Fotó: Benyák Mária/Felvidék.ma

Negyvennyolc ünneplőbe öltözött, örömtől sugárzó fiatal vonult végig a Pozsonyi Duna utcai Alapiskola és Gimnázium épületének tantermein, folyosóin, hogy tanulmányaik befejezése után a ballagási ünnepség keretében elbúcsúzzanak alma materüktől. Tanárok, szülők, hozzátartozók, barátok nézték őket, és biztosan senki sem akadt, akit ne érintett volna meg a hangulat.

Miután lányok és fiúk osztályfőnökeik, Básti Angelika és Bertók Euridiké tanárnők kíséretében elfoglalták helyüket az iskolaudvaron, Író Erzsébet igazgatóhelyettes köszöntötte az egybegyűlteket. A harmadikosok nevében Csiba Koppány szólt távozó diáktársaikhoz, a szülők képviseletében pedig Kassai Zoltán köszönte meg az iskola, a tanárok törődését, gondoskodását, amely példaértékű volt. Morvay Katalin igazgatónő rendkívüli évfolyamnak nevezte a most érettségiző IV.A. és B. osztály tanulóit és a felsorolt eredményeket, a különféle versenyeken, vetélkedőkön, projektekben elnyert díjakat, elismeréseket hallgatva, valóban nem volt túlzó, csak az alkalomnak megfelelő kötelező udvariassági gesztus az igazgatónő részéről a megállapítás. A legkimagaslóbb eredményeket elért négy tanuló méltán kapta meg az iskola alapítványának pénzjutalmát, további diákok pedig a könyvjutalmakat.

Az igazgatóság: Morvay Katalin igazgatónő, Gyurász Szilvia és Író Erzsébet igazgatóhelyettesek (Fotó: Benyák Mária/Felvidék.ma)

A most elballagott negyedikesek már túl vannak az írásbeli érettségin. Morvay Katalin igazgatónő nem kis büszkeséggel mondta el, hogy kimagaslóan jól teljesítettek tanítványaik. Bizonyítékul fel is sorolta az eredményeket. Magyar nyelvből 76,1%-os eredményt értek el, míg az országos átlag 59,9% volt. A magyar nyelvből választható témák közül egyébként a 2. és a 4. témát választották a legtöbben, ez az Álmaim otthona című leírás, illetve a Találkozásom az irodalommal című elbeszélés kidolgozása volt. Szlovák nyelvből 75,4%-os volt a diákok teljesítménye, az országos átlag 52,8%-os, ebből az 1. és a 2. számú téma állt a legközelebb az érettségizőkhöz, amely egy szünidei élmény leírása illetve egy ünnepi beszéd volt a felnőtté válásról. Angol nyelvből egy témát kellett kidolgozni, a teljesítményük 70,9%-os volt, itt az országos átlag 61,7%. Végül a matematika írásos érettségi eredménye 62,2%, az országos átlag pedig 51,6%. A számok önmagukért beszélnek, és arról árulkodnak, hogy a pozsonyi magyar gimnazisták messze az országos átlag felett teljesítettek.

Fotó: Benyák Mária/Felvidék.ma

Most már egy hét alapos felkészülés után következik a szóbeli érettségi, amely szintén nem okozhat nagy gondot a tanulóknak. Az érettségizettek 96-98%-a a fővárosi gimnáziumból a továbbtanulást választja, egyetemek, főiskolák felé veszik az irányt, így lesz ez az idén is. Tavaly főleg a pozsonyi felsőfokú intézményeket választották, de voltak, akik a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen, illetve a Nyitrai Mezőgazdasági Egyetemen folytatták tanulmányaikat. Négyen külföldön, Cambridge-ben, Koppenhágában, Bolognában és Budapesten tanulnak, ahol szintén jól megállják a helyüket. Dicsőség ez a gimnáziumnak is, ugyanakkor félő, hogy ők már felsőfokú tanulmányaik után nem térnek haza és nem az itteni magyar közösséget erősítik, de hagyjuk ezt a jövőre!

Fotó: Benyák Mária/Felvidék.ma

A lányokat, fiúkat a sikeres érettségi után várja a felvételi és szüleikkel, tanáraikkal együtt mindenki szorít nekik, hogy találják meg helyüket ott, ahol elképzelik, ki a világot jelentő deszkákon, ki a katedrán vagy a pénzügyi világban. A gimnáziumban jó alapot kaptak mindehhez.