Fábry Kornél atya a nyitrai kálvárián (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A történelmi Nyitra város kálváriai zarándokközpontja immár harmadik éve programsorozattal várja a magyar hívő közösséget, nemcsak Zoboraljáról, de a Felvidék minden részéről. A májusban indult programok között szerepelt a zarándokhely főbúcsúja, mely augusztus 17-én és 18-án tartalmas programmal várta a híveket.

Szombaton több száz magyar felvidéki és anyaországi zarándok látogatta meg a történelmi kegyhelyet, és hódolt a missziós kereszt előtt, mely az 52. Eucharisztikus Kongresszus szimbólumaként járja a Kárpát-medencét.

A Gymes Vegyes Kar és a szabadtéri oltár előtt felállított Missziós Kereszt (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A missziós kereszt liturgikus fogadását Viliam Judák nyitrai megyéspüspök és oltártestvérei végezték. Dr. Zeman István, a nyitrai búcsúk főszervezője tolmácsolta Erdő Péter bíboros-érsek, Magyarország prímásának üzenetét, mely tartalmazta azt a kérést, hogy szlovák nyelven is ismertessék a kereszt történetét, mely a NEK szimbóluma.

„Nagy öröm számomra, hogy a történelmi Nyitrán szlovák testvéreink is tudomást szereznek a Budapesten megrendezendő Eucharisztikus Kongresszusról, és így készülődésünk ideje minden Kárpát-medencei nemzet számára valóban gyümölcsözővé válik. Hiszen a kongresszusok százötven éves történelme folyamán ilyen alkalomra az 1938-as budapesti események óta nem került sor térségünkben, és csak az isteni gondviselés tudja, mikor ér bennünket ismét ilyen kegyelem.”

– üzente a bíboros.

Judák püspök szlovák és magyar nyelven köszöntötte a híveket és fejezte ki örömét a missziós kereszt érkezése, Erdő Péter bíboros üzenete és a katolikus kongresszus megvalósítása felett. A missziós kereszt történetét dr. Zeman István ismertette:

Hódolat a magyar szentek és boldogok ereklyéivel gazdagított missziós kereszt előtt (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A missziós kereszt, az 52. NEK szimbóluma, Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-2009) alkotása, 2007-ben készült, három méter húsz centi magas, bronzborításokkal díszített. A keresztet a 2007-es Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel először, majd az esztergomi bazilika északi kereszthajójában nyert végleges elhelyezést. Ferenc pápa Rómában a magyar püspökök „ad limina apostolorum” látogatása alkalmával 2017 novemberében megáldotta a 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) missziós keresztjét.

Növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait idézi. Díszítőelemei alapján historizáló mű; leveles-indás mintázatában az ősi magyar életfamotívum jelenik meg, a pávaszimbólum megjelenítésével pedig ókeresztény stílusjegyeket is visel.

De a kereszt nemcsak egy – a történelmi múltunk stílusvilágát magán hordozó – egyedi ötvösmunka, hanem ereklyetartó is.

Középpontjában, ezüst tokban a Szent Kereszt-ereklye van elhelyezve, melyet a leveles díszek fordulataiban, magyar, illetve magyar vonatkozású szentek ereklyéi vesznek körbe: Szent Adalbert,  Boldog Salkaházi Sára, Boldog Batthyány-Strattmann László, Szent Gellért, Szent Imre, Szent István király,  Szent László király,  Árpád-házi Szent Margit, Árpád-házi Szent Erzsébet, kassai vértanúk,  Boldog IV. Károly király, Szent Hedvig, Zoborhegyi Szent Zoerard-András, Zoborhegyi Szent Benedek, Szent Márton, Boldog Gizella, Boldog Apor Vilmos, Boldog Romzsa Tódor, Boldog Meszlényi Zoltán, Becket Szent Tamás,  Boldog Brenner János, Boldog drinai vértanúk, Boldog Gojdics Pál Péter, Boldog Hopkó Bazil, Boldog Scheffler János, Boldog Anton Durcovici, Boldog XI. Ince pápa és Boldog Kolesár Anna ereklyéi.

Az 52. NEK ismertető anyagai (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A kereszt ünnepi fogadását a búcsúi szentmise követte, melyet a Budapestről érkezett Fábry Kornél atya, a NEK főtitkára celebrált felvidéki oltártestvéreivel. A liturgikus fogadáson és a szentmisén a Gymes Vegyes Kar szolgált, Varga Imre karnagy vezetésével és orgonajátékával.

Végezetül a kálváriai missziós ház nagytermében Fábry Kornél atya előadását hallgathatták meg az érdeklődők ahol nemcsak a NEK ismeretterjesztő anyagát kapták kézhez a hívek, hanem Kornél atya vetítéssel egybekötött beszámolójában ismertette a kongresszus történetének rövid áttekintését,  előkészületeinek munkálatait, mindazt, amit tudni kell a kongresszuson való részvételről. A hallgatók figyelmébe ajánlotta a világhálón követhető híreket, főbb eseményeket, programokat, tudnivalókat a regisztrálásról, a jelmondatról, a himnuszról és a világméretű ünnepségsorozat minden mozzanatáról.  Mindez a NEK2020, vagy az iec2020 internetes oldalakon található.

Az előkészületek jegyében világméretű szentségimádást is meghirdetnek, melyre november 24-én, Krisztus király ünnepén kerül sor. Dr. Zeman István ígérete szerint a nyitrai kálvária is bekapcsolódik a világméretű eseménybe a zoboraljai magyar hívekkel.

A NEK missziós keresztje előtt két napon át hódolhatott a hívő közösség a nyitrai kálvárián. A kereszt mindaddig tovább vándorol, amíg 2020. szeptember 13. és 20. között Budapesten megvalósul az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, az a világméretű ünnepség, melynek célja az Eucharisztia megismerése és tiszteletének elmélyítése, egyben tanúságtétel a világ felé. Az 1881 óta rendszeresen megszervezett egyhetes nemzetközi rendezvény a katolikus egyház tanítása szerint az oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztust hirdeti és ünnepli.