A Selye János Gimnázium krónikáját a 2018/2019-es tanévben is több jelentős esemény gazdagította. Nagy örömünkre Nyitra Megye Önkormányzatának anyagi támogatásával elkezdődött az iskolaépület 1,7 millió euró értékű teljes felújítása, melynek kivitelezője a komáromi Darton Kft. A munkálatok 2020 májusáig tartanak majd.

A tantárgyi és sportversenyeken kiemelkedően szép eredményeket értünk el az elmúlt tanévben. Országos első helyet szereztek diákjaink a spanyol nyelvi olimpián, a német nyelvi olimpián, valamint az Ismerd meg a szlovák nyelvet versenyen, és a Tompa Mihály szavalóversenyen. Második helyen végzett egy diákunk a Pitagorasz Matematikaverseny országos döntőjében. Sportolóink közül országos döntőben szerepelt fiú röplabdacsapatunk, amely iskolánk történetében az eddigi legnagyobb sikerként megszerezte az országos 2. helyet. Egy másik nem várt országos ezüstérem is született, mégpedig atlétikában, a 800 méteres síkfutásban.

Ezek az országos győzelmek és helyezések ilyen magas számban még soha nem fordultak elő iskolánk történetében.

Bár a sporteredmények közül kimagaslik az előbb említett két országos ezüstérem, ám végigtekintve rajtuk méltán vagyunk büszkék szinte minden csapatunkra, versenyzőnkre. A lányok kézilabdában a kerületi bajnokságon a 3., kosárlabdában pedig az 5. helyen végeztek. Tollaslabdában is megtörtént az áttörés, a járási 1. hely után kerületi 4. helyezéssel tértek haza a lányok. Asztaliteniszező lányaink a járási győzelem után a kerületi fordulóból is dobogós, 3. helyezéssel tértek haza. Egyéni atlétáink a kerületi döntőkben 8 dobogós helyet szereztek.

A nem hivatalos versenyek sorából kiemelkedik a Komárom-Komárno futóverseny, ahol közel 100 tanulónk állt rajthoz.

Nagy örömmel nyugtáztuk, hogy nyolcévfolyamos gimnazistáink is nagyon szép eredményeket érnek el korosztályukban, hiszen a lányok kosárlabdában járási 1. helyet szereztek.

Irány Rimaszombat!

Történészeink is kitettek magukért, több verseny országos döntőjében is képviselték iskolánkat. A humán tantárgyak vonalán további sikerek születtek, hiszen a Tompa Mihály szavalóverseny országos döntőjéről 1. és 2. helyezéssel tértek haza diákjaink. A Szép magyar beszéd versenyben kerületi döntő 1. helyet szereztünk, míg az Implom József helyesírási verseny országos döntőjében az 4. és 6. helyen végeztek legeredményesebb diákjaink, amit a Kárpát-medencei döntőben egy nagyon szép 7. helyezés követett. Az angol nyelvi versenyek legszebb eredménye egy kerületi 3. hely.

A természettudományi tantárgyak versenyeiben tanulóink hagyományosan jól szerepelnek. Matematikából az olimpia kerületi fordulójában diákjaink 3 kategóriában egy 1. helyet és három 3. helyet szereztek, egy közülük bejutott az országos fordulóba is. Nyolcévfolyamos „kisgimiseink” az alapiskolások kategóriáiban két 1. helyet, egy 2. és egy 3. helyet is elhoztak a kerületi fordulóból.

Fizikából három kerületi 1. hely, egy 2. hely, valamint az országos döntőben szereplő három tanulónk méltó helytállása, köztük egy országos 6. hely jelentette a legnagyobb sikereket. A biológiaolimpián egy kerületi 7. hely és az ezért kiérdemelt országos döntő volt az idei „termés”. Az informatika területén is kiemelkedő eredmények születtek az iBobor, Infoprog és Zenit informatikai versenyeken.

A felsoroltakon kívül már nem maradt idő és hely a sportolók további járási és kerületi sikereinek, sem pedig az egyéb nem hivatalos tantárgyi versenyek és háziversenyek győzteseinek méltatására, pedig ezeken a további versenyeken legalább még egyszer ennyi szép eredmény és siker született, mint a fentebb felsoroltak. Ismerve tanulóink tehetségét és iskolánk tanárainak munkáját, őszintén bízom benne, hogy ez a folyamat a következő években is hasonlóan folytatódik majd.

Büszkén vettük tudomásul, hogy az elmúlt tanév tanulmányi versenyeinek kiértékelésekor a nyitrai kerület 97 középiskolája között gimnáziumunk immár megszakítás nélkül harmadszor végzett az 1. helyen, a sportversenyekben pedig 2. helyen végeztünk.

A sikerekért természetesen köszönet illeti a diákokat, a felkészítő tanárokat, de ugyanakkor a szülőket is, akik évről évre sok tanulót íratnak be hozzánk. Mindez újabb erőt ad, hogy folytassuk az egykori komáromi jezsuita, majd később bencés gimnáziumok diákjai és tanárai által megalapozott hagyományokat. A tanulók nevelésében továbbra is három pillérre építünk: a magyarság iránti hűségre, a másság tiszteletére és a nagyfokú tudásra.

Testvériskolai kapcsolatokat tartunk fenn a budapesti Szent István Gimnáziummal és a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziummal.