Amennyiben szeretnél egy olyan csapatba tartozni, ahol értékes tudással felvértezett, tehetséges fiatalok félszavakból is megértik egymást és képesek a stafétabot átvéve a jövő alakítására a felvidéki magyar közösség érdekében, ne habozz, jelentkezz augusztus 25-ig és légy „esterházys”!

Az akadémia prioritásként kezeli, hogy a magyarok megmaradjanak és boldogulni tudjanak a Kárpát-medencében, amihez eszközt nyújt az Esterházy Akadémia által nyújtott szellemi műhely.

Gubík Lászlónak egy álma teljesült, amikor egy olyan, hazai fiatalok számára kialakított szellemi műhely nyitotta meg kapuit, ahol egy baráti közegben, együtt, egymást ösztönözve nőnek fel azok a diákok, akik közéleti pályára készülnek, legyen az aktív politikai szerepvállalás, újságírás vagy szakmai háttérmunka. Az intézmény igazgatójával, Gubík Lászlóval készült interjú az alábbiakban olvasható.

Mikor és milyen céllal nyitotta meg kapuit az akadémia?

Az Esterházy János halálának 60. évfordulója apropóján meghirdetett Esterházy-emlékévben, azaz 2017-ben, közvetlenül a mártír gróf hamvai zoboraljai szülőföldbe helyezésének előestéjén nyitotta meg kapuit 20 növendékkel Martoson az Esterházy Akadémia. A fiatal intézmény határozott célja a közéleti tehetséggondozás és az utánpótlás nevelése. Célcsoportunkat egyetemisták, doktoranduszok és friss diplomás fiatalok képezik, így az első évfolyamban megtalálhatók az összes felvidéki országos ifjúsági szervezet vezetőségi tagjai, valamint magyarországi és szlovákiai egyetemi városok hallgatói, illetve az egyes szak- és tudományterületek kapcsán is reprezentatív növendéksereggel dolgozunk.

(Fotó: Esterházy Akadémia)

Hogyan érvényesül a hallgató akadémiai tanulmányai által?

Az Esterházy Akadémia működése négy félévre oszlik és hét pillérre épül: szakmai képzésre, kommunikációs tréningekre, mentorprogramra, külföldi tanulmányutakon való részvételre, közösségi és jótékonysági munkavégzésre, az Esterházy Kaszinó szervezése által közéleti estek és kihelyezett képzések megtartására és az Esterházy-örökség ápolására.

A növendékeket a felvidéki és magyarországi közélet és tudományos élet kiemelkedő képviselői készítik fel félévekre lebontott tanterv alapján a közéleti pályára. Az előadások mellett kommunikációs és retorikai tréningeket folytatunk kétheti rendszerességgel péntek estétől szombat délutánig. A Martosra való eljutást az akadémia kisbusza segíti, a felvételt nyert növendékek pedig költségtérítés és motiváció gyanánt ösztöndíjban is részesülnek.

Milyen képzést nyújt?

Az első félév a felvidéki közéletről szól. Célunk, hogy a jövő vezetői és véleményformáló nemzedékei ismerjék meg annak a közösségnek az életét és történelmi összefüggéseit, melyet egyszer különböző szinteken képviselni fognak. A második félév az eszmetani alapvetések elsajátítását szolgálja, illetve betekintést nyerhetnek szerkesztőségek, rádiók, televíziók vagy épp az online média működésébe. A harmadik félév a politikaelmélet világába vezeti a hallgatókat, a negyedik pedig a gyakorlati politizálásra, újságírásra és kampánytechnikák elsajátítására készíti fel őket.

