Illusztráció (eduline.hu)

A szlovákiai pedagógusok mindössze 4,5 százaléka véli úgy, hogy a tanári munkát társadalmi megbecsülés övezi, derül ki az OECD TALIS 2018 nemzetközi felmérés eredményeiből. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) országainak átlaga 25,8 százalék.

Ezen a téren az összes OECD-tagállam közül Szlovákia szerepel az utolsó helyen, így volt ez 2013-ban is.

Az OECD országaiban a tanárok 22,2 százaléka nyilatkozta azt, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása terén intenzív továbbképzésre van szüksége. Szlovákiában ez az arány 26,5 százalék.

A TALIS felmérés azt is vizsgálja, hogy a tanárok milyen oktatási tevékenységet végeznek, illetve milyen módszereket, stratégiákat alkalmaznak a tanórákon. A szlovákiai pedagógusok mintegy 85 százaléka – több mint az OECD átlag – alkalmazza a tanórákon a következő stratégiákat: elmagyarázom a tanulóknak, mit kell megtanulniuk, vagy elmagyarázom az összefüggéseket a régi és az új tananyag között, vagy a tanóra elején meghatározom a célokat, illetve összefoglalom az előző órákon átvett tananyagot.

A felmérés eredményeit ismertető Martina Lubyová (SNS) oktatási miniszter elmondása szerint

az OECD átlagához képest jóval kevesebb szlovákiai pedagógus engedi a diákokat kisebb csoportokban dolgozni, hogy közösen találjanak megoldást az egyes problémákra és feladatokra (40,2%), kevesebben mutatnak a tanulóknak olyan feladatokat, amelyeknek nem egyértelmű a megoldása (29,9%) és kevesebben kérik olyan projektek elkészítését is, amelyek legalább egy hetet vesznek igénybe (15,8%).

Az OECD-tagállamok pedagógusainak 92,3 százaléka és a szlovákiaiak 93,2 százaléka azért döntött a tanári pálya mellett, mert úgy vélik, a hivatásuk lehetővé teszi, hogy befolyásolják a gyerekek és a fiatalok fejlődését. 88,2 százaléknyian (Szlovákiában 92,3 százaléknyian) azért választották ezt a pályát, mert a tanítást értékes társadalmi munkának tekintik.

A felmérés eredményei szerint az OECD tagországaiban, így Szlovákiában is a pedagógusok több mint 90 százaléka részt vett tavaly legalább egy továbbképzésen. Az igazgatók esetében ez az arány még magasabb – 99 százalékos.

A szlovákiai tanárok csaknem 43 százaléka ugyanakkor úgy véli, hogy a továbbképzés túl drága, és hiányzik az ösztönző erő is. A szlovákiai igazgatók több mint 47 százaléka a megfelelő továbbképzési lehetőségek hiányára panaszkodott.

Az OECD TALIS a legnagyobb nemzetközi felmérés, amely a tanárokra összpontosít. A felmérésbe összesen 260 ezer pedagógus kapcsolódott be az OECD 31 tagállamából, illetve 17 további országból és régióból.

Szlovákia a 2008-ban, 2013-ban és 2018-ban készített felmérésben is részt vett. Tavaly 181 oktatási intézmény 3 046, az alapiskolák felső tagozatán, illetve a nyolcosztályos gimnáziumok alsó tagozatán tanító pedagógusa, valamint 180 iskolaigazgató kapcsolódott be. Szlovákiában a felmérést az Oktatásügyi Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete (NÚCEM) végezte el 2018. április 30. és május 11. között.

(TASR)