(Fotó: ec. europa.eu)

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2011 februárjában fogadta el a polgári kezdeményezés intézményét, egyben uniós rendeletet hoztak az arra vonatkozó eljárásokról. Ennek értelmében a polgári kezdeményezés lehetővé teszi az Európai Unió polgárainak, hogy konkrét jogi intézkedéseket kezdeményezzenek a környezetvédelem, a mezőgazdaság, az energiaügy, a közlekedés, a kereskedelem terén, azaz mindazon területen, amely a polgárok javát szolgálja, életkörülményeiket javítja, kulturális kibontakozásukat segíti. Mindezt a demokrácia értelmében, amely minden európai uniós polgárt alapvetően megillet.

A polgári kezdeményezést hét felnőtt, választójoggal rendelkező uniós állampolgár indíthatja, akik állandó lakhelyük szerint legalább hét különböző tagállamot képviselnek. A kezdeményezés indításához polgári bizottságot kell létrehozni, amely bizottságnak csak egyének lehetnek a tagjai, szervezetek nem indíthatnak kezdeményezést, de népszerűsíthetik, támogathatják azt. Miután összegyűjtötték a kezdeményezéshez szükséges egymillió aláírást, állampolgári támogatást, és azt benyújtották, az Európai Bizottságnak döntést kell hoznia, hogy eljár-e az ügyben vagy sem.

A kezdeményezést bármely uniós polgár, aki elérte az európai parlamenti választásokon való részvételhez szükséges életkort, aláírhatja, ehhez papíron vagy elektronikus formában ki kell töltenie egy nyilatkozatot.

Amennyiben összegyűlik az egymillió aláírás, az Európai Bizottság fogadja a szervezőket, akik részletezhetik a felvetett kérdéseket, kifejthetik véleményüket, majd a Bizottság hivatalos választ fogad el, amelyben elmagyarázzák, hogy milyen intézkedéseket javasolnak, illetve megindokolják, ha nem javasolják a kezdeményezés elfogadását és megvalósítását. Ezt a választ a biztosi testület hivatalosan elfogadja és az EU minden hivatalos nyelvén közzéteszi.

Amennyiben a Bizottság a kezdeményezést elfogadja, akkor jogalkotási eljárást indít és elfogadás esetén jogszabály válik belőle, azaz érvényes lesz.

2019. május 7-én Európai Polgári Kezdeményezés indult Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért címmel, amelynek végső határideje 2020. május 7.

Tehát eddig kell összegyűjteni a kezdeményezés benyújtásához szükséges aláírásokat. Amennyiben támogatni szeretnék a felvidéki magyarságot is erősen érintő kezdeményezést, a formanyomtatvány kitöltésével megtehetik. A formanyomtatványban minden mezőt ki kell tölteni és ki kell választani azt az országot, amelynek az aláíró állampolgára, illetve ahol a lakhelye van.

A kezdeményezés lényege, hogy a szervezők és az aláírók kérik, hogy

az Európai Unió kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól.

Ezeket a régiókat kívánatos lenne úgy fejleszteni, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit oly módon biztosítani, hogy sajátosságaik semmiképpen ne sérüljenek, ne változzanak meg, a kulturális sokszínűség megmaradjon. Meg kell adni nekik az esélyegyenlőséget a strukturális alapokhoz való hozzáféréshez, valamennyi EU-s alaphoz, forráshoz, programhoz.

A kezdeményezés benyújtásához szükséges aláírások összegyűjtése folyamatban van,

a polgári bizottság képviselője Izsák Balázs, helyettese Dabis Attila, Szlovákia, illetve a Felvidék részéről a nyilvántartásba vett szervező Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke.

Valamennyiünk érdeke, hogy a kezdeményezésnek sikere legyen, ezért kellene felelősséggel viseltetni iránta, és aláírásunkkal támogatni azt.