A gyakorlati képzés során beszédművelést, retorikát, tudósítást, hírszerkesztést, blogírást, érveléstechnikai vagy újságírói gyakorlatokat sajátíthatnak el. Az elméleti és gyakorlati képzés mellett pedig az oktatók a növendékek mentorálását is vállalják, így az „esterházysok” saját meglévő vagy későbbi szakmájuk mellett komoly pártfogót kapnak. Ennek köszönhetően tanulóink olyan helyeken folytathatnak gyakornoki munkát, mint a Lakiteleki Népfőiskola, a Magyar Televízió vagy épp az Alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont.

Hogyan összpontosulnak a tanulmányok és a képzés egy ember múltja köré?

A képzés részét képezik az Esterházy János életpályájához kötődő helyszíneken megvalósuló rendezvények látogatásai, így évről évre ott vagyunk a budapesti Szép utcában, a prágai motoli temetőben vagy az Olmütz melletti mirovi várbörtönnél.  Felfogásunk szerint a nemzetközi tapasztalatok megszerzése nélkülözhetetlen a közéleti pálya kiteljesedéséhez. Programjainknak köszönhetően az akadémisták jártak már Brüsszelben, Strasbourgban, Genovában, Zágrábban, Bakuban és Tbilisziben is, és alig van hónap, hogy ne akadna egy-egy nemzetközi ifjúsági konferencia vagy egyéb fórum, ahová a felvidéki reménységeket kiküldhetjük.

(Fotó: Esterházy Akadémia)

Miért fontos Esterházy kultuszának megismertetése a felvidéki fiatalsággal?

Az Esterházy-örökség ápolása az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközponttal és egyéb, Esterházy Jánoshoz köthető szervezetekkel történő együttműködés, továbbá az Esterházy János szellemiségét hordozó rendezvények látogatása, illetve saját jótékonysági akciók és kulturális rendezvények szervezése által valósul meg. Szeretnénk tevékenyen részt vállalni a boldoggá avatási eljárás segítésében. Ha olyan generációk nőnek fel a Felvidéken, melyek tagjai képletesen szólva az anyatejjel szívják magukba az „esterházyságot”, akkor biztos kezekben lesz a felvidéki magyarság jövője.

Miért épp Martos?

Hogy a felvidéki magyarság egyik leginnovatívabb és legambiciózusabb intézményét miért épp egy Komárom melletti kis faluba hoztuk? Egy évnyi működés után, 2018 adventjének első vasárnapja után adtuk át az Esterházy Akadémia új otthonát. Egy magyar-szlovák határon átnyúló együttműködési program keretein belül Martos község 1,3 millió eurót nyert el. Az uniós forrásokból a Martosi Szabadegyetem területén egy egész évben működő rendezvényligetet és népfőiskolát építünk, melynek első, már álló és működő létesítménye az Esterházy Akadémia. Jövőre elkészül a családi kalandpark, a jurtamúzeum, a tánccsűr, a sportpályák, a vízi tanösvény és a színpadok is, így egy valódi közösségi szigetté varázsoljuk Martost a felvidéki magyarság számára.

Összegezve tehát, Martos község természeti szépségeire és népi hagyományaira, a környék nagyjainak szellemi örökségére, a Martosi Szabadegyetem fiatalok tömegeit megmozgató hatására és az Esterházy Akadémia tehetséggondozó tevékenységére építve egy rendezvényligetként és népfőiskolaként is működő otthont álmodtunk meg Jókai vadregényes tájába ékelve, amely az év 365 napján működő rendezvényközpontként és egyfajta felvidéki elitképzőként is működne, jótékony hatással bírva ezáltal a turizmusra és biztosítva a régió közéleti utánpótlását.

Ha érettségivel rendelkezel, s még nem múltál 31 éves, és kedvet kaptál az „esterházys” kihíváshoz, ne habozz,  jelentkezz augusztus 25-ig az info@esterhazyakademia.eu címen.
A mellékletben megtalálod, hogy mire van szükség a jelentkezéshez.
Vár az Esterházy Akadémia! Hivatásunk magyar, küldetésünk európai!
További információ és a jelentkezés az alábbi honlapon.