A díjazottak Semjén Zsolttal és Potápi Árpád Jánossal (Fotó: Cservenka Judit/Felvidék.ma)

Az Országház Tisza Kálmán termében először került sor a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díj átadására, amely – a miniszterelnöki rendelet értelmében – a külhoni magyar közösségekért a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, a nemzet örökségének megőrzésében, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végző magyarországi és külföldi személyeknek és szervezeteknek adható. Átadására augusztus 20-i nemzeti és állami ünnepünk alkalmával kerül sor.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ünnepi beszédét azzal kezdte, hogy „az egy és oszthatatlan magyarság” elismerését fejezi ki a díj, minden nemzetrész megjelenik a díjazottak körében, éppen ezért jelentőségét az elnevezésnek is ki kell emelnie, ezért választották a tavaly elhunyt nemzet művésze, Kossuth-nagydíjas néprajztudós, a Magyar Művészeti Akadémia néhai tagja: Kallós Zoltán nevét.

Semjén Zsolt szólt arról, hogy Kallós Zoltán miért „iránymutató csillag az egyetemes magyarság egén”, de legfontosabb vonásként azt emelte ki, hogy nemcsak szerette a magyarságot, hanem „szerelmes volt a magyarságba”, szolgálatát küldetésnek tartotta. Kallós Zoltán nem a „világ végére” ment el értékeket kutatni, hanem itt, a mi világunkban gyűjtött olyan értékeket, amelyekről eszünkbe sem jutott volna, hogy azok. Nagyszüleink, dédszüleink örökségéről van szó, amit felkutatott, összegyűjtött, kimunkálta és az egész világ számára a legmagasabb szinten felmutatta a magyarság értékeit, hogy megtartó erő legyen.

A díjátadóra az Országház Tisza Kálmán termében került sor (Fotó: Cservenka Judit/Felvidék.ma)

A díj reprezentálja az egyetemes magyarságot, amely akkor tud megmaradni, ha minden nemzetrésze megmarad. Ezért minden nemzetrész felelős önmagáért, a többi nemzetrészért és az egyetemes magyarságért is.

E zárógondolat után Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára átadta a – hivatalos megfogalmazás szerint – Magyarország miniszterelnöke által adományozott Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjakat.

Gergely Andrást, Csíkszentmárton polgármesterét kitartó munkája, az együttműködésre irányuló szemlélete, a közössége iránti hajthatatlan elkötelezettsége mellett az I. világháborús úzvölgyi haditemető felújításáért, az ott nyugvó katonák emlékének ápolásáért ismerte el a díj.

Európa legészakibb magyar színháza, a fél évszázaddal ezelőtt alakult Kassai Thália Színház magas színvonalú produkcióiért és a felvidéki magyar nyelvű színjátszás életben tartásáért kapta a kitüntetést, amelyet Czajlik József igazgató vett át.

Tóth László (b) és Czajlik József (j) Fotó: Cservenka Judit/Felvidék.ma

Katona Mihályra, Korond község polgármesterére, aki ötödik mandátumát tölti települése élén, nemcsak becsülete és kitartó munkája miatt figyelt fel a közvélemény, hanem nemzeti szimbólumaink és anyanyelvünk használata miatt reá mért aránytalan és igazságtalan bírság miatt is.

A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház negyedszázada vállal kiemelkedő szerepet Kárpátalján a magyar nemzeti értékek megőrzésében, továbbadásában és a színházi műfaj hazai és Kárpát-medencei népszerűsítésében. Kacsur András igazgató vehette át a díjat.

A 2010 óta működő Kincses Kolozsvár Egyesület a Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozatának megteremtésével olyan kisugárzó példát teremtett, amely Erdély más településeit is számos hasonló fesztivál elindítására ösztönözte. Az éppen zajló Kolozsvári Magyar Napok miatt az egyesület képviselője egy későbbi időpontban tudja átvenni a díjat.

A Kossuth Rádió Határok nélkül című műsora budapesti szerkesztőségét és Kárpát-medencei tudósítóit az elszakított nemzetrészek és a diaszpóra magyarsága életéről szóló naprakész, hiteles és emberközpontú tudósításaikért és elkötelezett nemzetszolgálatukért kapta az elismerést, amelyet Lánczi Ágnes kiemelt szerkesztő vett át.

Benkei Ildikó és Beregi Anikó, a Határok nélkül szerkesztői (f)/Lánczi Ágnes a Határok nélkül stábja nevében a díjjal (Fotó: Cservenka Judit/Felvidék.ma)

A Pannónia Alapítvány a Pannon Televízió, Pannon Rádió, a Szabadkai Magyar Rádió és a pannonrtv.com honlap működtetésével szolgálja a vajdasági magyar anyanyelvű tájékoztatását és erősíti a magyar-szerb kapcsolatokat. A migránsválság idején készített hiánypótló tudósításaiért méltán vehette át a kitüntetést Bodzsoni István ügyvezető igazgató.

Későbbi időpontban veszi át a díjat Puricelliné Szabó Éva, az Argentínai Magyar Intézmények Szövetségének volt elnöke, aki több évtizedes áldozatos munkát végzett az ottani magyar közösség identitásának megőrzéséért.

Tóth László író, költő, műfordító, irodalomtörténész, szerkesztő és kiadó a felvidéki magyar irodalom és művelődéstörténet gazdagításában betöltött tevékenységéért kapta a Kallós Zoltán díjat.

Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének is méltán jár az elismerés anyanyelvi tanár-, fordító- és újságíróképzésért, valamint a tudományos kutatások és kiadványok megjelentetéséért, ami hat évtizede járul hozzá a vajdasági magyar kulturális utánpótláshoz és az ott élő magyarok identitásának megőrzéséhez. A díjat dr. Toldi Éva tanszékvezető vette át.