Nagy formátumú, reprezentatív kötet jelent meg Nyitra vidékének középkori falfestészetéről a Teleki László Alapítvány kiadásában, Kollár Tibor gondozásában.

A gazdag emlékanyagot Ilko Krisztina, a Cambridge-i Egyetem doktoranduszhallgatója mutatja be, melyről kivételes kvalitása dacára mindeddig nem született átfogó munka.

E hiányosság oka főként az, hogy a falképek nagy része csupán az elmúlt évtizedek restaurátori kutatása nyomán került elő.

Számos újonnan felfedezett emléket pedig – így a szádoki templom gazdag, szinte az egész templomot kitöltő freskódíszítését és a zselízi templom értékeit – először publikálja a szerző. A kötet hat templom freskóanyagát mutatja be: Gímeskosztolány (Szent György-templom), Nyitrakoros (Szűz Mária-templom), Szádok (Szűz Mária-templom), Nyitra (Szent Emmerám-székesegyház), Zselíz (Szent Jakab-templom), Poruba (Szent Miklós-templom).

A gyönyörű, sokszor egész oldalt betöltő színes reprodukciókkal (Mudrák Attila munkája) kísért szövegben a fiatal szerző beavatja az olvasót a nyitrai régió középkori falképeinek témakörébe mintegy 400 oldalon.