Folyik az aláírásgyűjtés az Összefogás Mozgalom bejegyzéséhez. Az aláírásgyűjtésben részt vesznek civil szervezetek és a Csemadok is. Az Új Egység álláspontja a kérdésben az, hogy egy választási párt létrehozásában résztvevő személyek és szervezetek tisztában akarnak lenni a célokkal, és főleg a programmal. Program nélkül elindítani egy pártot hazardírozás.

A felvidéki magyarság igényli az összefogást, de azt alulról szervezve képzeli el, nem felülről irányítva, titkos háttéregyezkedések kíséretében. Az Új Egység Mozgalom nem kapott hivatalos felkérést ez ügyben, csupán személyes megszólítást, az egyeztetésekbe nem vonták be, ezért az elnökség úgy döntött, hogy az összefogást, mint elvi célt továbbra is támogatva a tagság lelkiismeretére bízza a döntést, hogy részt vesz, vagy
nem az aláírásgyűjtésben.

Az összefogás és az egység megteremtése továbbra is legfőbb prioritásunk marad, de csak elvek és világos célok mentén, új arcokkal. Nem akarunk kerékkötői lenni semmiféle egyezségnek, de alapelveinkhez hűen olyan politika megteremtésén ügyködünk, amely a legszélesebb társadalmi támogatottsággal bír.

Az Új Egység elnöksége