Illusztráció: 24.hu

Mint ismeretes, a szexuális visszaélések a római katolikus egyházban olyan bűncselekmények, melyeket egyházi személyek státuszukkal visszaélve követnek el a rájuk bízottak, sok esetben kiskorúak kárára. A jelenségre főleg a 20. század végén és 21. század elején az egyházon belül kirobbant botrányok hívták fel a figyelmet.

Ezek során nemcsak az bizonyosodott be, hogy a katolikus egyházon belül jelentős számban fordultak elő ilyen cselekmények, hanem az is, hogy az egyház évtizedeken keresztül próbálta titkolni ezeket, az elkövetők védelmezése árán is.

Ferenc pápa tegnap közzétett apostoli levele értelmében azonban ezentúl a papok és szerzetesek kötelesek lesznek haladéktalanul jelenteni egyházi elöljáróiknak vagy egyenesen a Vatikánnak, amennyiben gyermekekkel vagy felnőttekkel szembeni visszaélésről, vagy az ilyen cselekedetek elfedéséről szereznek tudomást. A Vos estis lux mundi (Ti vagytok a világ világossága) kezdetű rendelkezéssel a szentatya új szabályozást vezet be a zaklatás és az erőszak jelzésére, illetve annak érdekében, hogy a püspökök és a szerzetesi elöljárók számot adjanak működésükről. Ezentúl kötelező lesz a visszaéléseket jelenteni, és minden egyházmegyében lehetővé kell tenni, hogy mindenki jelezhesse az ilyen eseteket.

A május 9-én közzétett apostoli levél célja, hogy az egyházon belül megelőzze és megakadályozza a szexuális visszaéléseket a kiskorúakkal és kiszolgáltatott személyekkel szemben, melyeket erőszakkal, fenyegetéssel vagy hatalommal való visszaélés révén követnek el.

Ferenc pápa apostoli levelében, amely a későbbiek során egyházi törvénnyé emelkedik majd, kifejtette, hogy bármiféle szexuális közeledés, amely hatalmi helyzetből fakad, zaklatónak számít, és hogy az egyházi hierarchiában ilyen gyanú esetén senki nem mentesülhet a vizsgálat alól. A pápa februárban ígérte meg, hogy hamarosan konkrét lépéseket tesz közzé, melyeket az egyházon belüli szexuális visszaélések ellen alkalmaznak.

Az új irányelvet támogatóan fogadták a vatikáni kommentátorok, akik szerint pozitív változást hozhat az egyházon belüli szexuális visszaélések kezelésében.

A BBC szerint a pápa rendelkezésének célja, hogy megváltoztassa azt a gyakorlatot, ahogyan az egyház eljárt ezeknél az eseteknél. Mostantól kezdve, a történelem során először az egyházi tisztségviselőknek kötelező lesz jelenteniük, amennyiben tudomásuk van róla, vagy alapos gyanú merül fel bennük arra vonatkozóan, hogy egy pap szexuális visszaélést követett el kiskorú vagy felnőtt személlyel szemben, vagy gyermekpornográfiai anyag van a birtokában. Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha valaki az egyházi hierarchiában ilyen cselekedetet megpróbál elfedni.

Korábban ennek megítélése, az ilyen esetben történő eljárás az egyén személyes meggyőződésén múlott.

A pápai rendelkezés olyan újító elemeket is tartalmaz, amelyek a Szentszék és az egyházmegyék közti jobb együttműködést szolgálják. Egy éven belül minden egyházmegye köteles tartós és mindenki számára hozzáférhető rendszert létrehozni, ahol jelezhetik a szexuális visszaéléseket, illetve azok elhallgatását. Emellett kötelez minden papot, férfi és női szerzetest, hogy jelezze az illetékes egyházi elöljáróknak a tudomására jutott ilyen eseteket, melyeket azonnal kivizsgálnak, és a kánonjognak megfelelően bírálnak el. Ami a püspököket érintő visszaéléseket illeti, a pápai rendelkezés az illetékes metropolita hatáskörébe utalja az esetek kivizsgálását. Most először határidőt is szab az ügyek kivizsgálására, illetve megszabja, hogy a metropolita miként kövesse a folyamatot, amelybe szakképzett világiakat is bevonhat.

A pápai apostoli levél azonban nem tartalmaz arra vonatkozó információt, miként büntetendő, ha valaki nem tesz eleget bejelentési kötelezettségének. Az apostoli levélben foglaltak kötelező érvényűek a teljes katolikus egyházra vonatkozóan.

A bejelentőket és az áldozatokat egyaránt védelem illeti meg. Esetleges pénzbeli kárpótlásról nem szól az apostoli levél. A felnőtt áldozatokra az a nemrégiben kipattant eset hívta fel a figyelmet, melynek során apácákkal és szeminaristákkal szemben követtek el visszaélést. Az apostoli levél szerint a papoknak és szerzetesek az ilyen cselekményeket a rendőrségen nem kell jelenteniük, ám az adott ország törvényeihez kell tartaniuk magukat.