A menet végén Zvolenský érsek, előtte egy hívő magyar püspökért esedezve jelképesen zörget a Szlovák Püspökkari Konferencia ajtaján

Május utolsó vasárnapján, casciai Szent Rita liturgikus emléknapja alkalmából zarándoklatot szerveztek a felső-csallóközi búcsújáró helyen, Nagymagyaron. A szent emléknapja május 22-én van, amikor este hat órától ünnepi misét mutattak be a tiszteletére felszentelt plébániatemplomban.

Hagyományosan azonban mindig a 22-e utáni vasárnapon rendezik meg a fő ünnepét. Itt kell megemlíteni, hogy január 25-től kezdődően 15 alkalommal mutattak be különböző, közelebbi és távolabbi egyházközségekből érkező lelkiatyák közreműködésével szentmiséket a tizenötöd keretében rendre fél hattól, Szent Ritáról elmélkedve.

Május 26-án, húsvét hatodik vasárnapján több száz zarándok érkezett Nagymagyarra, immár délután kettőtől. A lelki program a zarándokok fogadásával, gyónási lehetőséggel, litániával, Szent Rita-ájtatossággal vette kezdetét.

Az ünnepi szentmise öt óra után kezdődött, főcelebránsa mons. Zvolenský Stanislav pozsonyi érsek-metropolita volt. A papsággal, kispapokkal, ministránsokkal együtt vonult be a plébániáról, ahogy az ünnepi szónok, dr. Fábry Kornél atya, a jövőre Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára is.

Az evangéliumot Molnár Tamás atya, a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztora olvasta fel. Fábry Kornél atya szentbeszédében érdekes élettörténeteket említett. Például egyszer egy kisgyermek a homokozóban talált valamit, nagy erőt kifejtve próbálta kihúzni, mert kíváncsi volt, mi az a tárgy, de nem bírt vele. Erre odajött az édesapja és megkérdezte tőle: Kedves fiam, minden erődet bevetetted a tárgy kihúzásába? Igen, felelte a fia. Nem, gyermekem, engem nem kértél meg. Velem együtt sikerült volna. Bizony, így van ez, ahogy a reménytelen ügyek, dolgok segítője, védőszentje, Szent Rita is segít, amikor erőre van szükségünk, s a Jóisten segítségével képesek vagyunk a nélküle lehetetlenre is.

Indul a körmenet a templomból a falu főutcáján (Fotó: Zilizi Kristóf)

A szentmisét többen a templomon kívülről követték figyelemmel, ahol első alkalommal vetítőn volt nézhető, és padokat is kihelyeztek. Szent Rita-énekek is elhangzottak Németh Dávid kántor vezetésével, illetve szép orgonajáték kíséretében.

A mise vége előtt Naszvadi Sándor nagymagyari esperesplébános megkérte az érsek atyát, áldja meg a hívek által hozott Szent Rita-rózsákat. Ezt követte a körmenet, elöl a fúvószenekarral, zászlókkal, ministránsokkal, kispapokkal, papsággal, az Eucharisztiával, a baldachin alatt az érsekkel a falu főutcáján.

Visszaérve a templomba, Naszvadi esperes úr mindenkinek köszönetet mondott, kiemelve, örömmel látta, hogy az ő vidékéről, az Ipoly mentéről, Ipolyságról, Palástról is zarándokoltak ide hívek a közelebbi, csallóközi, mátyusföldi, illetve zoboralji egyházközségeken kívülről is. A búcsúi mise érseki áldással ért véget.