Horthy István tartalékos főhadnagy a keleti fronton, bevetés előtt (Forrás: MNM Történeti Képtár)

Karol Sidor háborús körülmények közepette képviselte a Szlovák Köztársaságot a Vatikánnál 1939-től 1945-ig. Ennek a háborúnak pedig az volt az egyik jellegzetessége, hogy még a szövetségesek is féltékenyen figyelték egymást, a háború után megvalósuló új Európára készülve…

1942. július 6-ai dátummal érdekes bejegyzés található Karol Sidor naplójában: „Tegnap este monsignore-t meglátogatta a vatikáni román követség tanácsosa, és érdekes hírt hozott. Budapesti követségük megbízható forrásból megtudta, hogy Serédi bíboros a múlt hónapban miért járt a Szentatyánál. Állítólag egy tervhez akarta megnyerni a Vatikán támogatását. Az elképzelés az, hogy Horthy István, Horthy Miklós kormányzó helyettese felvenné a katolikus vallást, ezután pedig megkoronáznák Szent István koronájával. Magyarország pedig visszakapná a Szent Korona országait: Erdélyt, Szlovákiát, Horvátországot. A tanácsos ezek után elmondta, hogy a római román diplomaták legfőbb feladata az lesz, hogy vatikáni forrásból is megerősítsék az információt, és arra kérte Sidort, hogy ő is kérdezősködjön a kapcsolatainál.”

Habár Sidor nem nagyon hitt az információ valódiságában, inkább német intrikát sejtett mögötte, hogy így akartak feszültséget kelteni a szövetségeseik között, mert arra gyanakodtak, hogy a magyarok az angolok felé tapogatóznak egy különbéke reményében.

Eddig a bejegyzés, ami, valljuk be, nem is különösebben érdekes, hiszen ezekben az években tucatjával keringtek hasonló pletykák a vatikáni diplomácia köreiben. Nem egyről Sidor is ír a naplójában. Ami mégis különös pikantériát ad ennek a szóbeszédnek, az a tény, hogy alig másfél hónappal a Horthy fiú tragikus repülőgép-balesete előtt röppent fel…