Antala Éva (k.) (Fotó: Antala Zsuzsanna)

Antala Éva nagyölvedi református lelkész két évtizednyi börtönmissziós tevékenységét Charles W. Colson-díjjal jutalmazták. A kitüntetést június 20-án a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen adták át. 

„A díjat a Magyar Testvéri Börtöntársaság ítélte oda a húszéves önkéntes börtönmissziós munkámért. Az elmúlt két évtizedben Szlovákia mellett nemzetközi szinten, főleg Magyarország területén végzem az önkéntes munkát” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Antala Éva lelkipásztor, a Szlovák Testvéri Börtöntársaság ügyvezető igazgatója.

A társaság minden évben két önkéntesnek ítéli meg a Charles W. Colson-díjat, olyan személyeknek, akik kimagaslóan teljesítenek a hazai, illetve a nemzetközi börtönmisszió égisze alatt. A díjra jelölések érkeznek, s idén a felvidéki református lelkésznő kapta a legtöbb jelölést. A kitüntetettek egyike római katolikus vallású, a másik pedig a protestáns felekezetek képviselője.

Mint elmondta:

„Nagy meglepetés és hatalmas megtiszteltetés volt számomra a díj odaítélése. Nagyon hálás vagyok érte a munkatársaimmal együtt, akik mellettem szintén önkéntesként vesznek részt a misszióban.”

Hozzátette, ez nem egyszemélyes misszió, hanem csapatmunka.

A börtöntársaság az önkéntes hiterősítés eszköze

Charles W. Colson a Nemzetközi Testületi Börtöntársaság megalapítója, Nixon amerikai elnök főtanácsadója volt, aki politikai fogolyként börtönbe került.

Szabadulása után, megtért hívő emberként felkereste egykori társait. Így hirdette Krisztus evangéliumát a megtérés lehetőségével. Kezdeményezéséhez fokozatosan társakat toborzott, ezáltal alapította meg a társaságot, mely napjainkra világszervezetté nőtte ki magát.

A Charles Colson-díj (Fotó: Antala Zsuzsanna)

A nemzetközi társaságon belül országonként alakultak testvéri börtöntársaságok. „A társaságon belül laikusok és lelki vezetők egyaránt önkéntesként járják a börtönöket. Bibliaórákat, istentiszteleteket tartunk, ugyanakkor a beszélgetésekre is nagy hangsúlyt fektetünk” – magyarázta a lelkész.

Mint Antala Éva elmondta:

A misszió során nem csupán a fogvatartott lelki gondozásával foglalkoznak, hanem a családjának és gyermekeinek is szerveznek foglalkozásokat.

A szabadságvesztésüket töltők gyermekeinek nyári időszakban táborokat rendeznek. Karácsonykor ajándékcsomagokat készítünk, nagyon szerteágazó a munkánk – jegyezte meg.

Antala Éva rendszeresen megfordul a Zselíz melletti börtönben, ugyanakkor Nyitrán, Pozsonyban is végzett ilyen missziót. Magyarországon leginkább a szlovák elítélteket keresi fel. Járt többek között a váci, a székesfehérvári, a szegedi büntetés-végrehajtási intézetben.

A két testvéri börtöntársaság nagyon jó kapcsolatban van. Mint Antala Éva kifejtette: a Szlovák Testvéri Börtöntársaság az elmúlt húsz évben számtalan programot vett át a magyarországi társaságtól, többek között magyar vallási irodalommal látták el a szlovákiai szervezetet.

A nagyölvedi lelkésznő 1999-ben egy konferencia folyamán ismerkedett meg a misszióval. A református egyházból elsőként végezte el a misszióhoz szükséges képzést. Mindebben a magyarországi társaság segítette.

A Szlovák Testvéri Börtöntársaság egy ökumenikus szervezet, ahol a reformátusok mellett többek között római katolikusok, baptisták, evangélikusok vesznek részt a misszióban.