Átadták, de még nem nyílhatott meg a Református Alapiskola Rimaszombatban (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Rimaszombatban összesen 47 elsős kezdte meg tanulmányait egyelőre a város egyetlen magyar iskolájában, a Tompa Mihály Alapiskolában. Minisztériumi besorolásra vár a Református Alapiskola, ha szeptember 15-ig engedélyt kapnak, első és ötödik évfolyammal kezdik a tanítást.

Az oktatási tárca engedélye nélkül nem nyílhatnak meg az osztályok, s nem kezdheti meg működését a Gólyavár Óvoda mellett szeptember 1-én, vasárnap ünnepélyesen átadott Református Alapiskola.

Kevés jelentkező miatt a rimaszombati Creatív Magániskola és a Tompa Mihály Alapiskola Nyugat lakótelepi épületében sem tudták elindítani a 2019/2020-as tanévben a magyar első osztályokat. A Dúsa úti roma lakótelepen viszont 26 kiselsős van a magyar osztályokban. Az óvoda- és iskolaépítők pedig abban reménykednek, hogy a városban is fordulnak a demográfiai mutatók.

A Református Alapiskola épületének átadása Rimaszombatban (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A vasárnapi ünnepségen többen is hangsúlyozták, hogy a református egyházközség általi építkezések az asszimiláció megállításához járulnak hozzá, lehetőséget teremtve,

hogy minden magyar gyermek magyar oktatási intézményben tanulhasson, és megőrizve anyanyelvét eltéphetetlenül csatlakozhasson a magyar kultúrához.

A Tompa Mihály Alapiskola Šrobár utcai főépületében még festési munkálatok fogadták szeptember 2-án, hétfőn az ünnepi tanévre érkezőket, akiket a város nevében Rigó László alpolgármester köszöntött, s Tóth Csilla igazgatóhelyettes üdvözölt. A tanévet Orosz István iskolaigazgató nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy az iskolaközösség az összetartozás, a nemzeti örökség megőrzésének a szellemében kíván működni a jövőben is.

„Ne a hibák keresése, az ellentétek kiélezése jellemezze a közösségünket, hanem az együttműködés. Csak közösen, pedagógusok, diákok, szülők és iskolabarátok lehetünk eredményesek” – szögezte le Orosz István.

Felújítás alatt a Tompa Mihály Alapiskola bejárati homlokzata (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A főépület műemlék, így egy hosszabb ügyintézés után önkormányzati forrásból és önerőből újítják fel egyelőre a bejárati rész homlokzatát. A város 23 ezer euróval támogatta a felújítást, az összköltség majdnem 50 ezer euró lesz. A tervek elkészültek a teljes épületre, így a források megszerzését követően a szép, patinás, több mint 110 éves épület megújulhat.

„Iskolánkban sok változás történt az elmúlt évtizedben, de mostanra már állandósulni látszik a pedagógusgárda. Ez a jövőben változhat. Nem mehetek el amellett, hogy nyílik egy másik alapiskola a városban. Ebben a tanévben erre fel kell készülnünk. Áprilisban megtartják a beiratkozásokat, akkor válik nyilvánvalóvá, hogy kik lesznek azok a jövőbeli 2-5. évfolyamba járó diákok, akik már nem itt folytatják a tanulmányaikat, hanem átmennek a Református Alapiskolába. Nincs bennünk harag. Köszönet és hála, hogy eddig minket látogattak. Itt jegyzem meg, hogy idén összesen csak hat gyerek hagyott itt minket, s ment át a nyolcéves gimnáziumba” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Orosz István, a Tompa Mihály Alapiskola igazgatója.

Kifejtette, a Tompa Mihály Alapiskolának 70 alkalmazottja van, 24 osztályban 540 diákkal működnek, a kétharmaduk a főépületben tanul.

Tanévnyitó a több mint 110 éves Tompa Mihály Alapiskola udvarán (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„A jövő tanévtől, ha nagyobb arányú lesz a diákok elmenetele, megváltozhat a tanári kar is. Az idei osztálylétszám-csökkenés még nem vezetett elbocsátáshoz, mivel többen anyasági szabadságon vannak. Ha hosszabb távon 5-6 osztályt elvesztünk, és csökken a normatíva, akkor a másik épületet is teljesen fel kell adnunk, amit már ma is csak úgy tudunk működtetni, hogy a költségek felét az ott üzemelő középiskola átvállalja” – mondta Orosz.

Mint ismert, tíz évvel ezelőtt szűnt meg a Ferenczy István Alapiskolaként működő intézmény a Nyugat lakótelepen, s olvadt be a Tompa Mihály Alapiskolába.

Megtudtuk, a Nyugat lakótelepi épületből Ádám Judit lemondott igazgatóhelyettesi pozíciójáról, s átjött a főépületbe, itt fogja tanítani az elsősöket, a másik első osztályt Mura Tímea kapta. A lakótelepi, Novomeský utcai kirendeltségen Papp Zsolt lett az igazgatóhelyettes.

Az 1. a osztályban (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program támogatásának köszönhetően Rimaszombatban 2018. szeptember 4-én tették le az új Református Óvoda alapkövét. Alig egy év alatt épült fel az új intézmény a Gorkij utcában, a Tompa Mihály Református Gimnázium iskolakertjében. Mind az alapkőletételtél, mind az átadásnál Grezsa István, a programért felelős miniszteri biztos mondott beszédet.

