Csíksomlyó és Csíkszereda (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Székelyföld szívében, Csíksomlyón a Gyulafehérvári Főegyházmegyében a pápalátogatás előtti napokban egyre fokozódó készülődést tapasztal a látogató. Lassan megérkeznek a zarándokok a városba. A nyeregben, ahol ünneplőbe öltözik a lélek, felállították az emlékéül szolgáló székelykaput. Kihelyezték a szektorokat elválasztó kordonokat és várják a már szombaton hajnalban felfelé induló, fizikai és lelki terhelést egyaránt vállaló több százezer zarándokot.

Minden katolikus hívőnek, de minden jóakaratú embernek is örömet jelent Ferenc pápa csíksomlyói látogatása. Ft. dr. Oláh Zoltán intézetigazgató, teológiai tanár, kanonok, a pápalátogatás médiafelelőse a romániai magyar katolikus közösség számára egyedülálló történelmi eseményeként értékeli a Szentatya 2019. június 1-i látogatását.

Felirat a székelykapun (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

A helyszín Csíksomlyó, a világhírű Mária-zarándokhely, amely a Kárpát-medence magyar katolikus hívei számára is nagy tisztelettel övezett, ősi Mária-kegyhely. Nem elhanyagolható tény, hogy Ferenc pápa a legnépesebb katolikus közösséggel találkozik Erdélyben, ugyanis a Gyulafehérvári Főegyházmegyében a 2018-as adatok szerint a 358 400 hívőt 253 plébánia, 303 pap és ebből 33 szerzetes szolgálja.

Megalapítása egészen 1009-ig nyúlik vissza. A megalapításától egészen 1932-ig az Erdélyi Püspökség nevet viselte, 1932-től Gyulafehérvári Püspökségnek nevezték, 1991-től pedig érseki rangra emelte a Szentszék. A püspökség egyike annak a tíz – Szent István magyar király által alapított – egyházmegyének, amelyeket nem a püspöki székhelyről neveztek el, hanem földrajzi kiterjedése alapján.

Előkészületek az oltárnál (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Csíkszeredában három katolikus templom találgató a Szent Ágoston-, a Millenniumi és Szent Kereszt templomok. A helyi szervezők és plébániák a pápai homíliára való lelki felkészülésre már május 31-én 19 órától várják a zarándokokat. A szentmise után pedig az este, éjszaka folyamán nyitva állnak, várják a megpihenni, felfrissülni vágyó híveket. A csíksomlyói kegytemplomban szintén este 7 órakor kezdődik a szentmise, ami után a hívek együtt virrasztanak hajnalig.

Szintén 19 órától a lelkiségi mozgalmak szentmisére, majd közös virrasztásra hívják a zarándokokat a Segítő Mária Gimnázium Kollégiumának kápolnájába, ahonnan június 1-én 4 óra és 4 óra 30 perc között együtt indulnak a zarándokok a csíksomlyói nyeregbe a Segítő Mária Gimnázium Kollégiumának kápolnájából.

Mise közben a csíksomlyói kegytemplomban (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

A nyeregbe érkezőket a csíksomlyói plébánia képviselőinek vezetésével reggel 6 órától Mária-köszöntő találkozásra hangoló fogadja a Salvator dómbon.
További helyszíni programok:
6.30 órakor Szent Ferenc-lelkiséget élő szerzetesek és világiak: Reggeli dicséret
7.00 órakor A karizmatikus mozgalom tagjai: Megtérés
7.30 órakor Fokoláre mozgalom képviselői: Egység – tanúságtétel
8.00 órakor Jezsuiták: A Szent Ignáci lelkiség alapjai
8.30 órakor Házas Hétvége képviselői: Elköteleződés
9.00 órakor Fiatalok órája: Járjunk együtt! Ez a jövő
9.45 órakor Bevezető a pápai szentmisére
11.30 órakor A pápai szentmise kezdete
14.00 órakor Népemért vállalom – Zenemű Márton Áron tiszteletére

Székelykapu (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

A tájékoztatás szerint II. Ferenc pápa olasz nyelven elmondott prédikációját magyarul és románul is fel fogják olvasni, emellett pedig a mise állandó, liturgikus részei és az énekek magyar nyelven hangoznak el.