nem tudta.

Keszegh István tanárként és gimnáziumi igazgatóként is sikeres volt, azonkívül
Komárom közéletében is hosszú éveken át tevékenyen részt vett, 1993–2000 közt hét évig volt a Csemadok komáromi helyi szervezetének elnöke.

Polgármesteri díjban a következők részesültek: MUDr. Gustáv Škodáček a tősgyökeres komáromi orvos, az egészségügyben, a sebészet területén kifejtett sokéves sikeres és önfeláldozó tevékenységéért.

Az átadásra kerülő díjak (Fotó: Klemen Teréz/Felvidék.ma)

Ing. Ferencz László a komáromi sportélet áldozatkész támogatásáért, a komáromi röplabda sikeréért.

A kiváló pedagógiai és irodalmi munkásságáért, a komáromi ifjúság érdekében végzett fáradhatatlan tevékenységéért Mgr. Laboda Róbert.

A környezettudatos és tiszta Komáromért kifejtett munkájukért a KompAkt civil szervezet kapott megérdemelt díjat..

A komáromi futballért kifejtett szakmai munkájáért és áldozatkész segítéséért Vincze Istvánt részesítették kitüntetésben.

A kitüntetettek (Fotó: Klemen Teréz/Felvidék.ma)

Az ünnepi megemlékezés tovább folytatódott. Este a Concordia Chorus Polgári Társulás által szervezett hangversenyre került sor a Komáromi csata 170. évfordulója tiszteletére a Duna Menti Múzeumban. Az est nagy örömet szerzett a komolyzene kedvelőinek, hiszen fellépett a Beliczay vonósnégyes, Derzsi György énekes, a VoxFemina Női kar, Domahidy László és a Concordia Vegyes Kar. A műsor méltó módon koronázta meg a nap ünnepi hangulatát.