Grezsa István kifejtette, jövőre Magyarországon a nemzeti összetartozás évét hirdetik meg Trianon 100 éves évfordulóján. Ez az összetartozás azt jelenti, hogy határoktól függetlenül újra egy nemzetként tudjunk működni. Mint mondta,

Európa nem ad alternatívát a nemzeti önazonossággal szemben. A népeket eddig is a közös összefogás, a keresztény értékek védelme tartotta meg.

Elmondta, a magyar kormány politikája arról szól, főleg az elmúlt tíz évben, hogy „szuverén döntési jogunkat visszanyerve lépjünk ki a hazai bennszülötti létből. Stabil, modern Magyarország nem képzelhető el fejlődő határon túli nemzetrészek nélkül.” Majd hozzátette, el kell érnünk, hogy az utódnemzetek ne egymás rovására éljék meg önazonosságukat.

Grezsa István (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Most kell feltűrni az ing ujját, és dolgozni, amit lehet, helyrehozni abból a veszteségből, amit mi Trianonként élünk meg a szívünkben, hogy meghaladjuk annak káros következményeit. A Felvidéken 10 új óvodát avathattunk, zömében a református keresztyén egyház építésében, és 132 óvoda megújulását támogattuk. Újabb forrásokat találtunk, hogy a hiányzó óvodák felújítását is elkezdhessék. Mindez a többségi nemzetet is erősíti, s nincs kárukra, ha gazdagítja őket a magyar állam. Hiszen ez a föld akkor is Szlovákiához tartozik, ha itt magyar gyerekek tanulnak magyarul. Ezek viszont csak falak, de ami a falakon belül történik, az itt Rimaszombatban is nem más, mint a magyar jövő” – fogalmazott Grezsa.

A jó magyar nevelést igyekeznek megadni a város másik óvodájában, a Daxner utcai Óvodában is, mely vegyes igazgatású önkormányzati intézmény. Itt összesen 67 gyerekkel kezdték meg a tanévet, melyből 30-an 2 magyar osztályt látogatnak. Az egyikben Polgári Mária, a másikban a Református Óvodába átment Varga Tünde helyett Pósa Nóra kapott bizalmat. Horváth Zsuzsa óvodaigazgató a Felvidék.ma-nak elmondta, hogy felújított osztályokkal, új szőnyegekkel, új bútorokkal várták a városi intézményben is a kicsiket.

„Számoltunk vele, hogy néhány gyerek átmegy a Református Óvodába, de erre felkészültünk, s elfogadjuk, hogy a szülőknek legyen lehetőségük választani a felekezeti és az állami intézmények között” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Horváth Zsuzsa.
Grezsa Istvánnak a szlovák-magyar barátság jegyében egy szlovák trikolór is volt a zsebén egy korábbi átadóról (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A tanévnyitó vidáman kezdődött a teljesen új, három csoportszobával felszerelt Református Óvodában, ahol egyelőre szintén két osztályt nyitottak 26 gyerekkel.

„A kitelepítésekkel és egyházellenes intézkedésekkel leginkább sújtott gömöri régióban húsz évvel ezelőtt nyithatta meg kapuit az újraindult Református Gimnázium, néhány hónapra rá Református Kollégium és magyar közösségi ház is létesült mellette, majd jött az egyházi iskolai étterem, s a Reformáció 500. évfordulója alkalmából megnyitotta kapuit a Csillagház. A húszéves jubileumra még nagyobb ajándékkal lepett meg minket az Úr. Mindezekhez az áldásosan működő intézményekhez egy Református Óvodát és egy Református Alapiskolát is készített számunkra. Mennyei atyánk kézzel fogható ajándékai ezek közösségünknek. Külön öröm számunkra, hogy ezen ajándékok kicsomagolásába mi magunk is be lettünk vonva. Egy-egy döntéssel, engedéllyel, aláírással, szakvéleménnyel rengeteg ember kapcsolódott be ebbe a kicsomagolási folyamatba. Bármennyire furcsa, de a szembehelyezkedés, az aláírásgyűjtés sem lassították, inkább gyorsították, és megfelelő irányba terelték az ajándék kicsomagolását. Lehet, nem is tudtak róla, de ők is eszközök voltak Isten kezében” – mondta az ünnepélyes épületátadón Molnár Sándor zsinati főtanácsos, a Rimaszombati Református Egyházközség lelkésze.

Molnár Sándor, a rimaszombati lelkipásztor, az SZRKE zsinati főtanácsosa (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az óvodafejlesztési programból különítettek el támogatást a Református Alapiskola kialakítására is. A minisztériumi besorolás viszont még nem érkezett meg. Az egykori Rárossy-házban a Daxner utcában 4 tanterem és hatalmas tornaszoba áll majd 80 gyerek rendelkezésére. A teljes beruházás az óvoda esetében 657 320 euró az iskolánál pedig 639 800 euró volt, mely a magyar kormány által a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül folyósított támogatásból kerültek megtérítésre.

„Az első és az ötödik osztályokba is beiratkoztak előzetesen a gyerekek. Így több mint 50 szülővel és gyermekkel közösen  reménykedünk abban, hogy ez az ajándék is hamarosan kicsomagolásra kerül” – tette hozzá Molnár Sándor lelkész, aki még mindig bízik abban, hogy szeptember 15-ig megjön az engedély a gyorsított iskolahálózatba vételről, s megkapják a bejegyzési határozatot.